Грамота за вестник „Ботевец“ - СГСАГ „Христо Ботев“

Екипът на училищния вестник на СГСАГ „Христо Ботев“ „Ботевец“ с ръководители Светла Христова и л.арх. Емил Манолов, получи първо място в раздел "Електронни вестници" на Шестия национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" - гр. Разград.

Снимка

слайдшоу Грамота за вестник „Ботевец“ - СГСАГ „Христо Ботев“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу