Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.03.2018 21.СУ "Христо Ботев"

Хигиенист

1 30 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9624689
19.03.2018 199.ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Логопед

 

1 21 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9466956
19.03.2018 ПГЕА

Учител - инженер/компютърна техника и технологии, компютърни мрежи, електроника/

1 4 Април 2018 - 00:00 ч. 02/8956911 02/8956919
19.03.2018 ДГ №159 "Олимпийче"

Учител в детска градина

1 30 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9885683
19.03.2018 ПГЕА

Учител по български език и литература

1 4 Април 2018 - 00:00 ч. 02/8956911 02/8956919
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по китайски език

1 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
19.03.2018 ПГЕА

Учител по философия

 

1 4 Април 2018 - 00:00 ч. 02/8956911 02/8956919
19.03.2018 ПГЕА

Хигиенист

1 4 Април 2018 - 00:00 ч. 02/8956911 02/8956919
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

ЗАТС

1 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Помощник  възпитател 

2 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Хигиенист 

3 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Начален учител

1 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител детска градина

1 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител ФВС

1 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
19.03.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 28 Март 2018 - 00:00 ч. 0896769230
16.03.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Хигиенист


Срок до 21.03.2018г.

21 Март 2018 - 00:00 ч. 02/8217188
16.03.2018 ПГМЕ "Никола Йонков Вапцаров"

Учител ФВС


Срок до 30.03.2018г.

30 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9831434
14.03.2018 15.СУ "Адам Мицкевич"

Технически секретар


Срок от 15.03.2018г. до 21.03.2018г.

21 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9381304 02/9382880
14.03.2018 ДГ №63 "Слънце"

Детски учител


Срок от 19.03.2018г. до 22.03.2018г.

Събеседване на 23.03.2018г., от 10:00ч.

22 Март 2018 - 00:00 ч. 0886648784
14.03.2018 105.СУ"Атанас Далчев"

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Учител по АЕ


Срок до 23.03.2018г., от 9:00ч. до 15:00ч.

Събеседване на 27.03.2018г., от 10:00ч.

23 Март 2018 - 00:00 ч. 02/8620573 02/8620473
14.03.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител ЦДО


Срок до 21.03.2018г.

Събеседване на 21.03.2018г.

21 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9745506 02/9745494
14.03.2018 133.СУ "А.С.Пушкин"

Начален учител с руски език


Срок до 22.03.2018г.

Събеседване на 23.03.2018г., от 12:00ч.

22 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9881131 02/9878570
14.03.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

 


Срок 23.03.2018г.

Събеседване на 23.03.2018г.

23 Март 2018 - 00:00 ч. 02/9745506 02/9745494
13.03.2018 ПГЕА

Главен счетоводител


Срок от 12.03.2018г. до 30.03.2018г.

30 Март 2018 - 00:00 ч. 02/8956933 02/8956919

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.