Лекционен диспут „Васил Левски като национален лидер“ в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“

На 17.01.2018 година в Актовата зала на НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ се проведе лекционна дискусия на тема „Васил Левски като национален лидер“. Събитието бе организирано от ръководството на гимназията и профил „История и цивилизация“ , във взаимодействие с част от редакционния екип на сп. „Предучилищно и училищно образование“.

Като гости присъстваха г-жа Радостина Николова и г-н Коста Костов, главни експерти в МОН, г-жа Антоанета Григорова, старши експерт в РУО-София-град, г-жа Албена Костова, преподавател по „Икономика и предприемачество“ в 23 СУ „Жолио Кюри“-София и колегата й от ПГТ „Алеко Константинов“, Плевен, г-н Любомир Петров. Поздрав за всички тях, както и за многобройните ученици и учители от самата гимназията, поднесе мъжка хорова група с диригент г-н Даниел Иванов, с две изпълнения, едното от които исторически е доказано, че е пял и Апостола.

Лектори по темата бяха доцент д-р Даниел Вачков, Директор на Института по история към БАН, г-н Тихомир Ценов, учител по история и г-н Стоил Съйков, журналист от списанието, ръководител на рубриката „Лидерство и образование“.

Главната цел на този иновативен проект бе, да се направи опит в рамките на 2 пъти по 3 часа учебно време, с групи ученици от 11 и 12 клас, да се разгледат животът и делото на Васил Левски не само в чисто исторически план, но и през призмата на базисни постановки и идеи от „теория на управлението“. Най-вече така, както се постулират те като парадигма в магистърския лекционен курс по „Лидерство“ на доц. Албена Танева от катедра „Публична администрация“ на СУ „Климент Охридски“.

Снимка

слайдшоу Лекционен диспут „Васил Левски като национален лидер“ в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу