Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
08.10.2018 ДГ №139 "Панорама"

Учител

1 22 Октомври 2018 - 12:00 ч. 02/8261071
08.10.2018 ДГ №185 "Звездичка"

Учител

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801505
08.10.2018 159 .ОУ "Васил Левски"

Начален учител

1 12 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884707158
08.10.2018 100.ОУ "Найден Геров"

Начален учител ЦДО

1 26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0878519939
05.10.2018 ПГСС "Бузема"

Учител ИТ /1/2 щат/

10 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8563458
05.10.2018 ДГ №31 "Люлин"

Учител

1 18 Октомври 2018 - 16:00 ч. 0884801691
05.10.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по физика

1 12 Октомври 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
05.10.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Парнаджия

1 18 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
05.10.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по музика /1/2 щат/

18 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
05.10.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по философия /36 часа/

15 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
05.10.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по философия на френски език /36 часа/

15 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
05.10.2018 ДГ №18 "Детски свят"

Ресурсен учител /1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9437954
05.10.2018 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Начален учител ЦДО

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9613436
05.10.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Начален учител ЦДО

1 22 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
05.10.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Хигиенист

1 22 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
05.10.2018 ДГ №13 "Калинка"

Учител по музика /1/2 щат/

12 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801612
05.10.2018 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Ресурсен учител

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9613436
04.10.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Информатик /1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 10:00 ч. 0884801665
04.10.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по информатика

1 15 Октомври 2018 - 10:00 ч. 0884801665
04.10.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по математика /1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 10:00 ч. 0884801665
04.10.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по математика

1 15 Октомври 2018 - 10:00 ч. 0884801665
04.10.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по музика /226 часа/

10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0888715030
04.10.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по изобразително изкуство /312 часа/

10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0888715030
04.10.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по физика и астрономия /162 часа/

10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0888715030

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.