Открита педагогическа практика по математика в 30.СУ "Братя Миладинови"

В изпълнение на Годишния план на РУО-София-град за учебната 2017/2018 година, на 04.12.2017 г. се проведе открита педагогическа практика по математика на тема „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“  със старши учител в 30. СУ „Братя Миладинови“ Иванка Дарджикова.  Присъстваха повече от 80 начални учители от столични училища.

Снимка

слайдшоу Открита педагогическа практика  по математика в 30.СУ "Братя Миладинови"

Слайдшоу

Добави в слайдшоу