Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.12.2017 170.СУ "Васил Левски"

Ресурсен учител - двама

Психолог

Логопед


Срок от 11.12.2017г. до 15.12.2017г.

Събеседване на 21.12.2017г., от 9:00ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8923082 02/8923084
07.12.2017 ДГ №179 "Синчец"

Учител в подготвителна група


Срок от 18.12.2017г. до 05.01.2018г., от 8:00ч.до 14:00ч.

Събеседване на 11.01.2018г., от 11:00ч.

5 Януари 2018 - 00:00 ч. 02/8210025 02/8202471
07.12.2017 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител по музика - 221ч.


Срок до 03.01.2018г.

Събеседване на 04.01.2018г., от 11:00ч.

 

3 Януари 2018 - 00:00 ч. 02/9382926 02/9382862
07.12.2017 113.СУ "Сава Филаретов"

Учител по математика и информационни технологии


Срок до 22.12.2017г.

Събеседване на 28.12.2017г., от 10:30ч.

 

22 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8221063
06.12.2017 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител ПИГ


Срок до 20.12.2017г.

20 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9874358
06.12.2017 ПГ по транспорт

Хигиенист


Срок до 20.12.2017г.

20 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
06.12.2017 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по АЕ

Заместник директор УД


Срок до 15.12.2017г.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9874358
06.12.2017 ПГЕА

Главен счетоводител


Срок от 05.12.2017г. до 15.12.2017г.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8956910 02/8956919 02/8956922
06.12.2017 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по АЕ


Срок до 12.122017г.,от 8:30ч. до 16:30ч.

Събеседване на 13.12.2107г., от 14:30ч.

12 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8562843 02/8552164
05.12.2017 149.СУ "Иван Хаджийски"

Учител по физика и математика


Срок до 31.12.2017г.

Събеседване на 04.01.2018г.

31 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9561549
05.12.2017 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по философски цикъл - 0,5 щат

Финансов контрольор


Срок от 05.12.2017г. до 12.12.2017г., от 8:30ч до 16:00ч.

12 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9343373 02/9346449
05.12.2017 ДГ №69 "Жар птица"

Детски учител


Срок от 11.12.2017г. до 31.01.2018г.

31 Януари 2018 - 00:00 ч. 0899136272
05.12.2017 НУТИ

Учител по физика


Срок от 04.12.2017г. до 15.12.2017г., от 10:00ч. до 12:00ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8929180
05.12.2017 44.СУ"Неофит Бозвели"

Учител ЦОУД


Срок до 22.12.2017г.

22 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9450711 02/9452906
04.12.2017 59.ОУ"Васил Левски"

Завеждащ административна служба


Срок до 08.12.2017г.

Събеседване на 11.12.2017г., от 10:00ч.

8 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9366716 02/9366703
04.12.2017 ПГТКИ

Учител по АЕ


Срок до 07.12.2017г., до 12:00ч.

7 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8298177 0877301492
04.12.2017 ПГТКИ

Учител по математика и информатика


Срок до 21.12.2017г.

21 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8298177 0877301492
04.12.2017 135.СУ"Ян Амос Коменски"

Начален учител


Срок до 13.12.2017г., от 9:00ч. до 16:30ч.

13 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8221913 02/8214583
04.12.2017 20.ИОУ "Тодор Минков"

Хигиенист


Срок до 08.12.2017г., от 9:00ч. до 16:00ч.

8 Декември 2017 - 00:00 ч. 0895202025
04.12.2017 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Начален учител


Срок до 12.12.2017г.

Събеседване на 14.12.2017г., от 10:30ч.

12 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9878847 02/9890127
04.12.2017 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика и информационни технологии

Учител по музика

Пом. възпитател

Помощник кухня - 0,5 щат

Хигиенист


Срок до 15.12.2017г.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9709363 0896769230
01.12.2017 172.ОУ "Христо Ботев"

Ресурсен учител


Срок до 15.12.2017г.

Събеседване на 18.12.2017г., от 13:00ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 0877341660 0884801735 0899855813
01.12.2017 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Общ работник


Срок до 08.12.2017г., от 9:00ч. до 16:30ч.

2 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9835363
01.12.2017 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Учител по математика и информатика


Срок до 08.12.2017г., от 9:00ч. до 17:00ч.

8 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8472330

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.