Откриване на STEM център във II АЕГ

На 08.10.2018 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов и модерен STEM център с виртуални лаборатории за учене във Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън". Центърът за науки, технологии и математика е изграден по проекта на II АЕГ за иновации и включва съвместно преподаване, дигиталност и интегралност.

         Центърът се състои от 4 зали – виртуална, лаборатория, технологична и дигитална креативност. Зала „Виртуална“ е оборудвана със z Space станции от ново поколение, които визуализират процеси и явления в 3D формат и правят обучението по биология, химия, физика и математика интересено и разбираемо за учениците.  Зала „Лабораторна“ е предназначена за извършване на опити и упражнения, без които процесът на обучение в областта на природните науки не би бил ефективен. Зали „Технологична“ и „Дигитална креативност“ развиват дигиталните умения и отговорят на потребностите на учениците от нов начин на преподаване, основан на по-широко използване на ИКТ, реорганизирана учебна среда, интегралност и нова роля на учителя – ментор в процеса на учене чрез правене.

Във виртуалните лаборатории по природни науки се преподава иновативно – екипи от учители обучават учениците като едновременно преподават биология и химия, физика и математика. Интегрираният модел на обучение, съчетан с използване на технологиите, засилва интереса на учениците и им помага да повишават резултатите си.

STEM центърът позволява  различно обучение, развиващо умения като анализиране, изследване на ситуацията, критическо мислене, гъвкавост при решаването на проблеми. Професиите на бъдещето изискват комбинация от специализирани познания в областта на STEM, както и личностни качества като емпатия и дизайн мислене, които могат да бъдат постигнати чрез интегралност в обучението по природни науки, математика и ИТ.

Снимка

слайдшоу Откриване на STEM център във II АЕГ

Слайдшоу

Добави в слайдшоу