Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
23.07.2018 ПГ по транспорт

Лектор по музика /90 часа/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по изобразително изкуство /90 часа/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по химия /250 часа/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 146.ОУ "Патриарх Евтимий"

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда /1/2 щат/

24 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9989040 0884801722
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по АЕ

2 30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по практическо обучение- АТТ

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по АЕ

1 27 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
23.07.2018 146.ОУ "Патриарх Евтимий"

Учител по изобразително изкуство и технологии и придприемачество /1/2 щат/

24 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9989040 0884801722
23.07.2018 ПГТ " Макгахан"

Учител по изобразително изкуство /лекторски часове/

23 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8720108
23.07.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по БЕЛ

1 17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/99950654
23.07.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по математика

2 17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/99950654
23.07.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/99950654
23.07.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по философия

1 17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/99950654
23.07.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Учител по география и икономика

1 23 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8570129 02/8573023
23.07.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Начален учител - ЦДО

2 23 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8570129 02/8573023
23.07.2018 ПГТ "Макгахан"

Зам.директор по учебно-производствена дейност

1 23 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8720108
23.07.2018 ПГТ " Макгахан"

Учител по музика /лекторски часове/

23 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8720108
20.07.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител ЦДО начален етап

2 15 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
20.07.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по изобразително изкуство /1/2 щат/

16 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
20.07.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

2 15 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
20.07.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Учител по география и икономика

1 27 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9831219
20.07.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Учител по биология и химия

1 27 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9831219
20.07.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Учител по ФВС

1 27 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9831219

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.