13.03.2019

Областен кръг на XXXV олимпиада по техническо чертане

Изх. № РУО1-6311/13.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“, НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“ и ПГ ПО ТРАНСПОРТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед  № РД 09-4010/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-108/08.03.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 16.03. 2019 г. от 09.00 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” (НПГПТО), ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в НПГПТО – училище домакин до 8:45 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Открито първенство на София по информатика

Изх. № РУО1-6338/13.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01–99/ 11.03.2019 г. на началника на РУО - София-град, на 24.03.2019 г. /неделя/ в СМГ „Паисий Хилендарски“ - район Оборище, ул. „Искър” 61, ще се проведе Открито първенство на София по информатика при следното разпределение на състезателния ден:

За групи A, B и D:

08:00 – 08:30 ч. - участниците заемат местата си

08:30 – 12:30 ч. - състезание

18:30 ч. - награждаване

За групи C и E:

12:40 – 13:00 ч. - участниците заемат местата си

13:00 – 17:00 ч. - състезание

18:30 ч. - награждаване

Откритото първенство на София по информатика ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Пролетни състезания по информатика в гр. Велико Търново.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика са РУО - София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес http://sofia.pesho.org/ до 19,00 часа на 17.03.2019 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика, на 24.03.2019 г.  преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

За контакт с организаторите и техническата комисия: informatika.sofia@gmail.com

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Изменение на Заповед № РД 09-2658/17.09.2018 г.

Изх. № РУО 1 –6255/13.03.2019  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105 – 73/06.03.2019 г., вх.№РУО1 – 5504/06.03.2019 г., Ви уведомявам за изменение на Заповед № РД 09–2658/17.09.2018 г. на министър на на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г., в частта „Международни състезания за деца и ученици”.

Приложение: Заповед № РД 09-733/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-6241/12.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 105.СУ, 23.СУ, НУККЛИИЕК, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 23.03.2019 г. с начален час 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Участниците следва да се явят в училището домакин не по-късно от 09:30 часа на 23.03.2019 г. Допускането в изпитните зали ще бъде възможно само срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка по образец в срок до 18.03.2019 г. на електронен адрес: rio_nlukanova@abv.bg.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Конкурс „Вековната мъдрост на нашия град“

Изх. № РУО 1 – 6244/ 12.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-185/ 08.03.2019 г. моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в конкурс на тема „Вековната мъдрост на нашия град“, организиран от клуб „Учител“ към Столична библиотека. Конкурсът ще се проведе в две направления – за стихотворение и есе, в две възрастови категории – V-VII клас и VIII-XII клас.

За повече информация – тел. 0894442594, 0894442589 и 08885685352 и имейл: sofiateachers@abv.bg.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Покана за участие в изложение „Образование без граници“

Изх. № РУО1-6245/ 12.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с предстоящото откриване на традиционното мартенско изложение „Образование без граници“, което е насочено към ученици и студенти от средното и висшето образование в България и развитието на различни възможности за кариера, приложено Ви изпращам молба, програма, условия за регистрация и участие в събитието. Датите на провеждане са 15 и 16 март 2019 г. в Националния дворец на културата.

Попълнени заявки за участие може да изпращате на електронна поща: office@edu-fair.info .

За повече информация – тел. 0887099730

Приложения:

1. Молба

2. Програма

3. Условия за регистрация и участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РАСТЕНИЕТЕО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Изх. № РУО1-8041/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание обява на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София за Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема: „Растението, без което не мога“

 

Приложение: Обява на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

ПОДБОРЕН КРЪГ ЗА НАЦИОНАЛНАТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ „ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“

Изх. РУО1 – 6088/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        В изпълнение на заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/ 2019 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2018/ 2019 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 20 март 2019 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1, зала 130.

Начало на състезанието: 15:00 часа.

Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от старши експертите по природни науки и екология в РУО по ред и критерии, определени от тях. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.

При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

  • учебното съдържание обхваща всички класове;
  • резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 40 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 10 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда  – 7–12 клас, включително изчислителни задачи. Съставят се от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа - 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

            По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 12:30 часа на 19.03.2019 год. да изпратите на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg заявка по образец.

Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

            Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 14:30 часа на 20.03.2019 год. в зала 130.

            Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg, при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.

            Критерии за определяне на участниците в състезанието:

Първите 6 участници с най-високи резултати от София-град формират отбора на София-град, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Първите 6 участници с най-високи резултати от НПМГ формират отбора на НПМГ, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Ако ученик, който е класиран за Националното състезание, се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Семинар със заместник-директори по учебната дейност на тема „Развитие на организационната компетентност – разработване на стратегии, планиране и реализация“

Изх. № РУО1- 6214/12.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че в периода от 27.03.2019 г. до 29.03.2019 г. ще се проведе семинар със заместник-директори по учебната дейност на столичните училища на тема „Развитие на организационната компетентност – разработване на стратегии, планиране и реализация“.

Целта на семинара е да представи иновативни теории, практики и стратегии, които развиват организационната компетентност на заместник-директорите по учебната дейност и биха ги подпомогнали при изпълнение на професионалните им задължения и отговорности.

Семинарът ще се проведе в гр. Сандански, Интерхотел Сандански с обучители от РААБЕ България ЕООД, организация, чийто програми са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Продължителност на обучението: 16 академични часа присъствено обучение.

Всеки от участниците в обучението получава:

  • комплект обучителни и работни материали;
  • консултация с лекторите по време на обучението;
  • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от Закона за предучилищното и училищното образование;
  • БОНУС: Всеки участник получава допълнително 3-месечен достъп до онлайн платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България.

След запознаване с приложената програма, моля да бъдат уведомени заместник-директорите по учебната дейност от повереното Ви училище.

За участие в семинара следва да попълнят заявка до 20.03.2019 г. на следния линк:

 

https://goo.gl/forms/dTkHD2Q12YRlE7Ju2

 

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-6043/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по английски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД