Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.07.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по Химия и опазване на околната среда /54 лекторски часа/

20 Юли 2019 - 17:00 ч. 0884801720
12.07.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител начален етап  I - IV клас

1 31 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
12.07.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител ЦДО

1 31 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
12.07.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител в начален етап в ЦДО

2 17 Юли 2019 - 14:00 ч. 02/8747109
11.07.2019 ПГ по туризъм "Алеко Константинов" - гр.Банкя

Заместник-директор УД  /по заместване - чл.68, ал.1, т.3 от КТ/

1 16 Юли 2019 - 16:00 ч. 0888901686
11.07.2019 ДГ №99 "Брезичка"

Учител в детска градина

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8590112
11.07.2019 ДГ № 117 "Надежда"

Учител

1 26 Юли 2019 - 16:00 ч. 0878843117 02/8749121
11.07.2019 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител в начален етап - ЦДО

3 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8221785
11.07.2019 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител по Математика

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8221785
11.07.2019 30.СУ "Братя Миладинови"

Психолог

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8221785
11.07.2019 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител по Физика - VII клас /162 часа/

19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8221785
10.07.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по Информатика

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8284530 02/8221065 02/8221066
10.07.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по Математика и информатика

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8284530 02/8221065 02/8221066
10.07.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по Английски език

2 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8284530 02/8221065 02/8221066
10.07.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по История и география

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8284530 02/8221065 02/8221066
10.07.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по Химия и биология

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8284530 02/8221065 02/8221066
10.07.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по Физика

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8284530 02/8221065 02/8221066
10.07.2019 ЧДГ "Алиса"

Детски учител

1 1 Август 2019 - 00:00 ч. 0887681815
10.07.2019 171.ОУ "Стоил Попов"

Учител начален етап

2 7 Август 2019 - 16:00 ч. 0884801734
10.07.2019 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител ИТ

1 5 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
10.07.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

2 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
10.07.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Портиер

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
10.07.2019 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Ресурсен учител

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9785059 02/9730756
10.07.2019 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по Професионално обучение

1 19 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8575027

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.