19.04.2019

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 11148/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България Ви уведомявам, че математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 18.05.2019 г.(събота) от 09:00 ч.

Заявления за участие в състезанието и декларации за съгласие за публикуване на резултатите ще се приемат от 23.04.2019 г. до 15.05.2019 г. в Софийска математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61. Информация за графика за приемане на зявленията, както и за училището, в което ще се явят учениците на състезанието ще бъде публикувана на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Учениците заемат местата си не по-късно от 08:30 ч. на 18.05.20189 г.(събота), като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Протокол с резултатите се публикува на сайта на РУО – София-град и на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в СМГ „Паисий Хилендарски“ в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на СМГ „Паисий Хилендарски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Покана за участие в конкурс „София в стих. Столица в щрих“ за слоган на София и визия

Изх. № РУО1- 10998/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Студентско читалище „Климент Охридски“ 1997 с вх. № РУО1-10733/17.04.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на конкурс „София в стих. Столица в щрих“  за слоган на София и визия.

Конкурсът дава възможност за изява на таланта на младите ученици, провокирайки креативното мислене и творческите заложби. Проектът „София в стих. Столица в щрих“ е съфинансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „140 години София – столица на България“ и „София – град на Толерантността и Мъдростта“.

На официална церемония през месец юни 2019 година, организаторите ще отличат най-добрите творби. Жури от поети, писатели, художници и дизайнери с международни отличия, ще оценява постъпилите предложения в конкурсите. Най-добрите произведения, обрисуващи София в стих и щрих, ще бъдат поместени в луксозно издание.

Желаещите да се включат в конкурса могат да подават произведенията си от 19 април до 19 май 2019 година по електронен път на email: sofiavstihistrih@gmail.com , придружени с две имена, клас, училище и телефон за контакт.

С подаването на предложенията в конкурсите, участниците се съгласяват произведенията им да бъдат публикувани в сборник, издаден от неправителствената организация.

Изисквания за конкурса:

Ø  „София в стих“ – стих/слоган за София, обем – до две изречения;

Ø  „Столица в щрих“ – рисунка, визия, файлове: pdf, jpg, tif;

За повече информация: 0888 258 929.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Покана за участие в националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“

Изх. № РУО1- 11000/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение „За българска музика и изкуство“ с вх. № РУО1-9414/09.04.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на второто поред издание на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“ – 23.03.2019 г. – 20.03.2020 г.

Допълнителна информация на телефон: 0889 621 046, както и на имейл адрес: detskamelodia@abv.bg .

 

Приложение:

1.      Статут на националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“.

2.      Заявка за участие в националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Oбявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11008/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“

Изх. № РУО1- 10584/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град с вх. № РУО1- 10379/16.04.2019 г. Ви уведомявам, че на 11.05.2019 г. в откритата спортна база на 73. СУ „Владислав Граматик“, с адрес гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Георги Измирлиев №2 ( транспорт: автобуси – 73, 74, 76; , тролей – 8; Спирка „29 ДКЦ“ ) ще се проведе пролетен турнир по народна топка: „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ“, в който могат да участват и деца със специални образователни потребности.Регламент:1. Училищата, участващи в турнира сформират отбори от 6 ученика, като 2 или 3 от тях са ученици от групата за ресурсно подпомагане, може да определите резервен състезател.2. Училищата могат да се представят с повече от 1 отбор - /за начален и среден курс/.3. Училищните отбори могат да бъдат смесени с участие на деца със специални образователни потребности.Заявки за участие могат да се подават до 03.05.2019 г. на e-mail: sportrcsf@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1209/ 09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

19.04.2019

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Изх. № РУО1-11013/ 19.04.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10022/ 11.04.2019 г. от Асоциация „Българска книга“ Ви уведомяваме, че между 28 май и 02 юни 2019 г. ще се проведе второто издание на Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи в Мраморно фоайе на Национален дворец на културата.

В неформални срещи децата и младежите ще се запознаят с творчеството на съвременни европейски и български автори и художници, ще имат възможност да участват в творчески и образователни събития, да посетят театрален спектакъл и да се насладят на изложба.

Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи е платформа за съвременна литература и култура, която се фокусира върху диалога между писателите и обществото, стремейки се да популяризира четенето, езика, многобройните взаимовръзки на литературата с останалите изкуства. Фестивалът е ориентиран към максимално широка детска аудитория със събития за всички възрастови групи. Достъпът до събитията на Фестивала е свободен.

Събитието се организира от Асоциация „Българска книга“ и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.

Подаване на заявки за посещения на събитията в програмата на Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи от детски градини и училища ще се приемат до 17.05.2019г. (петък) на e-mail: m.dimitrova@abk.bg

Писмата следва да съдържат следната информация:

1. Събитието, за което се подава заявката

2. Име на училището / детската градина

3. Лице за контакти – име и телефон

4. Колко ученици и в каква възрастова група очаквате да се включат в срещата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Стратегия за насърчаване на грамотността

Изх. № РУО1-11012/ 19.04.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С Решение № 541/ 26.09.2017 г. на министерския съвет на Република България е приет  Национален план за действие през 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Във връзка с това e необходимо в срок до 24.04.2019 г. да отчетете планираните и изпълнени дейности за 2018/2019 учебна година, като попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV4OzloYcOq37SjLN-WAGHcMQoUv84ArMudoGLBphG2cx4fA/viewform?usp=sf_link

Благодаря на всички педагогически специалисти, които работят системно за насърчаване и повишаване на грамотността на децата и учениците!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Предприемане на мерки във връзка с Морбили

Изх. № РУО1-11001/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със създалата се епидемична ситуация с регистрирани случаи на Морбили на територията на гр. София, приложено Ви изпращам писмо на директора на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО1-10784/18.04.2019 г.Моля да предприемете допълнителни противоепидемични мерки в поверените Ви образователни институции.

 

Приложение:

Писмо на директора на СРЗИ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Връчване на годишни награди „Сърцето на София“ и „Сърцето на България“

Изх. № РУО1 –10999/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Синдиката на българските учители с вх. №РУО1-9929/11.04.2019 г., Ви уведомявам, че СБУ съвместно с Арт център „Кърнолски“ за поредна година ще връчи годишните награди „Сърцето на София“ и „Сърцето на България“.

Благотворителният концерт-церемония „Различни, но заедно“ ще се състои на 23 април 2019 г. в Руския културно-информационен център от 19,00 часа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.04.2019

Срещи на тема „Членството на България в НАТО: постижения и перспективи“

Изх. № РУО1-10892/18.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН 9105-122/10.04.2019 г., Ви информирам, че Атлантическият клуб в България с подкрепата на Дирекция „Публична дипломация на НАТО през 2018 г. стартира проект „Младежки посланици на НАТО“. В проекта са взели участие близо 600 ученици и студенти, а след национален конкурс, 29 от тях са избрани за първите младежки посланици на НАТО сред всички държави членки на Алианса.

Приз 2019 г. се навършват 70 години от създаването на НАТО и 15 години от членството на Република България в него. В този контекст е и предложението на Атлантическия клуб в България за срещи на младежките посланици в България с ученици и студенти на тема „Членството на България в НАТО: постижения и перспективи“.

Срещите са насочени към ученици от гимназиален етап.

При желание за допълнителна информация можете да се обърнете към г-жа Екатерина Димитрова на електронен адрес: katq.dimitrova47@gmail.com.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД