Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.05.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Адм. секретар

1 31 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
13.05.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

ЗАТС

1 31 Май 2019 - 00:00 ч. 029381187
10.05.2019 ДГ №28 "Ян Бибиян"

Учител

1 22 Май 2019 - 16:00 ч. 02/8740296
10.05.2019 10.СУ "Теодор Траянов"

Хигиенист

2 31 Май 2019 - 17:00 ч. 02/9743234
09.05.2019 83.ОУ "Елин Пелин"

Хигиенист

1 17 Май 2019 - 16:30 ч. 02/9923060
09.05.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по математика

1 20 Май 2019 - 10:00 ч. 0884801665
09.05.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител ЦДО

1 20 Май 2019 - 10:00 ч. 0884801665
09.05.2019 СПГТ

Медицинска сестра /3 часа/

28 Май 2019 - 17:00 ч. 02/9833692
09.05.2019 ДГ №33 "Сребърни звънчета"

Учител

3 10 Юни 2019 - 16:00 ч. 0879608584
09.05.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Организатор учебна канцелария

1 27 Май 2019 - 16:00 ч. 02/8284530
08.05.2019 106.ОУ "Григорий Цамблак"

Хигиенист

1 28 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8472181
08.05.2019 170.СУ "Васил Левски"

Учител по математика и информатика

1 20 Май 2019 - 16:00 ч. 0896089396
08.05.2019 170.СУ "Васил Левски"

Учител по физика и математика

1 20 Май 2019 - 16:00 ч. 0896089396
08.05.2019 170.СУ "Васил Левски"

Учител по АЕ

1 20 Май 2019 - 16:00 ч. 0896089396
08.05.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Учител по биология /64 часа/

14 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8720108
08.05.2019 ДГ №112 "Детски свят"

Психолог

1 7 Юни 2019 - 13:00 ч. 02/9592933
07.05.2019 ДГ №12 " Лилия"

Пом. възпитател

4 30 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8710158
07.05.2019 ДГ №30 "Радецки"

Пом. възпитател

1 15 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801523
07.05.2019 ДГ №12 " Лилия"

Учител

4 30 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8710158
07.05.2019 ДГ №30 "Радецки"

Пом. готвач

1 15 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801523
03.05.2019 ДГ №184"Мечо Пух"

Ресурсен учител /1/2 щат/

22 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801510
03.05.2019 ДГ №184"Мечо Пух"

Учител

3 22 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801510
03.05.2019 ЧОУ "Азбуки"

Учител по БЕЛ

1 20 Май 2019 - 00:00 ч. 0876722774
02.05.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

ЗАТС

1 28 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9382926

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.