Трето място за учениците от ПГЕБ“Проф Д-Р Асен Златаров“ в Националното състезание „Природата наш дом“

 

Учениците от 8 б клас, Виктория  Николаева Василева , Диляна Пламенова Цацова   и Константин Александров Натев, участваха в Националното състезание „Природата- наш дом“, посветено на Международния ден на Земята, което се проведе на 26.04.2018г. в Националния дворец на децата, гр. София. Те представиха доклади и презентации свързани с екологичната  характеристика на защитени територии  в България и по местоживеене. Журито от института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН оцени по достойнство знанията, труда и таланта на отбора и му присъди трето място.

Снимка

слайдшоу Трето място за учениците от ПГЕБ“Проф Д-Р Асен Златаров“ в Националното състезание „Природата наш дом“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу