Работна среща по проекта „Математика и мотивация“

В периода от 3 до 6 март 2019 година, представители на Регионално управление на образованието – София-град участваха в работна среща по проекта „Математика и мотивация“, която се проведе в град Акрос де Валведеш, Португалия.

От месец септември 2017 година, Регионално управление на образованието – София-град е координатор на проект „Математика и мотивация“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, съгласно сключен договор за отпускане на финансова подкрепа, № 017-1-BG01-KA201-036220 между РУО – София-град и Центъра за развитие на човешките ресурси, номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Снимка

слайдшоу Работна среща по проекта „Математика и мотивация“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу