Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
09.08.2018 5 ОУ „Иван Вазов“

Учител по История / 1/2 щат

23 Август 2018 - 10:00 ч. 0884 801 665
09.08.2018 5 ОУ „Иван Вазов“

Учител по география

23 Август 2018 - 10:00 ч.
09.08.2018 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“

Психолог

1 24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/955 62 52
09.08.2018 54. СУ „Св. Иван Рилски“

Учител по физика с АЕ

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/938 10 21
09.08.2018 54. СУ „Св. Иван Рилски“

логопед / 1/2 щат

24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/938 10 21
09.08.2018 54. СУ „Св. Иван Рилски“

Охрана

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/938 10 21
09.08.2018 ДГ №66 „Елица“

Педагог/ 1/2 щат

21 Август 2018 - 11:00 ч. 02/992 3146
09.08.2018 ДГ №66 „Елица“

Учител музика /1/2 щат

21 Август 2018 - 11:00 ч. 02/992 3146
09.08.2018 ДГ №66 „Елица“

Помощник-възпитател

1 21 Август 2018 - 11:00 ч. 02/992 3146
09.08.2018 ДГ №66 „Елица“

Детегледачка

1 21 Август 2018 - 11:00 ч. 02/992 3146
09.08.2018 ДГ №66 „Елица“

Охрана

1 21 Август 2018 - 11:00 ч. 02/992 3146
09.08.2018 20.Иновативно ОУ „Тодор Минков“

Начален учител

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/952 1304
09.08.2018 20.Иновативно ОУ „Тодор Минков“

Учител по немски език

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/952 1304
09.08.2018 37.СУ „Райна Княгиня“

Учител по музика /294 часа

15 Август 2018 - 14:00 ч. 02/8265462
09.08.2018 51 СУ„Елисавета Багряна“

Учител ЦДО

1 20 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9520545
09.08.2018 ДГ №66 „Елица“

Учител

1 21 Август 2018 - 11:00 ч. 02/992 3146
08.08.2018 152 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“,с. Мърчаево

Начален учител ЦДО


markiriv@abv.bg

1 10 Август 2018 - 16:00 ч. 0884801670
08.08.2018 152 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“,с. Мърчаево

Учител в подготвителна група


markiriv@abv.bg

1 10 Август 2018 - 16:00 ч. 0884801670
08.08.2018 152 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“,с. Мърчаево

Лектор по география и икономика и история и цивилизация /238 часа


markiriv@abv.bg

10 Август 2018 - 16:00 ч. 0884801670
08.08.2018 152 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“,с. Мърчаево

Лектор по физическо възпитание и спорт /238 часа


markiriv@abv.bg

10 Август 2018 - 16:00 ч. 0884801670
08.08.2018 ДГ № 144 „Ханс Кристиян Андерсен“

помощник-възпитател

1 31 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9791765
08.08.2018 ДГ № 144 „Ханс Кристиян Андерсен“

Работник в кухня

1 31 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9791765
08.08.2018 НПГПТО „М.В..Ломоносов“

Учител по практика - кинотехника, аудио и видеосистеми

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
08.08.2018 НПГПТО „М.В..Ломоносов“

хигиенист

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.