Министърът на образованието и науката се срещна с екипа на РУО – София-град

На 24.01.2018 г. г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, и г-жа Соня Мелоян - директор на дирекция „Координация и контрол“ , проведоха работна среща с екипа на РУО – София-град. Бяха обсъдени въпроси, свързани с оптимизиране на действието на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст по Постановление № 100 на МС. Министърът даде насоки за държавния план –прием след завършено основно образование и за дейностите по осъществяване на ученическите олимпиади и състезания. Служителите от РУО – София-град изразиха своята удовлетвореност от добрата воля за активно сътрудничество между институциите и от стремежа за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на предучилищното и училищното образование като професионална отговорност за провеждане на държавната политика.

Снимка

слайдшоу Министърът на образованието и науката се срещна с екипа на РУО – София-град

Слайдшоу

Добави в слайдшоу