Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
11.02.2019 93 СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по изобразително изкуство

1 13 Февруари 2019 - 17:00 ч. 02/8722120
11.02.2019 15 СУ

Училищен психолог


/по заместване/

1 15 Февруари 2019 - 14:15 ч. 02/9382880
11.02.2019 17 СУ

Учител по френски език начален етап

1 21 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
11.02.2019 15 СУ

хигиенист

1 15 Февруари 2019 - 14:15 ч. 02/9382880
08.02.2019 ДГ №170 "Пчелица"

Психолог

1 27 Февруари 2019 - 12:30 ч. 02/9676822
08.02.2019 ДГ №170 "Пчелица"

Пом. възпитател

1 27 Февруари 2019 - 12:30 ч. 02/9676822
08.02.2019 170.СУ "Васил Левски"

Помощник на учителя

1 27 Февруари 2019 - 12:30 ч. 02/9676822
08.02.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Хигиенист

1 25 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8665680
08.02.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по АЕ

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
08.02.2019 71.СУ "Пейо Яворов"

Ресурсен учител

1 18 Февруари 2019 - 16:30 ч. 02/9995064
07.02.2019 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по технологии-икономика

1 20 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
07.02.2019 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по ИТ

1 20 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
07.02.2019 150.ОУ "Цар Симеон Първи"

Учител по история и цивилизация, ТП

1 12 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8796663
07.02.2019 86.ОУ "Св. Климент Охридски"

Начален учител

1 15 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/9991292
07.02.2019 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Хигиенист

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8472240
07.02.2019 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Начален учител

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8472240
07.02.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по изобразително изкуство /лекторски часове/

12 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
07.02.2019 ПГСС "Бузема"

Учител по музика

1 13 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8563458
07.02.2019 ДГ №112 "Детски свят"

Специален педагог

2 15 Февруари 2019 - 13:00 ч. 02/9592933
07.02.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Социален педагог

1 20 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884942785
07.02.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Хигиенист

2 20 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884942785
07.02.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Ресурсен учител /1/2 щат/

15 Февруари 2019 - 14:00 ч. 0876731518
07.02.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Пом.възпитател

1 15 Февруари 2019 - 14:00 ч. 0876731518
07.02.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по АЕ

1 20 Февруари 2019 - 17:00 ч. 0884801720

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.