19.10.2017

Обучение на тема „Разрешаване на проблеми в класната стая: Форумният театър прави дигитален скок“

 

изх. № РУО1-24719/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № РУО1-23697/10.10.2017  г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира обучение на тема „Разрешаване на проблеми в класната стая: Форумният театър прави дигитален скок“.

Обучението ще се проведе на 20.10.2017 г. /петък/ в град София, офис на Център за творческо обучение и ще засяга проблемите при дигитализацията в учебния процес.

Официалният език по време на обучението е английски.

Необходимо е желаещите да участие да попълнят регистрационна форма на адрес: https://goo.gl/HCvG6j

 

 За допълнителна информация: 02/408 03 26; www.cct.bg; [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.10.2017

19 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия

 

Изх. №РУО1-24708/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във  връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, относно отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия, Ви уведомявам, че с резолюция на Общото събрание на ООН, всяка трета неделя на месец ноември е определена за такъв ден. През настоящата 2017 г. този ден е 19 ноември.

В рамките на дните до 24.11.2017 г., моля да организирате подходящи инициативи – информационни дни, уроци за безопасно преминаване на маршрутите на учениците от I до IV клас, тематични родителски срещи, тренинги, нагледни демонстрации на учебни площадки и полигони по БДП и др.

В срок до 30.11.2017 г. , моля да уведомите РУО - София – град за осъществените дейности като ги отразите в приложената таблица на посочения линк  -  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSRRGPOapgZ22B090DLOzaOIsYMl63BUk-Zdx9bDt4C7z9bg/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.10.2017

Конкурс за лого на иновативните училища в България

 

Изх. № РУО1-24645/17.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-335/16.10.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-24446/16.10.2017 г., приложено Ви изпращам информация относно провеждането на конкурс за лого на иновативните училища в България. Следва да информирате учителите и учениците в ръководеното от Вас училище за възможността да се включат.

 

Приложение:

  1. Регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Провеждане на областния кръг на Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

 

Изх. № РУО1-24525/16.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 20.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес [email protected] до 17.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 20.10.2017 г. в РУО – София-град в 9:30 часа, а класираните ученици в 9:45.

 

Приложение: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Сведение и изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката

 

Изх. № РУО1-24567/ 16.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/ 2018 година.

 

Приложение: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

17.10.2017

Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“

 

Изх.№ РУО1-24523/16.10.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През учебната 2017/2018 г. ще се реализира Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Министерството на образованието и науката.Цел на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимилира успешна адаптация на учениците към пазара на труда, да се подпомогне кариерното развитие на учениците, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място. Кампанията ще се проведе от м.октоври 2017 г. до м. април 2018 г.В рамките на кампанията:

  • Ще се проведе обучение от 16 учебни часа на 2000 учители, като ще получат удостоверение по ключова копметентност „Трудови, социални и осигурителни права.“ 
  • Ще се проведат обучения на завъшващите XII клас ученици (40000 ученици) в часа на класа в рамките на 10 учебни часа по следните теми:

„Искам да постъпя на работа.“

„Започвам работа.“

„Възнаграждението за моя труд.“

„Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване.“

„Работното време, почивки и отпуски – мога ли да управлявам сам(а) и как?“

„Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?“

„Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя? а, ако не ми харесва, как да напусна?“

„Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намерия?“

„Работа в чужбина – интересно е. Има ли правила?“

  • Ще се осъществят серия публикации в регионални печати и он-лайн медии. 
  • Ще се излъчат разработени клипове и филми в регионални медии. 
  • Ще се организират и провеждат стартова и заключителна пресконференции.Моля да включите посочените теми в часа на класния ръководител на завършващите ученици от XII клас, в рамките на 10 учебни часа.

Материалите ще бъдат осигурени от представители на КНСБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Издаване на научно-методическо списание  „Спорт и наука“ на Националната спортна академия „В. Левски“

 

Изх. № РУО1-24580/17.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24121/12.10.2017 г., Ви уведомявам, че Националната спортна академия „В. Левски“, Министерството на физическото възпитание и спорта, Българският съюз за физическа култура и Българският олимпийски комитет издават научно-методическо списание  „Спорт и наука“, което разглежда проблемите за здравето, физическата дееспособност и психическата устойчивост на учащите.

Списанието дава възможност на учителите по физическо възпитание и спорт да публикуват писмени разработки по учебния предмет.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, като при проявен интерес от Ваша страна за абонамент – каталожният номер на списанието е 1710.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

График за провеждане на ученическите олимпиади

 

Изх. № РУО 1-24687/17.10.2017 г.

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

                                                        

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 към нея са определени дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните и в чуждестранните училища на територията на Република България за учебната 2017/2018 г.

Приложено Ви изпращам График за провеждане на ученическите олимпиади, с определени дати за провеждане на общинския кръг в училищата на територията на област София-град за учебната 2017/2018 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Получаване на заповеди за разрешен завишен брой на ученици в паралелките за учебната 2017/ 2018 г.

 

 

Изх. № РУО1- 24581/ 17.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че заповедите за разрешен завишен брой на ученици в паралелките за учебната 2017/ 2018 г. може да получите от 18.10.2017 г. до 20.10.2017 г. в РУО – София-град, стая 422, от 14,00 ч. до 17,00 ч.

Във връзка с това напомням, че съгласно чл. 3, ал. 4 на действащата към момента Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  при определяне броя на паралелките по реда на ал. 2 нормативът за максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен, но с не повече от 10 на сто. Това, съгласно чл. 3, ал. 1, е в правомощията на директора на училището. Съгласно горепосоченото приложение в начален етап максималният брой е 22, съответно със завишение 10 на сто – 24; в прогимназиален етап максималният брой ученици в паралелка е 26, съответно със завишение 10 на сто – 29.  Разрешение на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 3, ал. 5, е необходимо за завишение над този брой. Съгласно чл. 3, ал. 6 на същата наредба, за училищата, за които се утвърждава държавен план-прием, броят на учениците в паралелка може да бъде определен над норматива за максимален брой при условията на ал. 4 само при изготвянето на предложенията. За всеки отделен случай, в който по различни причини са насочвани ученици в гимназиален етап, има писмо от съответната институция, в което е посочено основанието за насочване над утвърдения план-прием.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Стартира едногодишна Кампания за превенция на насилието в училище

 

Изх. № РУО1-24360/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22053/21.09.2017 г., Ви уведомявам, че Театър „Цвете“ стартира едногодишна Кампания за превенция на насилието в училище.

Тя ще включва поредица от интерактивни театрални представления и творчески работилници за ученици от столицата.

Кулминацията на едногодишната кампания ще бъде ученически театрален фестивал „Театър срещу насилието“, в който деца ще играят за деца.

Кампанията е подкрепена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Българското национално радио.

Официалното откриване ще се проведе на 26.10.2017 г. в Столична библиотека, зала „Вяра“ от 16.00 до 18.00 часа.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД