Квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба "

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/ 2018 г., от 29 ноември до 01 декември 2017 г. в град Банско,  се проведе квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“.  Лектор по темата ,,Механизмът за противодействие на тормоза в институциите от системата на предучилищното и училищното образование бе Мария Семерджиева – съветник на министъра на образованието и науката. Новият модел за финансиране в системата на предучилищното и училищното образование представи Дима Коцева – началник-отдел ,,Регулиране на труда и финансова децентрализация в дирекция ,,Финанси“ на МОН.

Снимка

слайдшоу Квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба "

Слайдшоу

Добави в слайдшоу