РУО - София град - "Ефективен CAF потребител"

На 29 ноември 2018 г., на тържествена церемония, на Регионално управление на образованието – София-град бе присъден призът „Ефективен CAF потребител“.

Етикетът за качество „Ефективен CAF потребител“ се връчва за първи път в България на най-успешните администрации от първата вълна по проекта за внедряване на Модела CAF.

Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ е осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Снимка

слайдшоу РУО - София град - "Ефективен CAF потребител"

Слайдшоу

Добави в слайдшоу