Семинар на тема: „Сигурна среда в реалния и дигиталния свят в образователните институции.

От 06 до 08 ноември 2018 г. в град Велинград, в изпълнение на годишния си план, РУО – София-град съвместно с ДАЗД, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Бълагрия (СРСНПБ) и Сдружение на директорите в системата на образованието в Република България (СДСОРБ), проведе семинар на тема: „Сигурна среда в реалния и дигиталния свят в образователните институции".

Темите, по които се проведоха панелите и дискусиите бяха:

  • Сигурност и безопасност в реалната и дигиталната среда в образователните институции и Националната стратегия за детето (2019-2030).
  • Приобщаващо образование - новости и предизвикателства.
  • Децата и опасностите в интернет.
  • Дигитално-медийна грамотност в училище: Превенция на онлайн рискове и развитие на умения за 21. век.
  • Правила за действие за онлайн безопасност.
  • Дигиталните компетентности на образователната организация – фактор за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Презентатори и модератори в отделните панели бяха представители на МОН, ДАЗД, РУО – София-град, ПУ „Паисий Хилендарски“, НПО.

Снимка

слайдшоу Семинар на тема: „Сигурна среда в реалния и дигиталния свят в образователните институции.

Слайдшоу

Добави в слайдшоу