Четвърто основно училище стартира нов проект по Еразъм + “ Околна среда и здравословни навици”

Четвърто основно училище стартира нов проект по Еразъм + “ Околна среда и здравословни навици”, Ключова дейност 229, Сътрудничество за иновации и обмен добри практики.Координатор Испания и партньори България, Гърция и Италия.

Продължителност на проекта: 1.09.2019 - 31.08.2021Основни цели заложени в проекта:

* Изграждане на решения за проблемите в нашата среда.* Развивитие на здравословни навици у учениците.* Насърчаване на справедливостта, социалното сближаване и активното гражданство.* Укрепване на чувството за европейската общност.* Подобряване е комуникацията, използвайки английския език с нашите европейски партньори.* Формиране на приятелства и дълготрайни контакти между ученици и учители от партньорските страни.

В две от мобилностите / Испания и Гърция/ ще вземат и участие ученици от 4 ОУ.През месец март нашето училище ще посрещне ученици от Гърция, Италия и Испания.

Снимка

слайдшоу Четвърто основно училище стартира нов проект по Еразъм + “ Околна среда и здравословни навици”

Слайдшоу

Добави в слайдшоу