Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
03.02.2017 ДГ №90
 1. Помощник-възпитател

Събеседване на 14.02.2017г. от 11:00ч.

13 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9360464 9382856
10.02.2017 56 СУ
 1. Учител в ЦДО /по заместване/

Събеседване на 15.02.2017г. от 10:00ч.

14 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8261177 8261387
09.02.2017 116 ОУ
 1. Учител по биология и ЗО, и химия и ООС и изобразително изкуство /по заместване/
 2. Лектор по музика – 110 ч.
15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9942301
02.02.2017 ДГ №19
 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

Събеседване на 16.02.2017г. от 13:00ч.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8661230
02.02.2017 175 ОУ
 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9982084
13.02.2017 123 СУ
 1. Начален учител - ПИГ

Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9203023
09.02.2017 123 СУ
 1. Учител по история и география

Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9203023
09.02.2017 138 СУ
 1. Учител по АЕ

Събеседване на 16.02.2017г. от 10:00ч.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720537 8723917
09.02.2017 ЧСУ „Дружба“
 1. Учител по география и икономика

Събеседване на 20.02.2017г.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9345555 0894466995
09.02.2017 26 СУ
 1. Начален учител в група за ЦДО /по заместване/
15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8573023 8570129
03.02.2017 28 СУ
 1. Учител по БЕЛ /по заместване до завръщане на титуляра/

Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8223183 8295172 8295166
09.02.2017 56 СУ
 1. Хигиенист /по заместване/
16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8261177 8261387
13.01.2017 НТБГ

Учител по НЕ


Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9520857 9157931
09.02.2017 14 СУ
 1. Учител по НЕ

Събеседване на 17.02.2017г. от 13:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8313732
03.02.2017 СПГЕ
 1. Хигиенист

Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720047
14.02.2017 23 СУ
 1. Учител по АЕ

Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9443588
02.02.2017 19 СУ
 1. Учител по АЕ
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Хигиенист
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9520825 9522484
07.02.2017 63.ОУ
 1. Лекторски часове по музика – 9 ч. седмично

Събеседване на 20.02.2017 г. от 13:00 часа

17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/938 29 26 02/938 28 62
13.02.2017 ПГСС „Бузема“
 1. Ресурсен учител

Събеседване на 20.02.2017г. от 14:30ч.

17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8563458
15.02.2017 61 ОУ
 1. Заместник – директор по АСД
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9345489
13.02.2017 94 СУ
 1. Заместник директор по АСД

Събеседване на 20.02.2017г. от 10:00ч.

17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9454663
03.02.2017 55 СУ
 1. Учител по руски език
 2. Начален учител /АЕ/НЕ
 3. Счетоводител
 4. Хигиенистка
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8771297
14.02.2017 ПГФК
 1. Учител по биология и здравно образование

Събеседване на 20.02.2017г. от 15:30ч.

17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8739500
16.02.2017 42 ОУ
 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

Събеседване на 20.02.2017г. от 14:00ч.

17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8403458

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.