60 години от създаването на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“

60-годишнината на Професионална гимназия по екология и биотехнологии  „Проф. д-р Асен Златаров“ бе тържествено отбелязана чрез празничен концерт в зала № 4 на Фондация на научно-техническите съюзи на 26.06.2019 г. В празника на училището участие взеха ученици от гимназията, които представиха магията на словото, музиката, песента и танца.

Гости на нашето тържество бяха инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, д-р Ваня Кастрева - началник на Регионалното управление на образованието – София-град, инж. Златка Иванова -  старши експерт по професионално образование в Регионалното управление на образованието – София-град, г-н Борислав Томирков - заместник кмет на район Витоша, г-жа Милена Маджирска – началник отдел на образованието на район Витоша, както и директори на професионални гимназии и столични училища.

На тържеството присъстваха и партньорите ни по проект „My School TV ”  по програма „Еразъм +“, както и учители и директори на училища от Турция, Румъния и Испания.

Гимназията ни получи поздравителени адреси от Президента на Република България – г-н Румен Радев, от Вицепрезидента на Република България – г-жа Илияна Йотова, от министъра на образованието и науката на Република България – г-н Красимир Вълчев, от г-н Теодор Петков – кмет на район Витоша, от Средна стручна школа-гр. Пирот, Република Сърбия,  както и от директори на професионални гимназии и столични училища.

Снимка

слайдшоу 60 години от създаването на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу