Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.09.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Счетоводител - касиер

1 9 Октомври 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
19.09.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по философия  или философия с чужд език

1 9 Октомври 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
18.09.2019 191 ОУ "Отец Паисий"

Учител по АЕ

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9927504
18.09.2019 ДГ №146 "Звездица"

Пом. възпитател

1 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9947049
18.09.2019 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

ЗДАСД с учителска правоспособност

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9201203
18.09.2019 ДГ №167 "Малкият принц"

Учител по музика

1 1 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9521610
18.09.2019 ДГ №167 "Малкият принц"

Пом. възпитател

1 1 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9521610
18.09.2019 162.ОбУ "Отец Паисий"

Ресурсен учител

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801753
18.09.2019 24.СУ "П.К.Яворов"

Социален работник по проект "Подкрепа за успех"

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9457396
18.09.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по изобразително изкуство /190 часа/

20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
18.09.2019 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител по математика и физика

1 27 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9521170
18.09.2019 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по математика

1 30 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8661271
18.09.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Начален учител ЦДО

1 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
18.09.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по италиански език /36 часа/

27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
18.09.2019 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Хигиенист

1 3 Октомври 2019 - 18:00 ч. 02/9877216
18.09.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Зам.директор АСД

1 27 Септември 2019 - 17:00 ч. 02/955252
18.09.2019 53. ОУ "Николай Хрелков"

Учител по история /202 часа/

1 20 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9576989
17.09.2019 135.СУ "Ян Амос Коменски"

Учител по история

1 23 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8221913
17.09.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител ГЦОУД

1 24 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
17.09.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
17.09.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
17.09.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по немски език /лекторски часове/

20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
17.09.2019 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по история /1/2 щат/

24 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8562843
17.09.2019 136.ОУ "Любен Каравелов"

Учител по изобразително изкуство/технологии и придприемачество

1 25 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8217053

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.