Семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност от столичните училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“

В изпълнение на Годишния план за учебната 2019/2020 година, в периода от 27.11.2019 г. до 29.11.2019 г. РУО – София-град организира и проведе в град Велинград семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност от столичните училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“.   

В семинара се дискутираха различни начини за комуникация между учители, родители и ученици, ефективни стилове при общуването с родителите и други заинтересовани страни. Акцент бяха различни стратегии за съвместна дейност на учениците, родителите и учителите, използвани в практиката, спецификата на отношенията и спазване на определени правила при взаимодействието „образователна институция – семейство“. Вниманието на участниците в семинара беше насочено към дигиталната комуникация за ефективно общуване и модели на взаимоотношения между учители и родители и  начините за привличане на родителите за постигане на образователните цели на институцията.

Участниците в семинара изразиха задоволството си от проведените групови дискусии и практически занимания. Споделени бяха  добри педагогически практики от страна на 143.ОУ, 15.СУ, НПМГ, ЦСОП „ЛОЗЕНЕЦ“ и от други участници. Затвърди се мнението, че показването на различни модели на сътрудничество и взаимодействие между училището и семейството ще намерят практическо приложение в ежедневната професионална дейност и ще очертаят ролята на педагогическия специалист не само като обучител, който предоставя знания на учениците в конкретна културно-образователна област, но и като подкрепящ фактор за тяхното емоционално и социално развитие. 

В семинара участваха общо 98 директори и заместник-директори от 81 столични образователни институции.  

Гости на семинара бяха ученици и учители от Иновативно средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ от град Велинград, които поздравиха участниците в семинара с театрална  пиеса. 

За участието си в семинара педагогическите специалисти получиха сертификат с присъден един квалификационен кредит, както и   обучителни и работни материали.

Снимки.  

Снимка

слайдшоу Семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност от столичните училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу