Свободни работни места

Дата на публикуване Длъжност Месторабота Телефонен номер Краен срок
22.02.2018

Учител АЕ


Срок до 20.03.2018г.

Събеседване на 21.03.2018г., от 14:00ч.

133.СУ "А.С.Пушкин" 02/9881131 02/9878570 20.03.2018
21.02.2018

Учител НЕ


Срок от 20.02.2018г. до 02.03.2018г.

ПГЕА 02/8956922 02/8956933 02.03.2018
20.02.2018

Счетоводител


Срок от 20.02.2018г. до 02.03.2018г.

Събеседване на 08.03.2018г., от 10:00ч.

120.ОУ "Георги Сава Раковски" 02/8662593 02.03.2018
20.02.2018

Хигиенист


Срок от 20.02.2018г. до 27.02.2018г.

Събеседване на 28.02.2018г., от 11:00ч.

ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров" 02/8575027 02/8575129 27.02.2018
20.02.2018

Детски учител


Срок до 26.02.2018г.

Събеседване на 27.02.2018г., от 13:00ч.

ДГ №200 "Цветен рай" 26.02.2018
20.02.2018

Педагог - 0,25щат


Срок от 21.02.2018г. до 28.02.2018г.

Събеседване на 28.02.2018г., от 13:00ч.

ДГ №66 "Елица" 02/9923146 28.02.2018
20.02.2018

Учител по музика - 0,5щат


Срок до 23.02.2018г.

Събеседване на 26.02.2018г., от 14:00ч.

58.ОУ "Сергей Румянцев" 02/9366755 02/9367147 23.02.2018
19.02.2018

Ресурсен учител


Срок от 19.02.2018г. до 23.02.2018г.

Събеседване на 26.02.2018г.

16.ОУ "Райко Жинзифов" 02/9387015 23.02.2018
19.02.2018

Учител АЕ

Учител ФВС


Срок от 19.02.2018г. до 23.02.2018г.

Събеседване на 26.02.2018г., от 11:00ч.

4.ОУ "Проф. Джон Атанасов" 02/9790963 02/8899626 23.02.2018
19.02.2018

Хигиенист


Срок до 23.02.2018г.

Събеседване на 23.02.2018г., от 13:30ч.

29.СУ "Кузман Шапкарев" 02/8313020 02/8319119 23.02.2018
19.02.2018

Технически секретар


Срок от 20.02.2018г. до 26.02.2018г.

15.СУ "Адам Мицкевич" 02/9381304 02/9382880 26.02.2018
19.02.2018

Технически секретар


Срок до 28.02.2018г., от 9:00ч. до 16:00ч.

20.ИОУ "Тодор Минков" 02/9521304 28.02.2018
19.02.2018

Учител АЕ


Срок до 26.02.2018г.

Събеседване на 27.02.2018г.

5.ОУ "Иван Вазов" 0884801665 26.02.2018
19.02.2018

Зам.директор УД


Срок до 21.02.2018г.

Събеседване на 22.02.2018г.

2.СУ "Акад.Емилиян Станев" 02/9556252 02/8567179 21.02.2018
19.02.2018

Ръководител направление информационни технологии


Срок от 19.02.2018г. до 26.02.2018г.

Събеседване на 27.02.2018г., от 8:30ч.

57.СУ "Св.Наум Охридски" 02/9200250 26.02.2018
19.02.2018

Главен счетоводител


Срок до 09.03.2018г.

ПГПСТТ 02/9874108 09.03.2018
19.02.2018

Счетоводител

ДГ №79 "Слънчице" 02/8682149 0887489320
16.02.2018

Начален учител


Срок до 22.02.2018г.

Събеседване на 23.02.2018г., от 14:00ч.

138.СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" 02/8723917 02/8720537 22.02.2018
16.02.2018

Психолог - 0,5щат

Помощник възпитател

Хигиенист


Срок от 19.02.2018г. до 28.02.2018г.

ДГ №61 "Шарено петле" 02/8709377 28.02.2018
16.02.2018

Учител по музика


Срок до 20.02.2018г.

ДГ №126 "Тинтява" 02/8223456 20.02.2018
16.02.2018

Общ работник


Срок до 15.03.2018г.

ДГ №165 "Латинка" 02/8720102 15.03.2018
16.02.2018

Учител по ССМ

Учител по изобразително изкуство


Срок до 22.02.2018г.

Събеседване на 23.02.2018г., от 14:30ч.

ПГСС "Бузема" 02/8563458 22.02.2018
16.02.2018

Библиотекар


Срок до 09.03.2018г.

Събеседване на 12.03.2018г., от 10:00ч.

73.СУ" Владислав Граматик" 09.03.2018
16.02.2018

Учител ЦДО


Срок до 22.02.2018г.

Събеседване на 23.02.2018г., от 10:00ч.

56.СУ "Проф.Константин Иречек" 02/8261177 02/8261387 22.02.2018