Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
29.05.2018 139.ОУ "Захарий Круша"

Учител ПИГ

1 30 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8667641
29.05.2018 НФСГ

Работник ремонт и поддръжка

1 6 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013 02/8661309
29.05.2018 ДГ №66 "Елица"

Педагог

1 11 Юни 2018 - 11:00 ч. 02/9923146
29.05.2018 ДГ №66 "Елица"

Учител по музика /1/2 щат/

11 Юни 2018 - 11:00 ч. 02/9923146
29.05.2018 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Зам.директор АСД

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9877216 02/876402
29.05.2018 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Хигиенист

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9877216 02/876402
29.05.2018 28.СУ "Алеко Константинов"

Зам.директор УД

1 6 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8295166 02/8223183
29.05.2018 ДГ №194"Милувка"

Учител

2 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/310324 0884801432
28.05.2018 ДГ №18 "Детски свят"

Учител

2 6 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9437954
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Ресурсен учител

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Общ работник

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Общ работник /1/2 щат/

15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Портиер

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по ИТ

1 15 Май 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по АЕ

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по изобразително изкуство

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Начален учител

4 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по философия /1/2 щат/

15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по РЕ /216 ч. лекторски/

15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9346449 02/9346450
28.05.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

ЗАТС

1 8 Юни 2018 - 00:00 ч. 0885715030
28.05.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

8 Юни 2018 - 00:00 ч. 0885715030
28.05.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по история и география

1 8 Юни 2018 - 00:00 ч. 0885715030
28.05.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по математика

1 8 Юни 2018 - 00:00 ч. 0885715030
28.05.2018 ЧПСУ "Свети Наум"

Начален учител с АЕ

1 8 Юни 2018 - 00:00 ч. 0888515095

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.