СЪПРИЧАСТНОСТ, КООРДИНИРАНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Днес образователната система бе поставена в непозната екстремна ситуация, изискваща СЪПРИЧАСТНОСТ, КООРДИНИРАНОСТ, ДИСЦИПЛИНА, ОТГОВОРНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ИНОВАТИВНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО между всички участници в образователния процес. За себе си и за родителите, за обществото - всички ние доказахме, че електронната комуникация в обучението е възможна. Радвам се, че колегите педагогически специалисти откриха неподозирани страни и потенциал у себе си и децата чрез предизвикателството на извънредната ситуация.

Уважаеми колеги, не се страхувайте да експериментирате, да бъдете творци в професията, мислете за целта и съдържанието на Вашата работа, не толкова за формата. С пожелание за здраве, устойчивост и успех на всички вярвам, че в следващите дни ще се увеличи броят на ангажираните учители и ученици, на всички съмишленици на мисията Образование!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Снимка

слайдшоу СЪПРИЧАСТНОСТ, КООРДИНИРАНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Слайдшоу

Добави в слайдшоу