Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по музика /1/2 щат/

13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 ДГ №153 "Света Троица"

Учител

1 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 0884801577
07.06.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител ЦДО

3 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8745506
07.06.2018 НТБГ

Технически секретар

1 4 Юли 2018 - 12:30 ч. 02/9520857
07.06.2018 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител по математика

1 28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8319018
07.06.2018 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител по биология и ЗО и химия и ООС /1/2щат/

28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8319018
07.06.2018 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител ЦДО /1/2 щат/

28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8319018
07.06.2018 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител ЦДО

1 28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8319018
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по БЕЛ

1 13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по биология

1 13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по АЕ

2 13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Начален учител

6 13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по РЕ

1 13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по физика

1 13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по ФВС

1 13 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
07.06.2018 ЧДГ "Джани РоДари"

Детски учител с АЕ

1 2 Юли 2018 - 00:00 ч. 0896769243
07.06.2018 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Хигиенист

1 15 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9441121
07.06.2018 ПГСС "Бузема"

Счетоводител

1 20 Юли 2018 - 14:30 ч. 02/8563458
07.06.2018 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Учител

2 21 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/9791765
07.06.2018 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител по БЕЛ

1 28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8319018
07.06.2018 ДГ №103 "Патиланско царство"

Пом.възпитател

2 1 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9452798
07.06.2018 ДГ №103 "Патиланско царство"

Пом.готвач

1 7 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9452798
07.06.2018 ЧДГ "Джани РоДари"

Зам.директор

1 2 Юли 2018 - 00:00 ч. 0896769243
06.06.2018 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по РЕ

1 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9977094

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.