„ФИНАНСОЛОГИЯ - ВСЯКО € Е ВАЖНО“

 

На 26 и 28 март т.г. в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” се проведоха две образователни срещи с ученици от II Д и IV А клас, с класни ръководители г-жа Ранова и г-жа Цурева. Те са част от проекта „Финансология - всяко € е важно“, реализиран от Сдружение „За активно образование“, в партньорство с училището и изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018.

 

Проектът има за цел да подпомогне работата в училищната среда чрез иновативни техники, насочени към изграждане на финансовата грамотност на българските деца, придобиване на базови финансови умения, създаване на финансова дисциплина за планиране и спестяване, проява на инициативност и предприемчивост, развитие на рационална интелигентност и личностна мотивация.

Защото будните хлапета днес ще са успешни възрастни утре!

Снимка

слайдшоу „ФИНАНСОЛОГИЯ - ВСЯКО € Е ВАЖНО“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу