Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по история и цивилизация (с испански език)

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по философски цикъл

2 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по физика и астрономия (с испански език)

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“

Учител по математика

1 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9785059
13.07.2018 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“

Хигиенист

1 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9785059
13.07.2018 76 ОУ„Уилям Сароян“

Учител по математика

1 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9874344 02/9319388
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по испански език

3 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Учител по математика

1 25 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9710056
13.07.2018 68 СУ „ Акад. Никола Обрешков“

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (IIV клас)

2 19 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9785059
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по биология и ЗО /лекторски часове

20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Технически секретар

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по български език и литература в прогимназиален етап

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по английски език в прогимназиален етап

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по ИТ в прогимназиален етап

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по математика в прогимназиален етап

2 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Хигиенист

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Зам.-директор по учебната дейност

1 27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Учител по английски език

1 27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Работник поддръжка / 1/2 щат

27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Учител по история и цивилизация на английски език

1 27 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
13.07.2018 16 ОУ „Райко Жинзифов“

Учител ПИГ - начален етап

4 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9387015

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.