19.09.2019

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език 2019 г.

Изх. № РУО1-27020/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26912/17.09.2019 г. Ви информирам, че Център по компютърна и приложна лингвистика организира „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, който  ще се проведе в два модула на 28.09.2019 г. в Аулата на Нов български университет, както следва:

Модул 1 – ЕСЕ: 11.00 – 12.30 часа;

Модул 2 - РАЗКАЗ: 13.00 – 14.30 часа.

На най-добре представилите се ученици, както и на училището с най-добре представили се ученици ще бъдат връчени парични награди.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

 

Приложение: плакат за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение

Изх. № РУО1-27052/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

     Във връзка с писмо с изх. № 171/11.09.2019 г. на Столичната лекарска колегия - БЛС, с вх. № РУО1-26733/13.09.2019 г., относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомявам, че:

     Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2019 г. за имунизациите в Република България, поставени ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.

     На база събрана от общопрактикуващите лекари информация, в софтуерните програми, с които работят, не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.

     Във връзка с това, за улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на СРЗИ ще приемат за редовно попълнена лична здравно - профилактична карта без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по-нататъшни последствия.

     Информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявания и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.

     Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба № 3/27.04.2000 г. на Министерство на здравеопазването за здравните кабинети в детските заведения и училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище

Изх. № РУО1 - 27017/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-336/30.08.2019г., вх.№РУ01-25244/02.09.2019г./ Ви уведомявам, че EduTechFlag Ltd. в партньорство с научния център „Карнеги", Пенсилвания (САЩ), организират Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика. „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище".

За участие в конкурса, учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално или в екип до 30.11.2019 г. Класирането на най - добрите проекти и идеи ще бъде в три категории - ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEAM AMBASSADOR ще могат да участват и учителите.

При проявен интерес от Ваша страна, за повече информация, можете да посетите на сайт: https://edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг

Изх. № РУО1-26953/17.09.2019 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката подкрепя кампанията на фирма „Kwiat“ за безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи деца и младежи до 18 годишна възраст.

Контактите по места следва да бъдат осъществявани от организаторите пряко с директорите на училищата за уточняване на възможностите за осъществяване на прегледите при спазване на законовите искания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Практически семинар на тема „STEAM – предизвикателства и възможности“

Изх. № РУО1-27051/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-25532/04.09.2019 г. Ви уведомявам, че на 9 и 10 номември 2019 г. в гр. Несебър, „Иновации и консултиране“ ЕООД организира национален практически семинар на тема „STEAM – предизвикателства и възможности“. Програмата на семинара цели да запознае учителите в областта на STEAM дисциплините – природни науки, технологии, инжинеринг, изкуства и математика, със същността на STEAM  обучението като цялостен подход, както и със значението му за развитие на научното и изчислителното мислене на децата и учениците.

При проявен интерес от Ваша страна, повече информация можете да посетите на сайт: https://forum.innovateconsult.net/, е-майл: [email protected] innovateconsult.net, д-р Ангел Ангелов 0878 711 714, Таня Сребрева 0887 550 437.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Указания за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Изх. № РУО1- 26980/18.09.2019 г.

 

ВАЖНО!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2293/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на указания за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” Ви изпращам приложено указанията.

 

Приложение: указания за изпълнение на дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Наръчници за родители „Добре дошли в 1. клас“ и „Добре дошли в 5. клас“

Изх. № РУО1-26931/ 17.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Асоциация Родители с вх. № РУО1-26859/ 17.09.2019г., Ви уведомявам, че Асоциация Родители предоставя на училищата в цялата страна новите издания на Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в 1. клас“ и Наръчник за родители на петокласници „Добре дошли в 5. клас“. Изданията са безплатни, получателят заплаща единствено цената на куриерската услуга.

В наръчниците се разглеждат въпроси, свързани с развитието на децата в съответната възраст, адаптацията им към новите условия в училище, ефективното взаимодействие между семейството и училището и се актуализират всяка година.

За справка пишете на адрес [email protected] или се обадете на телефон 02/944-17-99.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Изложба от Лeгo модели на сгради в Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-26892/17.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-26834/16.09.2019 г., Ви уведомявам, че от 16.09.2019 г. в Националния политехнически музей е изложена интересна колекция от Лeгo модели на сгради. Серията представя различни по стил и външен вид дву- и триетажни градски постройки с архитектурни елементи от началото и средата на XX век. Могат да се видят пълните детайли на всяка от изложените 11 сгради - нещо, което досега не е правено в България.

Историята на серията модулни сгради започва с допитване до юношеската и възрастната аудитория на Лeгo през 2006 година. Тогава много хора дават идеи за нова серия сгради, които да бъдат затворени, да са в мащаб подходящ за мини-фигури и интериор. Първият модел излиза на пазара през 2007 година и от тогава нови серии се появяват всяка година.

Освен къщите от серията 2009-2019 година, са експонирани още Lego Ninjago „къщи“ Ninjago City и Ninjago City Docs, които използват същата идея за сгради, в мащаб на Лeгo мини-фигурка, но са вдъхновени от архитектурата на азиатския изток. Общото количество на Лeгo елементи в изложената колекция е 35 987.

Временната изложба се осъществява с любезното съдействие на Lebgo - Българският ЛЕГО Клуб и може да бъде разгледана до началото на декември 2019 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“

Изх. № РУО1-26886/17.09.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ с Рег. №513000 – 43381/26.08.2019г., с вх. № РУО1-24755/26.08.2019г., относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ между учители и служители от сектор „Масови мероприятия“ при СДВР, в изпълнение на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град /РУО – София-град/ в образователните институции на територията на област София-град за учебната 2019/2020г., Ви уведомявам за следното:

  • предвидени са мерки за подобряване на координацията с директорите на училищата с цел изготвяне на графици и съгласуване на варианти за осъществяване на комуникация между училищата от една страна и СДВР от друга;
  • дейностите, залегналите в програмата акцентират върху превенцията по отношение на „спортното хулиганство“;  
  • планиране на срещи с директорите на столичните училища и представители на РУО – София-град за съгласуване на съвместни дейности според възрастовите особености и потребностите на учениците;
  • изготвяне на графици по места, като беседите ще са съобразени със спецификата на всяко училище и с индивидуалните потребности на учениците в него и темата предварително ще бъде съгласувана с инспектор от Детска педагогическа стая.   

Моля да се запознаете със съдържанието на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ и  да осигурите подкрепа на инициативата.

 За информация : инспектор Цветелина Кирилова - 0882 65 44 26  

Приложение: Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 26937/ 17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин. Активните дни на Лабораторията в град София ще са в периода 3 – 11 октомври 2019 г. (с изключение на събота 5-ти и неделя 6-ти октомври).Посещението в Научната лаборатория „Байлаб“ е напълно безплатно и ще се извършва по предварително изготвен график, в който учителите ще могат да се регистрират и да запазят часове за класовете си с едно телефонно обаждане.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Приложение:

Покана за участие

Декларация за участие в събитието

Политика за поверителност на личните данни

Описание на експерименти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД