Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.08.2019 71.СУ "Пейо Яворов"

Педагогически съветник (по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - заместване)

1 20 Август 2019 - 16:30 ч. 02/9995064
13.08.2019 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител ( 1-4 клас) - ПИГ

1 20 Август 2019 - 16:30 ч. 02/9995064
13.08.2019 86 ОУ "Св. Климент Охридски"

Психолог

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 0895538441 0886302660
13.08.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по английски език

1 3 Септември 2019 - 17:00 ч. 02/9878045 02/9870760
13.08.2019 177 ОУ Св.Св. Кирил и Методий"

Учител по музика  - III до VII клас /286 часа/

31 Август 2019 - 00:00 ч. 0876972244
13.08.2019 177 ОУ Св.Св. Кирил и Методий"

Учител ФВС  /0,5 щат/

31 Август 2019 - 00:00 ч. 0876972244
13.08.2019 ДГ №111 "Корабче"

Детски учител

1 25 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8623148
12.08.2019 202 ОУ "Христо Ботев"

Учител по Човекът и природата; Физика и астрономия; Химия и ОСС; Биология и здравно образование - 1/2 щат

26 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9924205 0884801768
12.08.2019 СГХСТ

Учител по немски език (1/2 щат )

26 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8221096
12.08.2019 СГХСТ

Учител - методик, инженер-технолог, хляб, хлебни и сладкарски изделия

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8221096
12.08.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Бибилиотекар-архивист

1 3 Септември 2019 - 17:00 ч. 02/9878045 02/9870760
12.08.2019 СГХСТ

Учител по БЕЛ по чл. 68, ал.1, г.3

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8221096
12.08.2019 СГХСТ

Учител по история

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8221096
12.08.2019 СГХСТ

Учител по биология (1/2 щат)

26 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8221096
12.08.2019 СГХСТ

Учител по ФВС

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8221096
12.08.2019 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Учител по английски език

1 27 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9835363
12.08.2019 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство

1 27 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9835363
12.08.2019 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Технически изпълнител

1 27 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9835363
12.08.2019 ДГ №29 "Слънце"

Учител в детска градина

4 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8706228
12.08.2019 ДГ №29 "Слънце"

Помощник-възпитател

2 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8706228
12.08.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител предучилищна педагогика

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 0896769232
12.08.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Психолог

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 0896769232
12.08.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Логопед

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 0896769232
12.08.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител английски език в детска градина

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 0896769232

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.