Дуално обучение и добра езикова подготовка – гаранция за професионализъм с международни измерения по програма Еразъм + на Европейския съюз

На 28.05.2019 г. в Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ се проведе заключителното събитие по едногодишния проект „Дуално обучение и добра езикова подготовка – гаранция за професионализъм с международни измерения“ по програма Еразъм + на Европейския съюз. Учители – участници в четирите мобилности в Обединеното кралство, Португалия и Турция представиха целите и резултатите от проведените курсове и работни посещения, като изразиха задоволството си от успешното провеждане на всичко запланувано и от дълготрайните ползи за самите тях, за колегите и учениците им. Гости на събитието бяха трима представители на партньорите от Турция, директори на професионални гимназии, директорът и психолози от Центъра за подкрепа и личностно развитие - кариерно ориентиране, родители, представители на работодателски организации и учители в ПГО. Работата по разпространение на резултатите и по въвеждане на дуално обучение в ПГО„Княгиня Мария Луиза“  ще продължи и през следващите години.Този проект бе една от стъпките в Стратегията на гимназията за повишаване професионалната квалификация на учителите и за извеждане на професионалното образование на европейско ниво.

Снимка

слайдшоу Дуално обучение и добра езикова подготовка – гаранция за професионализъм с международни измерения по програма Еразъм + на Европейския съюз

Слайдшоу

Добави в слайдшоу