Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
17.08.2018 141.ОУ "Народни будители"

Учител по АЕ/ 1/2 щат/

22 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8960100
17.08.2018 141.ОУ "Народни будители"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

22 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8960100
17.08.2018 141.ОУ "Народни будители"

Учител по музика /136 часа/

22 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8960100
17.08.2018 166.СУ "Васил Левски"

Учител по теоретична подготовка

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8473920
17.08.2018 166.СУ "Васил Левски"

Учител по спорт-свободна борба

1 28 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8473920
17.08.2018 ПГАВТ "Александър Степанович Попов"

Учител по испански език /1/2 щат/

24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/8221186
17.08.2018 ПГАВТ "Александър Степанович Попов"

Учител по изобразително изкуство /180 часа/

24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/8221186
17.08.2018 ПГАВТ "Александър Степанович Попов"

Учител по музика /180 часа/

24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/8221186
17.08.2018 ДГ №155 "Веселина"

Пом. възпитател

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8700538
17.08.2018 ПГЕА

Учител-инженер теоретично обучение, сп.КТТ, Компютърни мрежи, Електроника

3 12 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
17.08.2018 ПГЕА

Учител-инженер, сп.Системно програмиране

1 12 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
17.08.2018 ПГЕА

Учител по АЕ

1 12 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
17.08.2018 ПГЕА

Учител по НЕ

1 12 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
17.08.2018 ПГЕА

Главен счетоводител

1 12 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
17.08.2018 ДГ №104 "Моят свят"

Учител

4 30 Август 2018 - 15:00 ч. 02/9833275
17.08.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по РЕ /216 часа/

29 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8221374
17.08.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по АЕ

2 29 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8221374
17.08.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Логопед

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
17.08.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Учител, специален педагог на ученици с умствена изостаналост

2 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
17.08.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Шофьор на училищен автобус

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
17.08.2018 ПГЕА

Учител-инженер практическо обучение, сп.Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Електроника

4 12 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
17.08.2018 144. СУ "Народни будители"

Учител по АЕ

1 30 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8774052
17.08.2018 ДГ №129 "Приказен свят"

Учител

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8582183
16.08.2018 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Учител ЦДО

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9876370

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.