Среща с младите учители в район "Надежда"

 По покана на г-н Димитър Димов – кмет на район „Надежда“ ; над 60 млади учители от всички детски градини и училища в района дискутираха  важни  теми в предучилищното и училищното образование на своята първа среща.

Гости бяха г-жа Татяна Георгиева, Председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Столичен общински съвет, г-жа Янка Такева, Председател на Синдикат на българските учители, г-жа Ваня Кастрева, Началник на РУО-София град и  г-н Емил Миков, старши експерт в Дирекция „Образование“, Столична община.

Образованието е приоритет за кмета в ежедневната му работа от първият му мандат като кмет на район „Надежда“. Именно затова е особено важно, че 10 образователни обекта (5 градини и 5 училища) от район „Надежда“ са включени в Интегриран план за развитие на гр. София, който предстои да стартира през 2018 г. В хода на участието на г-жа Такева възникна идея за сформиране на клуб на Младия учител в район „Надежда“, която бе подкрепена от всички участници в срещата.

Началникът на РУО-София град, г-жа Ваня Кастрева,  поздрави кмета на район „Надежда“  и колегите му които полагат усилия да формират образователна общност. „Упражнявайте своята професия с любов, защото неизменно  тя се връща към вас“, завърши г-жа Кастрева, обръщайки се към младите учители.

Снимка

слайдшоу Среща с младите учители в район "Надежда"

Слайдшоу

Добави в слайдшоу