Участие на ученици от 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо" в GIMMUN PTUJ в гр. Птуй Словения -Международна ученическа конференция, която симулира дейността на ООН.

 

Учениците от училището участваха в 5 комитета на ООН: Security Council (SC), Social, Humanitarian and Cultural Committee (SHCC – GA3), World Health Organization (WHO), Special Political and Decolonization Committee (SPDC – GA4) и ECOSOC(Economic and Social Council). 

В конференцията взеха участие още 150 делегати от Словения, Германия, Холандия, Италия, Хърватия и Сърбия. 

Идеята, наречена Model UN /Модел на ООН/, възниква през 80-те години на миналия век в САЩ, а от 90-те години е популярна и все по-широко разпространяваща се в Европа.  На нея може да се гледа като на съвременен метод за глобално образование.  Целта, която се постига с него, е получаване на информация за страните в целия свят и международните проблеми, придобиване на комуникативни умения, работа в екип, взимане на решения чрез консенсус, не на последно място – усъвършенстване на общуването на английски език, който обичайно е работният език на дебатите. Моделът на ООН е синтез на научна конференция и ролева игра, в която ученици от гимназиалния етап на образованието придобиват дипломатически, лидерски и ораторски качества и умения, както и умението да правят компромиси при взимането на решения с обществен характер. 

 

Снимка

слайдшоу Участие на ученици от 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо" в GIMMUN PTUJ в гр. Птуй Словения -Международна ученическа конференция, която симулира дейността на  ООН.

Слайдшоу

Добави в слайдшоу