Свободни работни места

Дата на публикуване Длъжност Месторабота Телефонен номер Краен срок
09.01.2017

Начален учител – 2 места

Лектолски часове по НЕ

Лекторски часове по испански език

Учител по АЕ с втори  испански език

Учител по математика и информатика

Учител по ЧП – 0,5 щат

Учител по история и география

Лекторски часове по музика

Лекторски часове по ИИ

Лекторски часове по хореография

Лекторски часове по драма

Учител по физическо възпитание и спорт


Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

ЧНУ „Прогресивно образование“ 0882944489 18.01.2017
09.01.2017

Учител по АЕ


Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

176 ОУ 9963213 19.01.2017
09.01.2017

Учител по физическо възпитание и спорт – 420 ч.


Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

171 ОУ 9917554 11.01.2017
09.01.2017

Учител в ПИГ в начален етап – 2 места


Събеседване на 13.01.2017г. от 14:00ч.

118 СУ 8750362 740165 13.01.2017
09.01.2017

Лектор по АЕ – 2-3 клас

Лектор по изобразително изкуство – 5-7 клас

76 ОУ 9874344 9319388 16.01.2017
09.01.2017

Главен счетоводител


Събеседване на 24.01.2017г. от 10:30ч.

41 ОУ 9878847 9890127 23.01.2017
09.01.2017

Учител по НЕ в начален етап

20 ОУ 9521304 23.01.2017
09.01.2017

Детски учител

ДГ №126 8220578 8223456 11.01.2017
06.01.2017

Учител по АЕ в ЧОУ

Учител по АЕ в ЧЦДГ

Учител по бЕЛ

Учител по китайски език

Помощник-готвач


Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

ЧОУ „Джани РоДари“ 0896769230 13.01.2017
06.01.2017

Технически секретар

Завеждащ тихническа административна служба и архив


Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

НПМГ 8628363 8622966 13.01.2017
06.01.2017

Учител по ФВС – начален етап


Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

162 ОУ 9943325 16.01.2017
06.01.2017

Учител в начален етап

Учители в ЦДО – 2 места


Събеседване на 13.01.2017г. от 10:30ч.

126 ОУ 8585045 8593161 13.01.2017
06.01.2017

Учител в ПИГ

64 ОУ 9613436 25.01.2017
06.01.2017

Начален учител

Ресурсен учител

55 СУ 8771297
06.01.2017

Учител по АЕ


Събеседване на 13.01.2017г. от 11:30ч.

4 ОУ 8899626 8899726 12.01.2017
05.01.2017

Учител в логопедична група

ДГ №134 9522919 0884801411 12.01.2017
05.01.2017

Технически секретар

ПГСТТ 9874108 27.01.2017
05.01.2017

Ресурсен учител

Логопед – 0,5 щат


Събеседване на 13.01.2017г. от 13:30ч.

108 СУ 8892527 9784888 12.01.2017
05.01.2017

Начален учител в ЦДО


Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

63 ОУ 9382926 9382862 16.01.2017
05.01.2017

Педагогически съветник

Учител по БЕЛ


Събеседване на 16.01.2017г. от 12:00ч.

37 СУ 8263801 13.01.2017
05.01.2017

Начален учител

Учител по БЕЛ – 0,5 щат


Събеседване на 18.01.2017г. от 14:00ч.

60 ОУ 9366875 17.01.2017
05.01.2017

Помощник-възпитател в ПГ /по заместване/


Събеседване на 23.01.2017г.

52 ОУ 8552054 20.01.2017
05.01.2017

Начален учител

Учител в ЦДО – 0,5 щат

Логопед

Психолог

1 ПУ 0877343655 09.01.2017
03.01.2017

Специалист - деловодител

РУО София-град 9356060 06.01.2017