16.10.2017

Организира се трети годишен форум за образование „Учителят в действие“

 

Изх. № РУО1-24390/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21879/19.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 31.10-01.11.2017 г. РААБЕ България и Институтът за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство организират третия годишен форум за образование „Учителят в действие“.

Събитието ще се проведе в хотел „Рила“, Боровец с участието на лектори от България, Германия, Италия, Чехия и Словакия, професионалисти с богат опит и дългогодишна практика в различни сфери в областта на образованието.

Програмата е организирана в два последователни дни, като дава възможност участниците сами да решат кои теми и уъркшоп сесии да посетят. Партньори на събитието са: Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, издателство „Клет България“, издателска къща „Анубис“, издателство „Булвест 2000“, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Допълнителна информация може да получите на: http://www.pedagozi.bg/forum-2017

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Промяна в провеждане на областния кръг на Национално многоезично състезание

 

ВАЖНО!!!

 

Изх. № РУО1-24420/ 16.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 21.10.2017 г. Училищата,  желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това като изпратят списъци на участниците, разпределени по езикови комбинации, в срок до 17:00 ч. на 16 октомври 2017 година по електронен път на адрес [email protected] или [email protected]. Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури един член на комисията по засекретяване, както и по един квестор на всеки до седем участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на членовете на комисията по засекретяване и на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочените по-горе електронни адреси в срок до 17:00 ч. на 17.10.2017 г.

Училищата домакини на състезанието ще бъдат обявени след обобщаване на заявките за участие.

ВАЖНО:

  • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2017/2018 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според езиковата комбинация, в която желаят да участват
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език. 
  • В случай че включени в списъците ученици се отказват от участие, е необходимо да информирате старши експертите по ЧЕМЕ в РУО – София-град най-късно до 18.10.2017 г. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

 

Изх. № РУО1-24357/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-329/11.10.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-24149/12.10.2017 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-5367/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, за сведение и изпълнение.

Националният календар за изяви по интереси на децата и учениците е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката в раздел „Олимпиади и състезания“.

 

Приложение: Заповед.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

 

Изх. № РУО1-24238/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23034/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ - организира безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Семинарът ще се състои на 18.10.2017 г. в 144 СУ “Народни Будители”, гр. София в два панела: от 09:00 до 11:30 часа или от 15:00 до 17:30 часа.

По време на семинара учителите ще имат възможност да се запознаят с:

- утвърдени методи за мотивиране на учениците и развиване на умения чрез използване на изследователски подход и проекто-базирано обучение;

- идеи за мотивиране на учениците през техните собствени интереси;

- иновативни методи за управление на класната стая;

- идеи за мотивиране на учениците в процеса на оценяване на техния напредък.

 

За повече информация: имейл: [email protected]; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Стартират дейностите по проект „Твоят час“

 

Изх. № РУОПР-703/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 година в изпълнение на чл.85, ал.6 от Инструкцията по проекта е необходимо да внесете в срок до 17.10.2017 г. доклад до началника на РУО – София-град в случай, че сте ръководител на група за извънкласни дейности по проекта като приложите към него тематичното си разпределение за утвърждаване от началника.

 

Напомням Ви, че всички документи се изготвят на бланка на проекта.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“

 

Изх. № РУО1-24054/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламентите на Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“ и на Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2018 г., организирани от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Конференция на тема Методически проекти на учителя по български език и литература

 

Изх. № РУО1-24056/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 28.10.2017 г. и 29.10.2017 г. – събота и неделя, тематична конференция на темаМетодически проекти на учителя по български език и литератураНачало на конференцията – 9.00 часа, събота.

Място на провеждане – София, ул. „Граф Игнатиев” 15 в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email [email protected] или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Командировъчните са за сметка на участниците.

Цената за участие в конференцията е 40 лв. (за членове на АУБЕЛ е 30 лв.) и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература 

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Моля да запознаете учителите по български език и литература с настоящата покана и с програмата, която е в прикачения файл, и при необходимост да съдействате на желаещите за участие в конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование

 

Изх. № РУО1-24237/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23035/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ организира обучителни курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование, както следва:

1. Проекто-базирано обучение /Изследователският подход в учебния процес и проекто-базираното обучение/ – обучението ще се проведе на 20 октомври 2017 г.

2. Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик /Индивидуална подкрепа на учениците за постигане на високи учебни резултати/ – обучението ще се проведе на 1 ноември 2017 г.

3. „Как да развиваме умения по време на самоподготовката, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт?“. Обучението е насочено върху четивна грамотност, емоционална интелигентност и критическо мислене и ще се проведе  на 17 ноември 2017 г.

4. Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение  - обучението е фокусирано върху алгоритъма за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и ще се проведе на 24 ноември 2017 г.

 

За допълнителна информация: e-mail: [email protected]; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Състезания и програми за обучение по английски език

Изх. № РУО1-23831/10.10.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-23174/05.10.2017 г., е необходимо да сведете до знанието на учителите по английски език приложената информация за състезания и програми за обучение, в които учениците, изучаващи английски език, могат да се включат през настоящата учебна година.

Приложения:

Съобщение за състезание “Spelling Bee”.

Съобщение за състезание “Bulgarian Creative Writing”.

Информация за програмата “Yes”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Конкурс  за благотворителна инициатива на ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1-23806/10.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Благотворител“, регистрирано с вх. № РУО1-23546/09.10.2017 г., Ви уведомявам, че посочената фондация организира конкурс  за благотворителна инициатива на ученици от VIII до XII клас от всички училищата в страната.

Срокът за включване на учениците е 31 октомври 2017 година.

В посочения линк ще намерите допълнителна информация, формуляр за кандидатстване и плакат за училището:http://www.blagotvoritel.org/page.php?P=101

Учениците ще имат възможност да развият уменията си да пишат и осъществяват свои собствен проект.За допълнителна информация – Екатерина Русева, координатор, GSM: +359885414038.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД