Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
27.01.2017 ДГ №79
 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

Събеседване на 31.01.2017г. от 11:00ч.

31 Януари 2017 - 00:00 ч. 8682149 0884801655
24.01.2017 37 СУ
 1. Ресурсен учител
 2. Педагогически съветник
 3. Учител по математика
 4. Начален учител

Събеседване на 02.02.2017г. от 10:00ч.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8263801
17.01.2017 96 СУ

Ресурсен учител

Учител по АЕ


Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8268342 8268339
19.01.2017 100 ОУ
 1. Лекторски часове по руски език – 102 ч.

Събеседване на 03.02.2017г. от 10:00ч.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9316053
25.01.2017 113 СУ
 1. Учител по биология и химия

Събеседване на 02.02.2017г. от 10:30ч.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8220329 9204086
31.01.2017 НПГПТО
 1. Учител по БЕЛ
1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8056912
20.01.2017 81 СУ
 1. Учител в начален етап – ЦДО – 2 места

Събеседване на 02.02.2017г.

1 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8854966 9755495
27.01.2017 15 СУ
 1. Начален учител /по заместване/
2 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9381304 9382880
30.01.2017 8 СУ
 1. Учител по информационни технологии, начален и прогимназиален етап
2 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8719035
27.01.2017 ПГ по Телекомуникации
 1. Системен администратор – 0,5 щат
2 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8611172
24.01.2017 ДГ №93
 1. Психолог – 1 и 0,5 щат
 2. Детегледачка
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8562869 8557042
24.01.2017 ДГ №142
 1. Логопед – 0,5 щат
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9546020
30.01.2017 ПГЕА
 1. Заместник директор по УД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника и технологии
 3. Учител инженер, специалност телекомуникации
 4. Учител по информатика и информационни технологии
 5. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 6. Учител по АЕ
 7. Учител по физическо възпитание и спорт
 8. Портиер – 0,5 щат
 9. Огняр – 0,5 щат
 10. Снабдител – 0,5 щат
 11. Домакин – 0,5 щат
 12. Работник поддръжка – 2 места
 13. Електротехник
 14. Хигиенист
 15. Водопроводчик
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8956922 8956919 8956910
24.01.2017 1 СУ
 1. Начален учител
 2. Учител начален етап за ЦДО
 3. Хигиенист – 2 места
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9835363
20.01.2017 125 СУ
 1. Педагогически съветник /по заместване/

Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8758196
20.01.2017 49 ОУ
 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник

Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8472330
20.01.2017 30 СУ
 1. Учител по НЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Свободни часове за учител по технологии, ДБТ, Технологии и предприемачество – 176 ч.
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8221785
25.01.2017 ЧОУ „Джани РоДари“
 1. Учител по АЕ в ЧОУ
 2. Учител по АЕ в ЧЦДГ
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Учител в ЧЦДГ с АЕ
 5. Учител по китайски език
 6. Педагог в ясла
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0896769230
31.01.2017 СГСАГ
 1. Секретар
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8661271
27.01.2017 83 ОУ
 1. Учител по математика и информационни технологии
3 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9923060 0884801763
02.02.2017 ДГ №66
 1. Учител
 2. Помощник възпитател

Събъседване на 10.02.2017г.

6 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9923146
02.02.2017 ДГ №185
 1. Помощник възпитател – 2 места

Събеседване на 22.02.2017г. от 13:00ч.

6 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9791138
27.01.2017 23 СУ
 1. Учител по математика

Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

6 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9443588
31.01.2017 ПГПСС
 1. Ресурсен учител

Събеседване на 07.02.2017г. от 10:00ч.

6 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8563458

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.