УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“, 44. ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕМУ И МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „THE POWER OF THE SONG”

  

В периода  02-03 юни 2019 г. в СОК „Камчия“ се проведе Национален кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“. Ученици от четири столични училища се включиха достойно в трите възрастови групи – IV, VII и XI-XII клас, като получиха грамота за отлично представяне и знак на Националното състезание.

Едновременно с Националното състезание „Фолклорна плетеница“ в СОК „Камчия“ в периода 02-05 юни 2019 година се проведе и Младежки фестивал „The power of the song”, който бе продължение на състоялата се в гр. София и гр. Пловдив 44. Генерална асамблея на Европейските музикални училища /ЕМУ/.

Във връзка с Асамблеята бе представен доклад в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ от д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, относно „Живите музикални традиции в България и ролята на музиката в Европейсктие образователни системи“.

Снимка

слайдшоу УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“, 44. ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕМУ И МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „THE POWER OF THE SONG”

Слайдшоу

Добави в слайдшоу