12.10.2018

Форум „Voice it”

Изх. № РУО1-26182/12.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Национална мрежа за децата с вх. № РУО1-25676/05.10.2018 г. Ви уведомявам, че Национална мрежа за децата за четвърта поредна година ще отбележи 20 ноември – годишнината от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето в България с публично събитие – Форум „Voice it”, организиран в партньорство с децата от програма „Мегафон“. 

 

Форум „Voice it” ще се проведе в Античен комплекс „Сердика“, зона Ларго на 20 ноември 2018 г. от 16:00 до 19:15 ч.

 

Гостите ще имат възможност да се запознаят с организациите – членове на Национална мрежа за децата като част от специално изложение, да научат повече за детското участие в Мрежата и да участват в дебат по актуална тема, касаеща правата на детето.

 

За допълнителна информация и контакти – Станислав Додов, програмен координатор „Детско и младажко участие“, тел.: 0886 835 826.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Информация за следдипломни квалификации

Изх. № РУО1-26098/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУO1-25858/09.10.2018 г. от Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“, Ви уведомявам, че ФНОИ предлага нова следдипломна квалификация за директори, учители, психолози и педагогически специалисти от детски градини на тема „Монтесори педагогика в съвременното общество – предучилищен етап“. Срокът за кандидатстване е 15.10.2018 г.

 

За родители, помощник-учители, помощник-възпитатели и асистенти ФНОИ предлага следдипломна квалификация на тема „Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в дома и детската градина“. Срокът за кандидатстване е 19.10.2018 г.

 

Информация за предлаганите следдипломни квалификации и условията за включване може да намерите в прикачените файлове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Европейска квалификационна рамка

Изх. № РУО1-26110/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26050/11.10.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018 – 2020 година, осъществява оценяване на въздействието на Националната квалификационна рамка в Република България. В тази връзка моля ученици и учители от поверените Ви училища да попълнят приложения въпросник и да го изпратят на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 25.10.2018 г.

 

Всички заинтересовани лица могат да попълнят въпросника и онлайн на адрес https://goo.gl/forms/k4rlKrqUhRvZ1wBM2.

 

Приложения:

1. Въпросник

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Данни за проект „Твоят час“

Изх.№ Към РУОПР - 258 /11.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с приключването на проекта „Твоят час“ новоназначените директори, които нямат регистрация в платформата на проекта трябва да изпратят електронно писмо на tvojatchas22@abv.bg  като посочат трите си имена, електронна поща за регистрация (различна от електронната поща на училището) и датата, от която заемат длъжността в срок до 17:00 часа на 12.10.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 26146/11.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-25423/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че  Сдружение „Образование и технологии“ организират на 27.10.2018 год. от 9.00 ч. в гр. София обучение за учители по математика от 5- 8 клас и 9-12 клас на тема „Геометричната задача – технология на успеха“.

За повече информация на  интернет адрес: www.itlearning-bg.com и телефони +359 888 272 944, +359 887 798 262

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества

Изх. № РУО 1 - 26111/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във  връзка с писмо  на МОН с № 9105 – 319/09.10.2018 г., с вх. №  РУО 1 - 25829/09.10.2018 г. в РУО - София - град, Ви уведомявам, че предстои провеждане на национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества за учениците от V- VII клас на столичните училища.

Изследването ще бъде проведено по поръчка на  Националния  център по наркомании /НЦН/ от екипи на „ЕСТАТ“ ООД.

Моля да осигурите достъп и да окажете съдействие на екипите за осъществяване на проучването в поверените Ви училища.

Напомням Ви, че провеждането на изследването трябва да бъде осъществено при спазване на чл. 29 и чл. 30 от Етичния кодекс за работа с деца, които предвиждат да се осигури информирано съгласие от страна на родителите на децата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Национален конкурс „Добрите дела са около нас“

Изх. № РУО1 -26112/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

       

Във връзка с  писмо  с изх. № СОА18-ТД26-13087-1/ 26.09. 2018 г. на Столична община, с вх. № РУО1 -24795/27.09.2018 г. относно   провеждане на Национален конкурс „Добрите дела са около нас“ за ученици от 9 до 12 клас, приложено Ви изпращам регламент на конкурса. 

Конкурсът е организиран от социална мрежа за добри дела „Волонтайм“- www.volontime.com, в партньорство с дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на Столична община.

Срокът за подаване на литературните текстове е  21.10. 2018 г.

За допълнителна информация - екип на „Volontime“ - Габриела Пресолска, Бианка Маринова, Михаела Спасова - 0883452088, 0899182320, имейл: buditel@volontime.com

 

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Форум „Учители на бъдещето“.

Изх. № РУО1-26113/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26013/11.10.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Синдикатът на българските учители и фондация „Заедно в час“ Ви канят на форум „Учители на бъдещето“, който ще се проведе на 16 октомври от 10:00 до 14:15 часа в 18 СУ „Уилям Гладстон“  с поставяне на фокус върху една от най-сериозните теми в системата на българското образование – недостига на учители през следващите десет години и възможните решения на проблема.

По време на форума ще се обсъждат следните теми:

-          как да привлечем висококвалифицирани и мотивирани специалисти към учителската професия;

-          от каква базова и надграждаща квалификация имат нужда  педагогическите специалисти;

-          какви са най-ефективните форми за наставничество, подкрепа и възможности за кариерно развитие и израстване на учителите.

 

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София

Изх. № РУО1-26072/ 11.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че след успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от МОН в периода 2012-2017 г., с финансовата подкрепа  на ОП „РЧР” и ОП „НОИР”, от 2018 година към Столична община функционира нова институция в системата на средното образование –  самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София (ЦПЛР – КОК – София).

Центърът е създаден в изпълнение на разпоредбите на ЗПУО при условията на съфинансиране от МОН и Столична община и продължава работата на Центровете за кариерно ориентиране на София – град и София – регион. ЦПЛР – КОК – София е единственият център, който осъществява обучение по кариерно ориентиране на територията на две административни области.

Във връзка с чл. 178, ал. 1, т. 6 и чл. 180 и за успешното изпълнение на дейностите, всяко училище трябва да заложи теми по кариерно ориентиране и да осигури реализирането им в часа на класа или в изнесен блок. Целевата група са ученици от I-XII клас, като фокусът на вниманието е насочено към учениците от VII и XI/XII класове, които са изправени пред избор на образование или професия, при преход към следваща образователна степен или преход от образование към пазара на труда.

Провеждането на обучение по кариерно ориентиране в училище ще става след предварително съгласуване между директора на училището /или упълномощено от него лице/ и  директора на центъра/или кариерния  консултант, като инициативата ще бъде и от двете страни.

Центърът разполага със съвременно оборудвана за обучение и консултиране база, намираща се на бул. „Черни връх” № 37 (в сградата на ПГО). Базата е на разположение за индивидуална и групова работа с ученици, родители и учители.

Уважаеми колеги, очаквам  да продължи ползотворното партньорство и с новосъздадената структура. Разчитам  на безрезервната Ви подкрепа и съдействие на екипа на ЦПЛР – КОК – София, за успешното и устойчиво развитие на системата за кариерно ориентиране в училищното образование!

 

Допълнителна информация и контакти:

Мария Сотирова,

Директор на ЦПЛР-КОК-София

тел. за връзка: 02/4949792,3; GSM: 0886411872

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

11.10.2018

Провеждане на ежемесечните срещи на психолозите и педагогическите съветници, съгласно меморандум между ДПБ и РУО - София - град

Изх. № РУО1 -26076/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

  

Във връзка с  писмо  на Дружеството на психолозите в България /ДПБ/, с вх. № РУО1 -25943/10.10.2018 г.,  относно  провеждане на ежемесечните срещи на психолозите и педагогическите съветници, приложено Ви изпращам програма на първата среща, която ще се проведе на 17. 10. 2018 г. от 9.00 ч.  в 163 ОУ „Черноризец Храбър“-община Искър, гр.София.  На срещата ще бъде представена и програмата за работа през учебната 2018/ 2019 г.

 Дружеството на психолозите в България очаква предложения за домакинство на Вашето училище или ДГ за някоя от следващите срещи до 31.10.2018 г., на следния имейл: psihologia_v_obrazovanieto@abv.bg

 

Уведомявам Ви също,  че от новата учебна година стартира Академия за практическа психология в образованието (АППО), съвместна инициатива на Секция „Психология в Образованието” на ДПБ и фондация „Човек Плюс“. Повече информация за инициативата можете да намерите на http://dox.bg/files/dw?a=958690943f,  като включването в нея става на имейл: akademia_ppo@abv.bg

 

Приложение:  Програма на срещата на 17.10. 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НА РУО - СОФИЯ-ГРАД