Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
24.01.2017 37 СУ
 1. Ресурсен учител
 2. Педагогически съветник
 3. Учител по математика
 4. Начален учител

Събеседване на 02.02.2017г. от 10:00ч.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8263801
24.01.2017 157 ГИЧЕ
 1. Заместник директор по УД – 0,5 щат
 2. Заместник директор по АСД – 0,5 щат
 3. Библиотекар

Събеседване на 30.01.2017г.

26 Януари 2017 - 00:00 ч. 9710056
24.01.2017 ДГ №142
 1. Логопед – 0,5 щат
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9546020
24.01.2017 3 СУ
 1. Домакин

Събеседване на 26.01.2017г. от 11:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8221661
24.01.2017 1 СУ
 1. Начален учител
 2. Учител начален етап за ЦДО
 3. Хигиенист – 2 места
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9835363
20.01.2017 15 СУ
 1. Ресурсен учител
27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9381304
20.01.2017 125 СУ
 1. Педагогически съветник /по заместване/

Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8758196
20.01.2017 49 ОУ
 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник

Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8472330
20.01.2017 30 СУ
 1. Учител по НЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Свободни часове за учител по технологии, ДБТ, Технологии и предприемачество – 176 ч.
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8221785
20.01.2017 ДГ №78
 1. Педагог – 0,5 щат

Събеседване на 01.02.2017г. от 13:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8875333 8857676
20.01.2017 ДГ №37
 1. Помощник възпитател
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Логопед – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 0,5 щат

[email protected]

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8554119
20.01.2017 157 ГИЧЕ
 1. Учител по БЕЛ

Събеседване на 30.01.2017г. от

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9710056
20.01.2017 81 СУ
 1. Учител в начален етап – ЦДО – 2 места

Събеседване на 02.02.2017г.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8854966 9755495
20.01.2017 36 СУ
 1. Хигиенистка
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8586148 0879609570
20.01.2017 44 СУ
 1. Учител в начален етап - ЦДО
25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8452782
19.01.2017 100 ОУ
 1. Лекторски часове по руски език – 102 ч.

Събеседване на 03.02.2017г. от 10:00ч.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9316053
19.01.2017 6 ОУ

Учител в ПИГ /по заместване/

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9881713
19.01.2017 ДГ №112

Специален педагог

Готвач

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 9592933 9592920
19.01.2017 ДГ №61

Логопед


Събеседване на 27.01.2017г.

26 Януари 2017 - 00:00 ч. 8709377
19.01.2017 ДГ №47

Детски учител

8249145
19.01.2017 140 СУ

Ресурсен учител – 2 места

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9343373 9346449
19.01.2017 108 СУ
 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

Събеседване на 25.01.2017г. от 14:30ч.

23 Януари 2017 - 00:00 ч. 8892527 9784888
19.01.2017 88 СУ

Учител по АЕ


Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9560749
19.01.2017 76 ОУ
 1. Учител – лектор по история
 2. Учител – лектор по география
25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9874344 9319388

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.