22.11.2017

Заповед № РД 01-570/ 21.11.2017 г. на началника на РУО –София-град относно организацията и провеждането на изпитни сесии на ученици

 

Изх. № РУО1-27686/22.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА,

ЗАДОЧНА И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 01-570/ 21.11.2017 г. на началника на РУО –София-град относно организацията и провеждането на изпитни сесии на ученици, които се обучават в самостоятелна, задочна и/или индивидуална форма на обучение. 

Приложение:

Заповед № РД 01-570/ 21.11.2017 г. на началника на РУО –София-град 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

22.11.2017

Кандидатсване за иновативно училище за учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО1-27562/21.11.2017 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката, в срок до 31.01.2018 г. може да подавате училищни проекти за кандидатсване за иновативно училище за учебната 2018/2019 година на адрес: https://ischools.bg.

Училищните проекти се подават единствено чрез електронен формуляр. За улеснение на кандидатите е предоставен работен документ, който е аналогично копие на електронния формуляр.

На горепосочения адрес са публикувани и Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2018/2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

22.11.2017

Обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“

 

Изх. № РУО1-27605/ 21.11.2017 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“ с лектори доц. д-р Екатерина Тодорова – декан на Бакалавърски факултет и преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ на Нов Български Университет, и Кристина Костова – създател на единствения шрифт, предназначен за хора с дислексия в България, „ADYS“.

Семинарът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 13:00 ч. в Нов Български Университет, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1, 310-та аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“.

Моля да информирате заинтересованите учители.

 

Приложение: Покана.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.11.2017

Работна среща за самостоятелна и задочна форма на обучение

 

Изх.№РУО1-27679/22.11.2017 г.

 

ВАЖНО!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В

САМОСТОЯТЕЛНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организацията на предстоящите изпитни сесии за учениците, обучаващи се в самостоятелна и задочна форма на обучение ще се проведе работна среща на 23.11.2017 г. от 9:00 часа в заседателната зала на V етаж на РУО – София-град.

Присъствието Ви е задължително!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД 

 

22.11.2017

Изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-27484/20.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., моля в срок до 08.12.2017 г. (петък) да изпратите сканирани Плановете за квалификация, Правилата за участие на персонала в квалификационна дейност и Механизъм за финансова подкрепа на поверената Ви институция за учебната 2017/2018 г., както следва:

  1. За училищата, на e-mail: uchilischta@abv.bg
  2. За детските градини, на e-mail: detski_gradini@abv.bg
  3. За ЦПЛР и за Специализираните обслужващи звена, на e-mail: cplr_soz@abv.bg

 

Обръщам внимание, че съгласно действащата нормативна уредба квалификацията за учебната 2017/2018 г. е институционална (вътрешна и външна) и средствата за квалификация са в размер не по-малък от 1 % от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал, съгласно чл. 35 от Колективния трудов договор.

 

                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

Физическият факултет на СУ организира лекции в рамките на Климентови дни

 

Изх. РУО1 – 27608/ 21.11.2017 г.

 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В рамките на Климентови дни 2017 г., Физическият факултет на СУ организира серия популярни лекции с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха обществото на XIX век“. Лекциите се изнасят от специалисти в дадената област на достъпно ниво.

Лекциите ще се състоят на 28.11 (вторник) и 30.11 (четвъртък) в сградата на Физическия факултет на СУ, бул. „Джеймс Баучър“ 5.

Вторник 28.11.2017 г.

16 ч. „Ядрената енергетика – минало, настояще и бъдеще“, лектор: доц. д-р Ивайло Христосков

16.40 ч. „Квантова информация и квантови компютри“, лектор: доц. д-р Светослав Иванов

17.30 ч. “Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за светлината ”, лектор: проф. дфн Александър Драйшу

Четвъртък 30.11.2017 г.

16 ч. „Университетски наноспътници (с демонстрации на живо)“,лектор: доц. д-р Пламен Данков

16.40 ч. „Космическите открития на XXI век“, лектор: гл. ас. д-р Владимир Божилов

17.30 ч. “Изследване на атмосферата с Глобалните навигационни спътникови системи“, лектор: доц. д-р Гергана Герова        

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  –СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

БСК предоставя обучение на педагогически специалисти в областта на информационните технологии

 

Изх. № РУО1-27606/21.11.17 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо изх. №05-09-36/14.11.2017 г. от Българска стопанска камара (БСК ), и вх. №  РУО1- 27159/15.11.2017 г. Ви уведомявам, че БСК е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед № РД 09—2753/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са насочени към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии.

 

За детайли и уточнения контактувайте с г-жа Теодора Борисова – директор „Компютърно обучение“ в БСК, гр. София, ул. „Алабин“ №16-20, тел. 02/981 03 26, gsm: 0888 832 172, e-mail: t.borisova@bia-bg.com; educentre@bia-bg.com,

web: http//educentre.bia-bg.com.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

Конкурс, посветен на Рождество Христово

 

Изх. № РУО1-27556/ 21.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-26995/13.11.2017 г., Ви уведомявам, че с благословението на Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит, с любезното съдействие на Софийската Св. Митрополия, Църковното настоятелство на Православния храм “Въздвижение на св. Кръст Господен“ и  сдружение  „Св. Иван Рилски“ обявяват ученически конкурс „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение!”, посветен на Рождество Христово.  В конкурса могат да участват ученици от всички възрастови групи, съгласно регламента. Целта е създаване на Рождественска картичка, мултимедия или художествен текст, носещи посланията на празника Рождество Христово.

 

Приложения:

1. Регламент

2. Декларация за знание и съгласие и карта за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.11.2017

Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения

 

Изх. № РУО127416/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27221/15.11.2017 г., Ви уведомявам, че между 20 и 24 ноември 2017 г. ще се проведат Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения.

В София ще се проведат събития на високо ниво, с участието на Еврокомисар Мария Габриел, министри, представители на бизнеса. Отправени са покани към директори, учители и ученици за организирани посещения.

Някои от големите фирми са обявили, че на 23 -24 ноември ще проведат Дни на отворените врати и то не само в София, но и в доста градове в страната. Прилагам техните предложения, като разчитам, че ще разпространите информацията сред учителите и учениците на Вашето училище за организирани посещения на деца и ученици в съответния ден и час. Обръщаме внимание, че някои от фирмите са подали информация за подходяща възраст на учениците. Във всички случаи е необходимо да се свържете с фирмите, за да могат да се направят графици за посещенията и да се използват оптимално предоставените възможности за запознаване с професиите и ориентиране на нашите ученици.

С пожелания за успешна седмица на професионалното образование и обучение през следващата седмица!

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Обучения на  тема Microsoft технологии в образованието

 

Изх. № РУО1-27395/17.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-25743/30.10.2017 г., за планирани обучения на  тема Microsoft технологии в образованието, за учителите от гр. София, Ви информираме за промени в графика, поради технически причини, както следва:

Двете сесии планирани на дата 28.11. ще се проведат на 6.12.2017 г.

Двете сесии планирани на дата 29.11. ще се проведат на 7.12.2017 г.

Всички останали сесии са според първоначалния график.

Регистрацията ще се извършва от следния електронен адрес: aka.ms/rs_sofia, а след успешна регистрация ще получите потвърждение на електронната поща, която сте посочили.

Обученията ще се проведат на адрес: Microsoft България, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, фаза 3, ет. 7, гр. София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

  (съгласно заповед № РД10-2140/27.10.2017 г.

  на министъра на образованието и науката)