Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
05.12.2018 33.ОУ "Санкт Петербург"

Начален учител ЦДО

1 18 Декември 2018 - 17:00 ч. 0893630636
05.12.2018 51.СУ "Елисавета Багряна"

Логопед

1 12 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9520545
05.12.2018 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Хитиенист

1 18 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8313020
04.12.2018 145.ОУ "Симеон Радев"

Начален учител

1 12 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8774136
04.12.2018 122.ОУ "Николай Лилиев"

Завеждащ административна служба

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8650374
04.12.2018 144. СУ "Народни будители"

Учител по технологии и предприемачество

1 14 Декември 2018 - 16:30 ч. 02/8770173
04.12.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Хигиенист

1 12 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884334110
04.12.2018 123.СУ "Стефан Стамболов"

Учител по биология и ЗО

1 28 Януари 2019 - 17:00 ч. 02/9203023
03.12.2018 44.СУ"Неофит Бозвели"

Учител по ХООС и ФА

1 18 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/8452682
03.12.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по ИТ

1 14 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
03.12.2018 44.СУ"Неофит Бозвели"

Начален учител

1 18 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/8452682
03.12.2018 НУИИ "Илия Петров"

Учител по география и история

1 10 Януари 2019 - 13:00 ч. 02/9876388
03.12.2018 ДГ №112 "Детски свят"

Готвач

1 11 Декември 2018 - 13:00 ч. 02/9592933
03.12.2018 ДГ №112 "Детски свят"

Шофьор

1 11 Декември 2018 - 13:00 ч. 02/9592933
03.12.2018 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Хигиенист

1 17 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9785059
29.11.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по човек и природа

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
29.11.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по руски език

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
29.11.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по БЕЛ

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
29.11.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по практика - компютърна техника и технологии

1 15 Януари 2019 - 16:00 ч. 02/8056949
29.11.2018 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Зам.директор по УД

1 19 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9201203
29.11.2018 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по БЕЛ

1 15 Януари 2019 - 16:00 ч. 02/8056949
29.11.2018 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Учител по история и цивилизация

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9876402
29.11.2018 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Учител по НЕ

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9876402
29.11.2018 ДГ №109 "Зорница"

Пом. възпитател

1 20 Декември 2018 - 16:00 ч. 0879248617

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.