Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
27.02.2017 33 ЕГ
 1. Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

2 Март 2017 - 00:00 ч. 8241131
24.02.2017 1 ПУ
 1. Учител специална педагогика – 2 места
9 Март 2017 - 00:00 ч. 0877343655
24.02.2017 ЧОУ „Джани РоДари“
 1. Учител по БЕЛ
 2. Заместник директор в ЧЦДГ
 3. Медицинска сестра
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиеникт

Събеседване на 02.03.2017г. от 16:00ч.

1 Март 2017 - 00:00 ч. 0896769230
24.02.2017 ДГ №18
 1. Психолог – 0,5 щат

Събеседване на 01.03.2017г. от 10:00ч.

28 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9437641 9437954
24.02.2017 25 ОУ
 1. Хигиенистка

Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

17 Март 2017 - 00:00 ч. 9552904 9532741
22.02.2017 ДГ №138
 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Общ работник
 3. Помощник готвач
 4. Работник в кухня
 5. Огняр – 0,5 щат
8341057 0884801716
22.02.2017 ПГТ
 1. Лектор по химия и опазване на околната среда – 9 часа лекторски
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9732864 9732657
22.02.2017 141 ОУ
 1. Начален учител
 2. Учител в група ЦДО – 0,5 щат
 3. Учител по география и икономика – лекторски часове
 4. Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество – лекторски часове
 5. Учител по химия и човекът и природата – лекторски часове

Събеседване на 01.03.2017г. от 14:00ч.

28 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8960100
22.02.2017 105 ОУ
 1. Учител в начален етап

Събеседване на 06.02.2017г. от 10:00ч.

3 Март 2017 - 00:00 ч. 8620573
22.02.2017 20 ОУ
 1. Учител по Човек и природа
9521304
22.02.2017 125 СУ
 1. Учител в начален етап в ЦО

Събеседване на 10.03.2017г. от 10:00ч.

9 Март 2017 - 00:00 ч. 8758196 8758197
20.02.2017 177 ОУ
 1. Учител по музика

Събеседване на 09.03.2017г. от 13:00ч.

6 Март 2017 - 00:00 ч. 0878854449
20.02.2017 ДГ №200
 1. Детски учител

Събеседване на 28.02.2017г. от 13:00ч.

27 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9670046
20.02.2017 120 ОУ
 1. Начален учител

Събеседване на 24.02.2017г. от 10:00ч.

23 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8662593
17.02.2017 105 СУ
 1. Учител по математика

Събеседване на 06.03.2017г. от 10:00ч.

3 Март 2017 - 00:00 ч. 8620573
17.02.2017 ЧПГМКГДА
 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика
5 Март 2017 - 00:00 ч. 0888374238
17.02.2017 ЧОУ „Джани РоДари“
 1. Учител начална педагогика
 2. Помощник възпитател
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Хигиенист
 5. Медицинска сестра
 6. Педагог в ясла

Събеседване на 24.02.2017г. от 13:00ч.

23 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0896769230
17.02.2017 СПГЕ „Джон Атанасов“
 1. ЗАС

Събеседване на 28.02.2017г. от 14:30ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720047
17.02.2017 192 СУ
 1. Учител по физическо възпитание и спорг

Събеседване на 27.02.2017г. от 11:00ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9922093
17.02.2017 117 СУ
 1. Учител по философски цикъл
9942111 0884701219
17.02.2017 61 ОУ
 1. Работник, поддръжка на сгради – 0,5 щат
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9345489
17.02.2017 21 СУ
 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Психолог – 0,5 щат
23 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9624689
16.02.2017 141 ОУ
 1. Учител в начален етап
 2. Учител в начален етап в ЦДО 0,5 щат

Събеседване на 23.02.2017г. от 13:30ч.

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8960100
16.02.2017 102 ОУ
 1. Логопед – 0,5 щат
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9382654

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.