Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
13.01.2017 58 ОУ

Хигиенист


Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9366755
13.01.2017 94 СУ

Учител по БЕЛ Учител в Подготвителен клас


Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9454663
17.01.2017 29 СУ

Ресурсен  учител


Събеседване на 20.01.2017г. от 14:30ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8319119
13.01.2017 ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Учител по БЕЛ

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8611161 8611172
17.01.2017 27 СУ

Ресурсен учител


Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8244815 0879906360
05.01.2017 52 ОУ

Помощник-възпитател в ПГ /по заместване/


Събеседване на 23.01.2017г.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8552054
12.01.2017 170 СУ

Ресурсен учител

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 9823086 8923082
13.01.2017 СПГЕ

Учител по АЕ


Събеседване на 25.01.2017г.  от 12:30ч.

20 Януари 2017 - 00:00 ч. 8720037
19.01.2017 108 СУ
  1. Ресурсен учител
  2. Логопед – 0,5 щат

Събеседване на 25.01.2017г. от 14:30ч.

23 Януари 2017 - 00:00 ч. 8892527 9784888
12.01.2017 ДГ №73

Детски учител


Събеседване на 24.01.2017г. от 10:00ч.

23 Януари 2017 - 00:00 ч. 0876643185
09.01.2017 41 ОУ

Главен счетоводител


Събеседване на 24.01.2017г. от 10:30ч.

23 Януари 2017 - 00:00 ч. 9878847 9890127
09.01.2017 20 ОУ

Учител по НЕ в начален етап

23 Януари 2017 - 00:00 ч. 9521304
16.01.2017 42 ОУ

Ресурсен учител


Събеседване на 25.01.2017г. от 16:00ч.

24 Януари 2017 - 00:00 ч. 8403458
12.01.2017 ДГ №12

Логопед – 0,5 щат

Ресурсен учител – 0,5 щат


Събеседване на 26.01.2017г. от 13:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 0884801652
19.01.2017 140 СУ

Ресурсен учител – 2 места

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9343373 9346449
20.01.2017 157 ГИЧЕ
  1. Учител по БЕЛ

Събеседване на 30.01.2017г. от

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9710056
06.01.2017 64 ОУ

Учител в ПИГ

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9613436
16.01.2017 37 СУ

Ресурсен учител


Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8263801
19.01.2017 88 СУ

Учител по АЕ


Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9560749
19.01.2017 76 ОУ
  1. Учител – лектор по история
  2. Учител – лектор по география
25 Януари 2017 - 00:00 ч. 9874344 9319388
20.01.2017 44 СУ
  1. Учител в начален етап - ЦДО
25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8452782
13.01.2017 ДГ №64

Психолог

Медицински сестри – 2 места

Учител по заместване

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8242315
24.01.2017 3 СУ
  1. Домакин

Събеседване на 26.01.2017г. от 11:00ч.

25 Януари 2017 - 00:00 ч. 8221661
19.01.2017 ДГ №61

Логопед


Събеседване на 27.01.2017г.

26 Януари 2017 - 00:00 ч. 8709377

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.