Проведено обучение на учители по проекта „Математика и мотивация“

Проведено обучение на учители по проекта „Математика и мотивация“

На 25.07.2018 г. в сградата на Регионално управление на образованието – София-град се проведе обучение на учители по математика и природни науки от столични училища по проекта “Математика и мотивация”. На учителите беше представен нов иновативен метод на преподаване, обединяващ методите „Изнесена класна стая“, „Игрови метод на обучение“ и  „ Връстници обучават връстници“, съчетани в разработената в първия етап на проектните дейности „Колаборативна методология“. В края на обучението се състоя дискусия за предимствата и възможностите, които предоставя „Колаборативна методология“ и ситуациите, в които може да бъде прилагана.

 „Математика и мотивация“ е финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, съгласно сключен договор за отпускане на финансова подкрепа, № 017-1-BG01-KA201-036220.

Снимка

слайдшоу Проведено обучение на учители по проекта „Математика и мотивация“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу