Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.02.2017 97 СУ
 1. Ресурсен учител

sou97@abv.bg

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8242303
13.02.2017 94 СУ
 1. Заместник директор по АСД

Събеседване на 20.02.2017г. от 10:00ч.

17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9454663
13.02.2017 17 СУ
 1. Учител по ФЕ
 2. Педагогически съветник

Събеседване на 27.02.2017г. от 11:30ч.Събеседване на 28.02.2017г. от 11:30ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8217188 9203050
10.02.2017 56 СУ
 1. Учител в ЦДО /по заместване/

Събеседване на 15.02.2017г. от 10:00ч.

14 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8261177 8261387
09.02.2017 12 СУ
 1. Учител по АЕ
28 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9437956 9437952
09.02.2017 4 ОУ
 1. Учител в ЦДО

Събеседване на 02.03.2017 г. от 10:30ч.

1 Март 2017 - 00:00 ч. 8899726 8899626
09.02.2017 123 СУ
 1. Учител по история и география

Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9203023
09.02.2017 138 СУ
 1. Учител по АЕ

Събеседване на 16.02.2017г. от 10:00ч.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720537 8723917
09.02.2017 ЧСУ „Дружба“
 1. Учител по география и икономика

Събеседване на 20.02.2017г.

15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9345555 0894466995
09.02.2017 26 СУ
 1. Начален учител в група за ЦДО /по заместване/
15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8573023 8570129
09.02.2017 116 ОУ
 1. Учител по биология и ЗО, и химия и ООС и изобразително изкуство /по заместване/
 2. Лектор по музика – 110 ч.
15 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9942301
09.02.2017 56 СУ
 1. Хигиенист /по заместване/
16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8261177 8261387
09.02.2017 14 СУ
 1. Учител по НЕ

Събеседване на 17.02.2017г. от 13:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8313732
07.02.2017 157 ГИЧЕ
 1. Учител по информатика и информационни технологии – 2 места

Събеседване на 10.02.2017 г.

9 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/971 00 56
07.02.2017 85.СУ
 1. Учител в група за целодневно обучение в пети клас – 1 щат

Събеседване на 22.02.2017 г. от 14:00 часа

21 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/945 81 64 02/840 63 30
07.02.2017 63.ОУ
 1. Лекторски часове по музика – 9 ч. седмично

Събеседване на 20.02.2017 г. от 13:00 часа

17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/938 29 26 02/938 28 62
07.02.2017 131.СУ
 1. Учител по БЕЛ с чужд език /испански,немски или руски език/

Събеседване на 10.02.2017 г. от 9:00 до 13:00 часа

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/8777 14 02/8747 109
07.02.2017 12.СУ
 1. Учител по английски език – гимназиален етап – профилирана подготовка– 1 място
27 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/943 79 52 02/943 79 56
07.02.2017 138.СУ
 1. Ресурсен учител – 1 място

Събеседване на 13.02.2017 г. от 10:00 часа

10 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/872 05 37 02/872 39 17
07.02.2017 171.ОУ
 1. Педагогически съветник – ¼ щат
 2. Логопед – ¼ щат

Събеседване на 08.02.2017 г. от 13:00 часа

8 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/991 75 54
03.02.2017 55 СУ
 1. Учител по руски език
 2. Начален учител /АЕ/НЕ
 3. Счетоводител
 4. Хигиенистка
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8771297
03.02.2017 ДГ №90
 1. Помощник-възпитател

Събеседване на 14.02.2017г. от 11:00ч.

13 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9360464 9382856
03.02.2017 СПГЕ
 1. Хигиенист

Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

16 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720047
03.02.2017 105 СУ
 1. Учител по математика

Събеседване на 13.02.2017г. от 10:00ч.

12 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8620573

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.