Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Хигиенист

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
16.09.2019 ДГ №50 "Зайчето Куики"

Ресурсен учител /1/2 щат/

20 Септември 2019 - 11:00 ч. 02/8229141
16.09.2019 ПГСС "Бузема"

Учител по БЕЛ

1 24 Септември 2019 - 12:30 ч. 02/8563458
16.09.2019 ДГ №63 "Слънце"

Педагог /1/2 щат/

30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
16.09.2019 ДГ №63 "Слънце"

Учител

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
16.09.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом.възпитател

2 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Учител

2 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Пом. възпитател

2 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Логопед /1/2 щат/

30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Начален учител ЦДО

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9382926
16.09.2019 122.ОУ "Николай Лилиев"

Учител ФВС

1 19 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8650374
16.09.2019 ДГ №73"Маргарита"

Ресурсен учител

1 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 0876643185
16.09.2019 144 СУ "Народни будители"

Корепетитор

2 20 Септември 2019 - 16:30 ч. 02/8770173
13.09.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Педагогически съветник /1/2 щат/

16 Септември 2019 - 17:00 ч. 0884801720
13.09.2019 62.ОУ"Христо Ботев"

Хигиенист

16 Септември 2019 - 17:00 ч. 0884801720
13.09.2019 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Психолог /1/2 щат/

19 Септември 2019 - 00:00 ч. 0876596406
13.09.2019 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Логопед /1/2 щат/

19 Септември 2019 - 00:00 ч. 0876596406
13.09.2019 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по практика - сградостроителство, технология на строителството

1 28 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8661271
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Психолог

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Медицинска сестра

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Хигиенист

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
13.09.2019 ПГСС "Бузема"

Учител по АЕ /1/2 щат/

16 Септември 2019 - 13:00 ч. 02/8563458
13.09.2019 150.ОУ "Цар Симеон Първи"

Учител по биология

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8796663

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.