05.10.2018

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

 

Изх. № РУО1-25635/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25530/04.10.2018 г. Ви уведомявам, че от 19 до 21 октомври 2018 г. в град Видин ще се проведе годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „Креативността в преподаването на френски език“. Участие могат да вземат учители по и на френски език, както и директори на училища с преподаване на френски език. Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Научна лаборатория за приложна и забавна химия и биология

 

Изх. № РУО1-25617/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Байер България ЕООД, с вх.№ РУО1-25379/03.10.2018 г. Ви уведомявам, че учениците

от I до VI клас (включително) от столичните училища могат да участват безплатно във временната Научна лаборатория за приложна и забавна химия и биология, организирана от Байер България, която ще се проведе през в 12 – 22 октомври 2018 г. в гр. София.

Във временната лаборатория ще бъдат демонстрирани забавни експерименти от света на химията и биологията. Целта на инициативата е да доближи децата до науката и да предизвика желание за учене и изследване на природата чрез забавен, приятен, ангажиращ и запомнящ се начин. Сред експериментите са: „Пътуващи цветове“, „Преспапие“, „Повърхностно напрежение“ и други, които ще бъдат придружени от подробни обяснения от страна на демонстраторите.

Датите, за които могат да се записват учениците от училищата от гр. София, са следните:

 • 12 октомври 2018 г. (петък)
 • 15 октомври 2018 г. (понеделник)
 • 16 октомври 2018 г. (вторник)
 • 17 октомври 2018 г. (сряда)
 • 18 октомври 2018 г. (четвъртък)
 • 19 октомври 2018 г. (петък)
 • 22 октомври 2018 г. (понеделник)

На всяка от посочените дати ще има по 6 групи в следните часови диапазони:

 • Група 1: 09:30 - 10:15 ч.
 • Група 2: 11:00-11:45 ч.
 • Група 3: 12:30-13:15 ч.
 • Група 4: 14:30-15:15 ч.
 • Група 5: 16:00-16:45 ч.
 • Група 6: 17:30-18:15 ч.

Моля имайте предвид, че за участието в Научната лаборатория трябва да предоставите най-късно в деня на събитието, но преди неговото начало, подписани информирани съгласия от родителите за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване.

 Във всяка група могат да бъдат включени максимум 30 ученици (може да бъде сборна от различни класове).

Локация: ж.к Лозенец (срещу Софийска духовна семинария), Джеймс Баучър 1, Централно фоайе на Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, етаж 6, аудитория 601

За записвания:

 1. Обадете се на телефон 0887 70 07 98 в работни дни, за да резервирате своето участие, като посочите брой ученици и желаните дата и час за участие.
 2. Представете най-късно в деня на Вашето участие списък с трите имена на всички участници, с указани дата и час на посещение, както и подписаните информирани съгласия от родителите за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ и заснемане за нейното отразяване

За допълнителна информация - телефон 0887 70 07 98 (в работно време), United Partners – организатор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.10.2018

Оценители на учебници и учебни комплекти.

Изх. № РУО1-25489/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25353/03.10.2018 г. относно процедури по оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за IVклас и на учебници за X клас, съгласно заповеди № РД 09-11/08.01.2018 г. и № РД 09-319/23.02.2018 г. на министъра на образованието и науката, Ви информирам, че учителите, желаещи да се включат в оценяването, е необходимо в срок до 11.10.2018 г. да попълнят и изпратят приложения електронен формуляр, както и да предадат на хартиен носител Приложение № 2 (Регистрационна карта) в стая 405 на РУО – София-град.

Важно: Оценител не може да бъде лице, за което са налице обстоятелства, посочени в чл. 159, ал. 1 от ЗПУО.

Приложения:

 1. Формуляр за учители, преподаващи в начален етап. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEb7IEmiFaSsUUL3EOCnKl6lfl5Ez2th4B2lYxEf2Yyjs-w/viewform?usp=sf_link
 2. Формуляр за учители, преподаващи в първи гимназиален етап.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKsTWlAwmfizXbR0_5DD3blFCYkQ_cMM_DNsBRMbhOu6YGw/viewform?usp=sf_link

 1. Регистрационна карта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“.

 

Изх. № РУО1-РУО1-25544/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.12.2018 г.

Приложения:

 1. Регламент на конкурса.
 2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Стипендии

 

Изх. № РУО1-25524/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25381/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас по програмата “Opportunity Funds - Bulgaria” за 2019 г. http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”.Крайният срок за подаване на документи онлайн е 2 януари 2019 г.Повече информация и документи за участие в конкурса можете да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт” http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/ или на телефони: 02/981 6830  и 0898/823 329, Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Спешна справка !!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката, моля СПЕШНО, до 13:00 ч. на 05.10.2018 г. (петък) да попълните информацията по съответните приложени справки за броя на незаетите места и за броя на назначените лица без педагогическа правоспособност:

 1. Справка – детски градини
 2. Справка – училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Национален спортен календар и 2. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри

Изх. № РУО1- 25331/02.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И

ЦЕНТРОВЕТЕ  ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105 – 302/ 27.09.2018 г.,  вх. № РУО1 – 24801/ 27.09.2018 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

 1. Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г., утвърден със заповед №РД 09 – 2658/ 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката и
 2. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2018/2019 г., утвърдени със заповед № РД09-09-469/13.09.2018 г. на министъра на младежта и спорта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Покана за участие в конкурс

Изх. № РУО1- 25414/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение с нестопанска цел „Усмивка“ с вх.№ РУО1- 25117/01.10.2018 год. Ви уведомявам, че  Сдружение “Усмивка“ организира 5-ти Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2018“ под надслов „Уважение, Сплотеност и Подкрепа! Усмивката прави сила“.

 

Конкурсът се провежда с подкрепата на Община Бургас и крайният срок за участие е 06.12.2018 г.

 

За повече информация:  уеб адрес - www.usmivka2018.org и тел. +359887395403

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Образователен албум „София от Космоса“

Изх.№ РУО 1-25407/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

 

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25264/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че е издаден образователен албум „София от Космоса“ с автори д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от Института за космически изследвания и технологии към БАН. В албума участват учени от ИКИТ-БАН, НАИМ-БАН и фирмите ГИС София, Софпроект, ЕСРИ България, Евросенс, DigitalGlobe Foundation, GAF AG. Албумът е двуезичен - на български и английски език и е изработен с цел да подпомогне българското образование и да популяризира наблюдението на Земята, гр. София и културно-историческото наследство. Разпространява се безвъзмездно само за образователни цели и е предназначен основно за ученици и учители.

Албумът е само в дигитален формат, като разпространението става при поискване на е-mail: space.schoolbg@yahoo.com, stamenovstefan@yahoo.com или vanyasta menova@yahoo.com.

За повече информация на сайта на Космическо училище: www.spaceschoolbg.eu.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Участие във Втори Национален форум „Дни на училищната психология“

Изх. № РУО1-25376/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25332/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че Инициативна група от психолози и  педагогически съветници в партньорство с община Стара Загора и РУО – Стара Загора организира Втори Национален форум „Дни на училищната психология“, който ще се проведе от 10 октомври до 12 октомври 2018 г. в гр. Стара Загора.

 

Потвърждение за участие можете да направите на посочения електронен адрес: sup_sz@abv.bg в приложената форма за заявка, в срок до 05.10.2018 г.

 

Приложения:

1. Покана за срещата

2. Предварителна програма

3. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД