Проект по програма „Еразъм +“ на тема: „Европейско образование без граници“.

На 12.07.2018 г. се проведе среща с експертите по „Чужд и майчин език“ ст. експерт Надежда Луканова, ст. експерт Антоанета Кадиева и учителите от 19.СУ „Елин Пелин“, в изпълнение на дейности по проект от програма „Еразъм+“.

Учителите от 19. СУ „Елин Пелин“ споделиха впечатления от участието си в два обучителни курса по немски и английски език по одобрен проект по програма „Еразъм+“ на тема: „Европейско образование без граници“, реализиран с финансовата подкрепа на ЦРЧР и съфинансиран от училището.

В началото на новата учебна година ще се организира работна среща с представители от други училища, на която ще се сподели добър опит и ще се изнесат открити уроци по езиково  обучение в начален и прогимназиален етап на обучение.

Снимка

слайдшоу Проект по програма „Еразъм +“ на тема: „Европейско образование без граници“.

Слайдшоу

Добави в слайдшоу