Първата детска практическа конференция под надслов "Съкровищата на Земята"

На 31.05.2019 г. в Националния музей “Земята и хората” се състоя първата по рода си детска практическа конференция под надслов “Съкровищата на Земята” с участници - учениците от 4б клас на 98 НУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр. София, с класен ръководител Силвия Марушкина. На конференцията четири научни екипа от ученици представиха тематични направления, касаещи свойства и разпознаване на минералите, полезни изкопаеми, подземни води и скъпоценни и декоративни камъни. Предварителната подготовка и обучение на екипите за разработка на  презентациите бяха реализирани с помощта на научни ръководители – музейните уредници в НМ “Земята и хората” – Лариса Нешева, Десислава Делибалтова, Светла Старирадева и д-р Петко Петров. Освен представянето на теоретичните разработки, по време на конференцията екипите направиха демонстрации и опити. Гости на конференцията бяха госпожа Детелина Арнаудова – експерт в комисията по образование и наука в 44 –то НС, госпожа Мариана Георгиева – старши експерт по начално образование в РУО – гр. София, родители и приятели на 4б клас. Конференцията беше открита от директора на НМ “Земята и хората” – господин Чавдар Начев.

Снимка

слайдшоу Първата детска практическа конференция под надслов "Съкровищата на Земята"

Слайдшоу

Добави в слайдшоу