Честит Първи ноември – Денят на народните будители!  

Будители народни

О, будители народни,

цял низ светли имена,

чисти и сияйни, благородни,

вий сте наште знамена.

Нам за вечни времена.

 

Горди сме с история славна,

горди сред славянски род.

С Кирил и Методий пламна

пламък светъл  на възход.

С писмена към нов живот!

 

Ботев, Левски - великани

с тях и сонм дейци безчет

със смъртта си по балкани

род прославиха със чест!

Нек пребъдат в слава, чест!

Чест и слава, вечна слава,

вам, будители народни!

Вашта памет вдъхновява

към дела за светли дни.

Към дела за светли дни.

 

Добри Христов

Немислима е вековната българска история без имената на онези обществени и културни дейци, които с мъдрост и ентусиазъм обединяват народа и осмислят движението му напред. Стореното от тях буди удивление и уважение, трогва и вдъхновява! Те са толкова различни, но същевременно така близки в същността на делата си, че приемаме за напълно естествено да ги наричаме с общото название БУДИТЕЛИ! А празникът им се чества от учители и ученици, защото именно училището е онази институция, която е призвана чрез примера на миналото да гарантира бъдещето. Да буди и да подготвя появата на новите будители!

 

Честит Първи ноември – Денят на народните будители!  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

Снимка

слайдшоу Честит Първи ноември – Денят на народните будители!  

Слайдшоу

Добави в слайдшоу