Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”

Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”.

Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката на неупотреба на психоактивни вещества на Столична община.

Водещите Миглена Петкова – психолог в ПИЦ по ПН-София, ръководител на програма „Избирам себе си” – програма за усвояване на групови и личностови умения за превенция употребата на психоактивни вещества, и Росица Станулова – психолог в ПИЦ по ПН – София запознаха участниците със спецификите на прилагане на програмата в 6-ти клас, както и с актуалните тенденции в сферата на превенция употребата на психоактивни вещества като цяло.

Снимка

слайдшоу Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”

Слайдшоу

Добави в слайдшоу