Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.02.2017 171.ОУ
 1. Педагогически съветник – ¼ щат
 2. Логопед – ¼ щат

Събеседване на 08.02.2017 г. от 13:00 часа

8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/991 75 54
03.02.2017 28 СУ
 1. Учител по БЕЛ /по заместване до завръщане на титуляра/

Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8223183 8295172 8295166
03.02.2017 1 ПУ
 1. Начален учител
 2. Логопед
 3. Психолог
13 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0877343655
03.02.2017 55 СУ
 1. Учител по руски език
 2. Начален учител /АЕ/НЕ
 3. Счетоводител
 4. Хигиенистка
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8771297
03.02.2017 ДГ №90
 1. Помощник-възпитател

Събеседване на 14.02.2017г. от 11:00ч.

13 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9360464 9382856
03.02.2017 СПГЕ
 1. Хигиенист

Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720047
03.02.2017 105 СУ
 1. Учител по математика

Събеседване на 13.02.2017г. от 10:00ч.

12 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8620573
03.02.2017 74 СУ
 1. Учител по информатика и информационни технологии

Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9346617 9346616 9346619
03.02.2017 48 ОУ
 1. Психолог
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8313087 8310120
02.02.2017 19 СУ
 1. Учител по АЕ
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Хигиенист
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9520825 9522484
02.02.2017 119 СУ
 1. Учител в начален етап в ПИГ
10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8701008
02.02.2017 ССУ „Ген. Владимир Стойчев“
 1. Учител по математика /по заместване/

Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8703481
02.02.2017 ДГ №19
 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

Събеседване на 16.02.2017г. от 13:00ч.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8661230
02.02.2017 175 ОУ
 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9982084
02.02.2017 75 ОУ
 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 2. Учител по математика

Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9200136
02.02.2017 33 ЕГ
 1. Учител по химия и биология
8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9250058
02.02.2017 ДГ №66
 1. Учител
 2. Помощник възпитател

Събъседване на 10.02.2017г.

6 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9923146
02.02.2017 ДГ №185
 1. Помощник възпитател – 2 места

Събеседване на 22.02.2017г. от 13:00ч.

6 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9791138
02.02.2017 НУТИ
 1. Учител по АЕ
8929180
31.01.2017 СГСАГ
 1. Секретар
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8661271
31.01.2017 69 СУ
 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика
9791806 9791805
31.01.2017 НПГПТО
 1. Учител по БЕЛ
1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8056912
31.01.2017 ПГПСС
 1. Ресурсен учител

Събеседване на 07.02.2017г. от 10:00ч.

6 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8563458
31.01.2017 191 ОУ
 1. Технически секретар
10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0884801766

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.