Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
19.01.2017 18 СУ
 1. Начален учител в ПИГ

Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

7 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9880301
25.01.2017 49 ОУ
 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник
 3. Ресурсен учител – 2 места
 4. Хигиенист – 0,5 щат
7 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8472330
30.01.2017 СПГЕ
 1. Хигиенист

Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

7 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720047
13.01.2017 153 ССУ

Учител по химия и опазване на околната среда


Събеседване на 08.02.2017г. от 13:00ч.

7 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9383143 8372190
02.02.2017 ССУ „Ген. Владимир Стойчев“
 1. Учител по математика /по заместване/

Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8703481
30.01.2017 123 СУ
 1. Ресурсен учител със специална педагогика

Събеседване на 09.02.2017г. от 14:00ч.

8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9203023
25.01.2017 37 СУ
 1. Учител по музика – 0,5 щат

Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8263801
02.02.2017 33 ЕГ
 1. Учител по химия и биология
8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9250058
07.02.2017 171.ОУ
 1. Педагогически съветник – ¼ щат
 2. Логопед – ¼ щат

Събеседване на 08.02.2017 г. от 13:00 часа

8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/991 75 54
27.01.2017 78 СУ
 1. Логопед
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Учител по АЕ

Събеседване на 10.02.2017г. от 10:00ч.

9 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9977072
31.01.2017 141 ОУ
 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО в прогимназиален етап – 0,5 щат

Събеседване на 14.02.2017г. от 10:00ч.

9 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8960100
07.02.2017 157 ГИЧЕ
 1. Учител по информатика и информационни технологии – 2 места

Събеседване на 10.02.2017 г.

9 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/971 00 56
25.01.2017 10 СУ
 1. Начален учител

Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.

9 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8747178
13.01.2017 25 ОУ

Портиер – 2 места


Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9552904 9532741
31.01.2017 191 ОУ
 1. Технически секретар
10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0884801766
03.02.2017 74 СУ
 1. Учител по информатика и информационни технологии

Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9346617 9346616 9346619
31.01.2017 63 ОУ
 1. Начален учител в ЦДО

Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9382926 9382862
02.02.2017 119 СУ
 1. Учител в начален етап в ПИГ
10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8701008
07.02.2017 131.СУ
 1. Учител по БЕЛ с чужд език /испански,немски или руски език/

Събеседване на 10.02.2017 г. от 9:00 до 13:00 часа

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/8777 14 02/8747 109
30.01.2017 ДГ №67
 1. Детски учител
10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8563057
07.02.2017 138.СУ
 1. Ресурсен учител – 1 място

Събеседване на 13.02.2017 г. от 10:00 часа

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/872 05 37 02/872 39 17
03.02.2017 105 СУ
 1. Учител по математика

Събеседване на 13.02.2017г. от 10:00ч.

12 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8620573
03.02.2017 ДГ №90
 1. Помощник-възпитател

Събеседване на 14.02.2017г. от 11:00ч.

13 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9360464 9382856
03.02.2017 1 ПУ
 1. Начален учител
 2. Логопед
 3. Психолог
13 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0877343655

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.