Работна конференция на тема: „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители. Оценяване и интервенции при родителското отчуждение“

На 9 май 2018 г. в 18. СУ „ Уилям Гладстон“ се проведе работна конференция на тема: „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители. Оценяване и интервенции при родителското отчуждение“ . Работната конференция е организирана съвместно с Нов български университет, Департамент „Когнитивни науки“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в партньорство с Дружеството на психолозите в Република България, РУО – София –град и Държавната агенция за закрила на детето.

Основен лектор на конференцията бе проф. Роналд Роунър, САЩ – изявен учен, автор на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне. Конференцията бе открита от д-р Ваня Кастрева, д-р Елеонора Лилова, д-р Галина Маркова, д-р Пламен Димитров, д-р Надя Колчева, които подчертаха значимостта на темата и необходимостта от повишаване на компетентността на работещите с деца и родители в ситуация на отчужденост. В първата част на конференцията проф. Роналд Роунър представи презентация на тема: „Разграничаване на родителското отчуждение от други форми на неприемливо родителстване“ /Distinguishing Parental Alienation from Other Forms of Malparenting/. Втората част на конференцията премина под формата на оживена дискусия, в която представители на различни институции и граждани, поставиха въпроси и получиха актуална информация от проф. Роналд Роунър относно практики за идентифициране и преодоляване на родителското отчуждение в САЩ и Канада. Събитието предизвика сериозен професионален дебат относно ролята на бащата и майката при възпитанието на детето в условията на родителско отчуждениe. Засегна се и темата за възможностите при упражняване на права и изпълнение на задължения на институциите за адекватни и своевременни интервенции, така че да се минимизират негативните последици върху личностното развитие на детето. Проф. Роналд Роунър предостави и конкретни сайтове - www.pasg.info и www.csiar.uconn.edu, на които може да се намери допълнителна информация по темата.

Снимка

слайдшоу Работна конференция на тема: „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители. Оценяване и интервенции при родителското отчуждение“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу