Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.06.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по изобразително изкуство /1/2 щат/

2 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
19.06.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по ИТ /1/2 щат/

2 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
19.06.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по история и цивилизация /1/2 щат/

2 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Учител по БЕЛ

1 12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Учител по АЕ

2 12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Учител по НЕ

1 12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Учител по физика и астрономия

1 12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Учител по история и цивилизация

1 12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 2 АЕГ "Томас Джеферсън"

Учител по музика /1/2 щат/

12 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8283679
19.06.2018 109.ОУ "Христо Смирненски"

Учител ЦДО

3 28 Юни 2018 - 16:30 ч. 02/8731458
19.06.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Хигиенист

1 2 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
19.06.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по НЕ

1 2 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
19.06.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Ерготерапевт

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 0876596406
19.06.2018 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Ресурсен учител

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9613436
19.06.2018 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Учител ЦДО

2 20 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9613436
19.06.2018 НТБГ

Учител по география и икономика

1 5 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9520857
19.06.2018 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител в детска градина

1 29 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8556117
19.06.2018 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител в детска градина

2 29 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8556117
19.06.2018 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Слухово-речеви рехабилитатор

1 29 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8556117
19.06.2018 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Слухово-речеви рехабилитатор

1 29 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8556117
19.06.2018 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител начален етап

2 29 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8556117
19.06.2018 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Възпитател начален етап

2 29 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8556117
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Учител по химия и физика

1 28 Юни 2018 - 10:00 ч. 02/8585045
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Учител по АЕ

1 28 Юни 2018 - 14:00 ч. 02/8585045

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.