20.11.2019

Семинар „Партньорството между Република Корея и България, изминалите 30 години и занапред“

Изх. № РУО1-32349/19.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

На вниманието на учителите по

география и икономика и история и цивилизация

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32243/18.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.12.2019 г. от 9:30 до 12:30 ч. в зала „Ню Йорк“, сграда „Capital Fort”, етаж 1  (спирка „Интерекспоцентър – Цариградско шосе, № 90) ще се проведе семинар „Партньорството между Република Корея и България, изминалите 30 години и занапред“, организиран  от Посолството на Република Корея в България.

Целта на семинара е да се задълбочат знанията за Република Корея в различни сфери (икономическото развитие, историята, географията, културата и спорта).

Семинарът се организира за учители по география и икономика и история и цивилизация.

Регистрация за участие на e-mail: [email protected].

За допълнителна информация: София Елефтериу – отдел „Култура“, тел.: 02 9712181.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД                                                                                                                  

19.11.2019

Получаване допълнителните приложения към личните картони на учениците 

 Изх. № РУО1- 32303/19.11.19 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с писмо с на МОН, № 9105-362/14.11.2019 г., с вх.№ 32006/14.11.2019 г., Ви уведомявам следното:

Отпечатан е тиражът по заявките за Приложение към личен картон, подадени в изпълнение на писмо № 9105-362/15.10.2019 г.  на г-жа Таня Михайлова – заместник министър на образованието и науката.

Документите ще бъдат доставени в РУО-София-град и комплектувани по училища, с приложена фактура.

По-долу е приложен график за получаване на приложенията и съответните фактури. Следва в 5-дневен срок от получаване на документите да се преведат съответните суми по фактурите.

 

Получаването ще става по приложеният график по райони от 9:00 до 12:00 часа в стая    413 на РУО – София - град.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.11.2019

Европейска баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс България 2019г.

Изх. № РУО1-32296/19.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Спешъл Олимпикс България с вх. № РУО1-31803/12.11.2019 г. Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Национална баскетболна лига стартират за петнадесета поредна година Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс в периода от 23 ноември до 1 декември 2019 година. 

Спешъл Олимпикс България кани всички училища и детски градини в гр. София да се включат в кампанията, като проведат демонстрационен турнир по баскетбол при следните условия:

 1. В един отбор по баскетбол има 3 участници ( 2 атлети със СОП + 1 партньор).
 2. Един отбор може да бъде смесен – момичета и момчета.
 3. Състезанието се провежда на един кош, с два отбора от по трима играчи.
 4. Времето на провеждане на самата игра се определя от треньора (в зависимост от физическата подготовка на децата и учениците със СОП).Училищата и детските градини, организирали такъв демонстрационен турнир, трябва да изпратят кратко описаниe и снимки на ел. поща: [email protected], които ще бъдат публикувани на страницата на Спешъл Олимпикс България. Три училища и три детски градини, организирали най-масови баскетболни демонстрации, ще получат награди баскетболни топки.

За контакт: Диана Банчева – програмен координатор на Спешъл Олимпикс България

                         тел. 0885 321 361,  ел. поща: [email protected]  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

19.11.2019

Постановление №266

Изх. №РУO-32255/18.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение Постановление №266 на Министерския съвет от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД(съгласно заповед РД02-2546/15.11.2019 г. на началника на РУО – София-град)

18.11.2019

Семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност на тема: „„Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“ 27-29 ноември 2019 г.

Изх. № РУО1- 32250/18.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че в периода от 27.11.2019 г. до 29.11.2019 г. ще се проведе семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност на столичните училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“.

Обучителната програма разглежда взаимодействието между училището, родителите и институциите и има за цел формиране на умения за ефективно взаимодействие и работа с родителите. Разглеждат се начини за комуникация между учители – родители – ученици с цел по-добро разбиране на другите и по-ефективно изразяване на собствените идеи, мисли, потребности, желания и чувства.

Семинарът ще се проведе в гр.Велинград, хотел „Свети Спас“ 5* с обучители от РААБЕ България ЕООД, организация, чийто програми са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Продължителността на обучението е 16 академични часа присъствено обучение, за което се присъжда 1 квалификационен кредит.

Всеки от участниците в обучението получава:

 • комплект обучителни и работни материали;
 • консултация с лекторите по време на обучението;
 • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. на МОН.

ДОПЪЛНИТЕЛНО: Всеки участник ще получи екземпляр от най-новото издание на РААБЕ България: „Ефективна комуникация и работа с родители“:

За участие в семинара следва да попълните заявка до 22.11.2019 г. на следния линк:

https://forms.gle/88kLzfVn8CLWX2aq9

 

Приложение:  Предложение за организиране и провеждане на семинар за директори и заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема: „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“,

27-29 ноември 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2546/15.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

15.11.2019

Международно STEAM събитие RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019

Изх. № РУО1- 32132/ 15.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-402/15.11.2019 г., с вх. № РУО1 – 32092/15.11.2019 г., Ви уведомявам, че в Националния дворец на културата от 19 до 24 ноември 2019 г. ще се проведе първото по рода си голямо международно STEAM събитие за Наука+Изкуство+Технология в България и Европа RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019.

RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019 включва три модула – конференция и работилници (21-22 ноември) и изложба (19-24 ноември).

Моля, с оглед осигуряване на достъп до събитието на директори и ученици, следва заинтересованите да потвърдят участието си на електронен адрес [email protected] до 18.11.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.11.2019

Данни от Работна карта „Характеристика на средата“

Изх. № РУО1-32116/15.11.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

                                                                                   

 

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В отговор на постъпили множество запитвания от училища и детски градини относно възможността за ползване на досега въведените в НЕИСПУО данни от Работна карта „Характеристика на средата“, се работи по техническо решение, с което да е възможно „изтеглянето“ на „старите“ данни от НЕИСПУО и прехвърлянето им в десктоп-приложенията.            Очаква се актуализация на десктоп-модулите в понеделник, 18.11.2019 г.Препоръчваме на училищата и детските градини да изчакат актуализацията, като на този етап могат да въвеждат данните за новопостъпилите ученици (които ще бъдат запазени след актуализацията). 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

 

15.11.2019

Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания2)

Изх. № РУО1- 31133/15.11.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата Кампания 2 за подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование Ви информирам, че е качена актуализация на модулите за подаване на данни за Списък – образец № 1, 2 и 3 към 1 декември 2019 год.

            Актуализацията включва: 

 1. Работна карта „Характеристика на средата“ (интегрирана в десктоп-приложението). Съгласно Наредба № 8, данните по работна карта „Характеристика на средата“ се въвеждат в НЕИСПУО до 1 януари. За коректното спазване на този срок, е необходимо данните от работната карта да бъдат подадени заедно с останалите актуализирани данни в периода 1 – 5 декември.
 2. Възможност за въвеждане на данни за медицинския персонал, осигуряващ здравна подкрепа в училището/детската градина/ЦПЛР.

С подаването на данните към 1 декември, необходимо е да се въведат пълни данни и за:

 • Деца и ученици със СОП;
 • Деца и ученици на ресурсно подпомагане (както и вида на ресурсното подпомагане);
 • Стипендии, получавани от учениците;
 • Индивидуални учебни планове на учениците, за които това е приложимо. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

15.11.2019

Заявяване на лицензи в Системата за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт

Изх. № РУО1-3234/15.11.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че се удължава срокът за заявяване на лицензи в Системата за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт (https://licenses.mon.bg) до 22.11.2019 г. (петък) до края на работния ден.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

 

 

15.11.2019

Националният политехнически музей представя темата „Резервната електрическа енергия“

Изх. № РУО1-31988/14.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-31875/13.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 23 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей ще гостуват учени от БАН. Поради големият интерес от миналата година, те ще представят отново темата за Резервната електрическа енергия. Входът за ученици и учители е свободен.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за мероприятието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД