Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
19.01.2017 ДГ №61

Логопед


Събеседване на 27.01.2017г.

26 Януари 2017 - 00:00 ч. 8709377
19.01.2017 55 СУ
 1. Ресурсен учител
 2. Начален учител с АЕ/НЕ
 3. Учител по ФВС
 4. Счетоводител
 5. Хигиенистка
27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8771297
05.01.2017 ПГСТТ

Технически секретар

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9874108
19.01.2017 33 ОУ
 1. Ресурсен учител
27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8242377
17.01.2017 34 ОУ

Учител в ЦДО


Събеседване на 01.02.2017г. от 11:30ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8594131
12.01.2017 77 ОУ

Учител по информационни технологии


Събеседване на 30.01.2017г. от 13:00ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8264163
19.01.2017 5 ОУ
 1. Учител в ПИГ

Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8561065 8565065
20.01.2017 15 СУ
 1. Ресурсен учител
27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9381304
19.01.2017 6 ОУ

Учител в ПИГ /по заместване/

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9881713
16.01.2017 133 СУ

Учител по АЕ


Събеседване на 01.02.2017г. от 12:40ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9878570
12.01.2017 ДГ №124

Логопед – 0,5 щат


Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 9522028
16.01.2017 104 ОУ

Учител в ЦДО


Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8585192 8585124
20.01.2017 ДГ №37
 1. Помощник възпитател
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Логопед – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 0,5 щат

[email protected]

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8554119
16.01.2017 36 СУ

Учител по математика и информатика


Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

27 Януари 2017 - 00:00 ч. 8586148 0879609570
10.01.2017 ДГ №165

Работник кухня

29 Януари 2017 - 00:00 ч. 8720102
16.01.2017 20 ОУ

Ресурсен учител

30 Януари 2017 - 00:00 ч. 9521304
27.01.2017 45 ОУ
 1. Учител в ГЦО

Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8221410
19.01.2017 16 ОУ
 1. Учител в ПИГ – чл.68,т.3
 2. Учител в ПИГ – 2 места по чл.68,т.1

Събеседване на 01.02.2017г.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 9387015
12.01.2017 85 СУ

Учител по АЕ в начален етап


Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 9458164 8406330
12.01.2017 70 ОУ

Учител по история и цивилизация и география и икономика

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8277492
16.01.2017 ДГ №81

Старши детски учител


Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8221882
19.01.2017 ДГ №112

Специален педагог

Готвач

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 9592933 9592920
30.01.2017 3 СУ
 1. Хигиенист

Събеседване на 01.02.2017г. от 11:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8221661
20.01.2017 ДГ №78
 1. Педагог – 0,5 щат

Събеседване на 01.02.2017г. от 13:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8875333 8857676

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.