Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров” в обучение по социално предприемачество към проект INNOVENTER Balkan-Mediterranean BMP1/1.3/2738/2017

"В периода 8-10 май 2019 г. част от ръководството на ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров", гр.София, съвместно с представители на Асоциация „Мария Кюри-МСА“, гр.Пловдив, взеха участие  в международно професионално ориентиранообучение по социално предприемачество, организирано и проведено отКипърската търговско-промишлена палата в гр. Никозия - Република Кипър. Обучението беше организирано в рамките на проект INNOVENTER Balkan-Mediterranean BMP1/1.3/2738/2017 и беше насочено в подкрепа на деца в неравностойно положение и със специални образователни потребности. По време на обучението се даде възможност за  обмяна на опит и бяха споделени  добри практики."

Снимка

слайдшоу  Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров” в обучение по социално предприемачество към проект INNOVENTER Balkan-Mediterranean  BMP1/1.3/2738/2017

Слайдшоу

Добави в слайдшоу