Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
05.02.2020 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по музика / лектор/

10 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9874344
05.02.2020 ДГ №194 "Милувка"

Готвач

1 18 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801432
05.02.2020 ДГ №164 "Зорница"

Пом. възпитател

2 6 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801676
05.02.2020 ДГ №164 "Зорница"

Хигиенист

1 6 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801676
05.02.2020 ДГ №160 "Драгалевци"

Педагог /1/2 щат/

20 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9671014
04.02.2020 203 ПЕГ "Свети Методий"

Технически сътрудник

1 17 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801431
04.02.2020 37.СУ "Райна Княгиня"

Ресурсен учител

1 14 Февруари 2020 - 16:00 ч. 0898522677
04.02.2020 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Учител по биология /1/2 щат/

24 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9201203
04.02.2020 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител подготвителна група

1 6 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8313020
04.02.2020 162.ОбУ "Отец Паисий"

Учител по музика /лектор /

14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801753
03.02.2020 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по БЕЛ

1 14 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9878045
03.02.2020 18.СУ "Уилям Гладстон"

Градинар

1 14 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9880301
03.02.2020 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по химия и биология

1 14 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9346449
03.02.2020 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Специалист , координатор ИТ /1/2 щат/

6 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9785059
03.02.2020 30.СУ "Братя Миладинови"

Работник ремонт и поддръжка

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8221785
31.01.2020 33.ОУ "Санкт Петербург"

Учител по география

1 5 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0893630636
30.01.2020 СПГ "Княгиня Евдокия"

Пазач /1/2 щат/

6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8739500
30.01.2020 ЧОУ "Прогресивно образование"

Начален учител

4 15 Февруари 2020 - 18:00 ч. 0888680062
30.01.2020 ЧОУ "Прогресивно образование"

Учител в подготвителна група

2 15 Февруари 2020 - 18:00 ч. 0888680062
30.01.2020 ЧОУ "Прогресивно образование"

Директор

1 15 Февруари 2020 - 18:00 ч. 0888680062
30.01.2020 ДГ №63 "Слънце"

Пом. възпитател

1 29 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0886648784
30.01.2020 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 29 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0886648784
30.01.2020 ДГ №63 "Слънце"

Учител

2 29 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0886648784
30.01.2020 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Хигиенист

1 12 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8622966

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.