Проведени обучения с районни администратори, старши експерти от РУО – София-град и училищни администратори за работа с Информационната система за реализация на механизма

На 12.02.2020 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ се проведоха обучения за работа с Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) с представители на районните администратори, ръководители и членове на екипите за обхват.

Обучението бе проведено от представител на ОРАК Инженеринг и имаше практическа насоченост. Присъстващите задаваха конкретни въпроси и правиха предложения за оптимизиране работата в платформата и ефективността на прилаганите мерки за изпълнение на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 8 юни 2018 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за учебната 2019/2020 г.

Снимка

слайдшоу Проведени обучения с районни администратори, старши експерти от РУО – София-град и  училищни администратори за работа с Информационната система за реализация на механизма

Слайдшоу

Добави в слайдшоу