21.03.2019

Дни на отворените врати  в Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ - 25 и 26 март 2019 година от 8.00ч. до 15,00ч.

Традиционно в пролетните месеци гимназията организира Дни на отворените врати  – събитие, при което входът е свободен за всички желаещи да станат съпричастни към работата и постиженията на учениците и учителите от ПГО „Княгиня Мария Луиза“ , ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети.

21.03.2019

Четвърти Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“

Изх. № РУО1-7122/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-6956/18.03.2019 г., Ви уведомявам, че предстои провеждане на Международен конкурс „Карст под защита – дар за покленията“. Конкурсът се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и картография – БАН и Фондация Център по карстология „Владимир Попов“.

Четвъртото издание на конкурса е включено в програмата на международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг“ ((ProKARSTerra`2019, София) и се провежда под мотото на форума: „Защитени карстови територии – острови на устойчиво развитие“ и се провежда в пет категории: за ученици до 12 г., за ученици над 12 г., за учители, за студенти и за природолюбители.

Учениците могат да участват в конкурса индивидуално или екипно. Всеки участник може да изпрати неограничен брой конкурсни творби в срок до 19 май 2019 г. на следните адреси: България, 1113 София, НИГГГ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 3, Конкурс за карста или на e-mail адрес: forum2019comp@abv.bg.

За контакти: forum2019comp@abv.bg и psgeo@abv.bg.

За актуална информация: http://prokarstterra.bas.bg/competation и http://prokarstterra.bas.bg/forum2019/competation.

Kонкурсът e част от българската инициатива за обявяване на Международна година на карста.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Състезание по български език

Изх. № РУО1-7323/ 20.03.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-126/ 08.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО1-5884/ 08.03.2019 г., Ви уведомяваме, че за втора поредна година Сдружение „Живата вода на България“ планира да организира състезание по български език „Пазим езика си“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на състезанието.

Обръщаме Ви внимание, че действащите нормативни актове в  системата на предучилищното и училищното образование предоставят на директорите значителна свобода да планират и да осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на учениците. При провеждането на подобни дейности следва да се спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 ат Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Получаване на материали за популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България

Изх. № РУО1-6787/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България, както и с възможността, която тя предоставя на завършващите през 2019 г. зрелостници за кариерно ориентиране и избор на висше училище моля да изпратите представител на Вашето училище на 28.03.2019 г. (четвъртък) в периода от 9:00 до 13:00 часа в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, ул. "Стара планина" № 13, да получи специализираните печатни издания с годишната класация на висшите училища.

След получаването следва да поставите на видно място предоставените плакати, популяризиращи уеб базираната платформа на Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

Материалите ще се раздават само на посочения ден в посочените часове.

Моля за Вашето коректно отношение към предоставянето на информацията за Рейтинговата система на висшите училища  в Република България.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

20.03.2019

Организиране на Програма „Ваканция“ на Столична община

Изх. № РУО1 – 7307/20.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – ВК08 – 3628 /19.03.2019 г., вх. РУО1 – 7080/19.03.2019 г., Ви уведомявам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство с Българския футболен съюз през пролетната ваканция стартират Програма „Ваканция“. Инициативата е свързана с организиране на безплатни спортни занимания и ще се реализира през първата седмица на месец април на територията на комплекс „Спортна София 2000“ ЕАД, Борисова градина.

На 01, 03 и 05 април 20019 г. от 9:00 –12:00 часа на големия изкуствен терен ще се провеждат занимания по футбол за деца от I до IV клас.

Паралелно за по-големите ученици ще бъде осигурен безплатен достъп до тенис маси/ с включени хилки и топчета/.

Организаторите се ангажират с осигуряване на пособия, обучители и медицинско лице.

За включване в заниманията не е необходима предварителна заявка.

Моля, да уведомите учениците от поверените Ви образователни институции за предстоящата инициатива.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Организиране на Ученически игри – финални състезания

Изх. № РУО1 – 7180/20.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 6952/18.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за утвърдените градове за домакини на финалните състезания от Ученическите игри, включени в Националния спортен календар за учебната 2018/2019 г.

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: e.jordanova@edusofia.bg попълнената таблица с информация за приключилия вътрешноучилищен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 29.03.2019 г.

Приложение:

1.Таблица с градове домакини за финалните състезания от Ученическите игри

2.Таблица с информация за вътрешноучилищен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Обучение на учители първа помощ

Изх. № РУО1-7138/20.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6971/19.03.2019 г., Ви уведомявам, че Академия Първа помощ организира обучение по първа долекарска помощ на тема „Спаси живот“. Програмата ще запознае и подготви всеки участник за най-често срещаните спешни детски състояния в училище и как да се реагира правилно в случай на инцидент с дете или ученик. След завършване на обучението на всеки участник се присъжда 1 квалификационен кредит.

Обученията могат да се проведат на място в учебното заведение при група от минимум 15 участника.

За заявяване на участие в обучение е необходимо да се свържете с екипа на Академията на телефон - 0882 714 145 или на email – info@academyfirstaid.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-7137/20.03.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 26.03.2019 г. от 10.10 ч. до 10.50 ч. в 125. СУ „Боян Пенев“ – район Младост, ж.к. Младост 1, ул. "Никола Генадиев" №1, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Решаване на текстови задачи“ с учител Елеонора Рангелова.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X4Dd46KljUiVxt88H79rr5JLCbxRLmVLrJyQVKov409UOFE5WTdOODJEQVpRR1VSNFdIMUFSWjVKUi4u

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7123/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в град Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Бургас и НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас, със съдействието на Община Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в периода 29.03.2019 г. – 31.03.2019 г. в НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас с начален час:

 • 08:30 часа за участниците от VIII, IX, X и XI клас;
 • 10:00 часа за участниците от XII клас.

Участниците от VIII, IX, X и XI клас следва да се явят 20 минути преди определения чрез жребий час. Участниците от XII клас следва да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 09:40 часа.

Допускането до участие в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по немски език ще се състои на 29.03.2019 г. от 17:30 часа в Културния дом на нефтохимика – гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по немски език са договорени преференциални цени с посочения в приложенията хотел. Настаняването в хотела е предвидено за 29.03.2019 г. от 14:00 до 17:00 часа. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 26.03.2019 г. да извършат резервация на електронен адрес burgas@aquahotels.com.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават в срок до 25.03.2019 г. заявка по образец на електронен адрес j_dimitrova@rioburgas.org. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката, е необходимо да изпратите съответната корекция до 21.03.2019 г. на адрес j_dimitrova@rioburgas.org. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да напишете какви са необходимостите.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Жанета Димитрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Бургас, тел. 056/87 49 74, 0879 006 113 и електронен адрес j_dimitrova@rioburgas.org.

Приложения:

 1. Заявка за участие.
 2. Предварителна програма.
 3. Информация за хотел.
 4. Карта на град Бургас.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

ПОКАНА за участие в Конференция на тема „ Заедно в образованието:За успеха на всяко училище“

Изх. № РУО1-7117/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6954/18.03.2019 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ и Фондация „Заедно в час“, Ви канят на 12.04.2019 г. от 13.30 часа в гр. София на второто издание на конференцията „Заедно в образованието: За успеха на всяко училище”.

На конференцията ще бъдат представени добри практики и опит от класни стаи, училища и регионални инициативи, насочени към качествено образование за всяко дете в България. Ще имате възможност да се запознаете с възпитаници на програмата на "Заедно в час", които продължават да работят в сферата на образованието - като учители и директори, създатели на бизнес компании и социални предприятия, експерти в гражданския сектор. Конференцията ще протече при следната програма:

 • 13:30 - 13:40 Откриване и приветствие.
 • 13:40 - 14:10 Възпитаници на “Заедно в час” в подкрепа на училищата. Представяне на продукти и услуги, насочени към училищата.
 • 14:10 - 14:40 Дискусия: Как да развиваме училището, за да работим за успеха на учениците?
 • 14:40 - 15:00 Почивка и изложение на инициативи на възпитаници на “Заедно в час”.
 • 15:00 - 15:30 Възпитаници на “Заедно в час” в подкрепа на учителите. Представяне на добри практики от училища.
 • 15:30 - 16:00 Дискусия: Как можем да разпространим добрия опит?
 • 16:00 - 16:30 Закриване и изложение.

Регистрация за участие в конференцията се извършва на следния линк:

https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-ppjukl-jlkrltodt-r

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД