16.10.2018

Справка ДКИ

Изх. № РУО1-26465/ 16.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-25871/09.10.2018 г., моля в срок до 12.00 часа на 17.10.2018 г. да попълните исканата информация на следния линк: https://goo.gl/forms/eHbkMwhiHUdmCGWM2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2018

Обучение на екипите за обхват по райони

Изх. № РУО1- 26367/15.10.2018 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОРБАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, РУО – София-град организира обучения за всички участници в екипите за обхват по райони, съгласно приложения график. На срещите ще бъдат обсъдени конкретни въпроси, възникнали в процеса на изпълнение на дейностите по реализиране на Механизма през предходната година, както и по-новите изисквания за настоящата учебна година, залегнали в Постановлението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2018

Семинар, организиран от Институт Монтесори и Нов Български Университет

Изх. № РУО1 – 26303/15.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Институт Монтесори № 12/11.10.2018 г., вх. №РУО1-26097/11.10.2018 г. Ви уведомявам, че на 2-3 ноември 2018г в град София ще се проведе AMI Семинар: Монтесори училищно образование, организиран от Институт Монтесори и Нов Български Университет, целящ да предостави практически инструменти за усъвършенстване на подходите на учителя за работа в клас.

 

Приложено изпращам кратко резюме на семинара

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

16.10.2018

Намаляване на риска от бедствия и готовност за работа при усложнена зимна обстановка

Изх. № РУО1- 26413/15.10.2018 г.   

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с провеждане на заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и готовност за работа при усложнена зимна обстановка, приложено Ви изпращам писмо на областен управител на област София и Ви напомням, че е необходимо да предприемете действия и създадете организация и готовност за работа при зимни условия.

Моля в срок до 17:00 часа на 17.10.2018 г. да внесете доклад в деловодството /стая 401/ на РУО – София-град относно готовността на повереното Ви училище за работа при зимни условия, които да включват анализ на проблемите и затруднения от предишния сезон и предложения с мерки за тяхното преодоляване.

Приложение: писмо на Областен управител с вх.№ РУО1-26117/11.10.2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Провеждане на Национален ученически конкурс на тема: „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

Изх. № РУО1- 26096/ 11.10.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  РУО – Благоевград, с вх. № РУ0 1-24736/27.09.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Национален ученически конкурс на тема: „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“. Организатори на конкурса са Дирекция „Национален парк Рила“ – Благоевград, Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието – Благоевград, Община Благоевград и ЦПЛР-ЦЛТРДБ-Благоевград. В конкурса могат да участват ученици от I – XII клас от цялата страна в направленията:

  • рисунка - I - IV клас, V – VII клас и  VIII – XII клас;
  • разказ - V – VII клас;
  • есе - VIII – XII клас;
  • фотография - I – XII клас;
  • мултимедийна презентация - V – VII клас и  VIII – XII клас;
  • приложен еко-дизайн - V – VII клас и  VIII – XII клас;

Участието във всички направления на конкурса е индивидуално. Творбите се изпращат с писмо по пощата. Не се допускат творби изпратени по електронен път!

Краен срок за изпращане – 09.11.2018 година, на адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. „Бистрица“ №1, (Младежки дом), п.к. 152

Тел: 073/88 51 31; 88 51 32; 88 51 34; e-mail: cltr_blg@abv.bg

ЦПЛР-ЦЛТРДБ – Благоевград, за конкурса „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.

 

Приложение: 1. Статут на Националния ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Седма международна конференция DigitalKidZ

Изх. № РУО1- 26361/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-26207/12.10.2018 г., Ви информирам, че на 27 октомври 2018 г. в Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ № 124 от 10,00 часа фондация “Дигиталните деца” организира седма международна конференция DigitalKidZ – за иновативно образование, която тази година ще се проведе под патронажа на комисар Мария Габриел и в партньорство с българското председателство на Европейската комисия на тема „Цифрова икономика и общество“.

 

В рамките на конференцията, признати български и чуждестранни експерти в областта на образованието, цифровата икономика и сигурност ще представят най-добрите практики и тенденции в областта.Участието в конференцията е безплатно.

 

Подробности за програмата на събитието и потвърждение за участие на официалния уеб сайт на Фондацията - http://digitalkidz.eu/. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

НП “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Изх. № РУО1- 26331/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-330/11.10.2018 г., с вх. № РУО1 – 26094/11.01.2018 г. Ви уведомявам, че имате възможност да се запознаете с утвърдените правила за изпълнение на одобрената с РМС №271/20.04.2018 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018 г. на http://mon.bg/bg/100437 и да кандидатствате през онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието – 2018 г. https://np2018.mon.bg/ . Платформата за кандидатстване ще бъде отворена за кандидатстване за периода 11.10.2018 г. до 17,30 часа на 23.10.2018 г. В посочения период можете да подавате и да коригирате заявките си.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

Изх. № РУО1 – 26330/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-332/11.10.2018 г., вх. №  РУО1-26157/12.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 11 ноември 2018 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

 

За допълнителна информация учениците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес keleved@gmail.com и тел. 0887 445 037.

 

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

15.10.2018

Инициатива на Гражданско сдружение „Българска зора“ за провеждане на викторина на тема „140 години Българска армия“

Изх.№ РУО 1- 26328/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-588/05.10.2018 г., вх. № РУО 1-25685/05.10.2018 г. и писмо от Гражданско сдружение „Българска зора“ с вх. № РУО 1-25857/09.10.2018 г., Ви уведомявам, че сдружението организира провеждане на викторина на тема „140 години Българска армия“ за ученици от гимназиален етап в областите София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Габрово.

Срокът за провеждане на викторината е 09.11.2018 г. При проявено желание за участие, допълнителна информация може да бъде получена чрез електронния адрес на сдружение „Българска зора“: bulgarska_zога2016@abv.bg.

Всяко училище по собствена преценка взема решение за участие в инициативата, съобразно интересите на учениците и това в каква степен изискванията на викторината отговарят на познанията и възрастовите особености на учениците.

 

Приложение: Информация за викторината

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Образователни програми на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Изх.№ РУО 1- 29329/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-26202/12.10.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово е разработил и предлага образователни програми за учебната 2018/2019 година.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за образователните програми

                  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД