Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
27.06.2018 145.ОУ "Симеон Радев"

Учител по ИТ

2 4 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8774136
27.06.2018 145.ОУ "Симеон Радев"

Учител по математика

1 4 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8774136
27.06.2018 145.ОУ "Симеон Радев"

Учител по АЕ

1 4 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8774136
27.06.2018 ДГ №164 "Зорница"

Учител

1 13 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9578622
27.06.2018 ДГ №164 "Зорница"

Пом. възпитател

1 13 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9578622
27.06.2018 37.СУ "Райна Княгиня"

Домакин - библиотекар

1 2 Юли 2018 - 14:00 ч. 02/8265462
26.06.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Учител по музика /1/2 щат/

13 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570129
26.06.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Учител по изобразително изкуство /1/2 щат/

13 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570129
26.06.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Учител по география и икономика

1 13 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570129
26.06.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Учител по БЕЛ

1 13 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570129
26.06.2018 170.СУ "Васил Левски"

Учител по АЕ

3 20 Юли 2018 - 14:00 ч. 02/8923082
26.06.2018 170.СУ "Васил Левски"

Учител по НЕ /1/2 щат/

31 Август 2018 - 14:00 ч. 02/8923082
26.06.2018 170.СУ "Васил Левски"

Учител по математика

1 31 Август 2018 - 14:00 ч. 02/8923082
26.06.2018 170.СУ "Васил Левски"

Логопед

1 20 Юли 2018 - 14:00 ч. 02/8923082
26.06.2018 170.СУ "Васил Левски"

Ресурсен учител

1 20 Юли 2018 - 14:00 ч. 02/8923082
26.06.2018 60.ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство

1 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9366875
26.06.2018 60.ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9366875
26.06.2018 60.ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Начален учител - полуинтернатна група

2 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9366875
26.06.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител по математика

1 28 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8747109
26.06.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител по физика

1 28 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8747109
26.06.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител по БЕЛ

1 28 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8747109
26.06.2018 170.СУ "Васил Левски"

Начален учител

2 20 Юли 2018 - 14:00 ч. 02/8923082
26.06.2018 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Учител по АЕ /1/2 щат/

3 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9782394
26.06.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по РЕ /допълва норматив с БЕЛ/

1 10 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8745506

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.