21.11.2018

Форум на Global Tech Summit

Изх. № РУО1- 29517/20.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 29516/20.11.2018 г., Ви уведомявам, че от 27-ми до 29-ти ноември в НДК, Global Tech Summit организира форум, обединяващ събитията  Java2Days , CodeMonsters , AI&Smart Tech.

Регистрацията е отворена на сайтовете на всяко от отделните събития - Java2Days, CodeMonsters и AI&Smart_Tech.

Над 90 лектора и повече от 100 сесии са включени в програмата на събитието, която може да разгледате тук https://2018.java2days.com/agenda. В нея са включени тематични дискусии с участие на водещи технологични експерти, поредица от хакатони, Годишни Технологични Награди , пространства за демонстрация на средства за разработка на софтуер, зона за директна среща между специалисти и компании с отворени работни позиции и много др. По време на Годишните Технологични Награди ще бъде връчена и специалната награда “Developer On Focus 2018” на DevStyleR - медията с акцент върху живота на софтуерния бранш и професионалистите заети в него.

На мястото на събитието ще бъде изградено и споделено работно пространство в партньорство с водещите co-working центрове в страната.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД   

21.11.2018

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА УЧИТЕЛИ

Изх.№ РУО1-29580/21.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № СОА18-ДИ05-2542-[4] на Столична община, вх. № РУО1-28438/07.11.2018 г., Ви уведомявам че: във връзка с процедура за предоставяне на еднократна парична награда за учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученическите игри през учебната 2017/2018 година, със заповед  № СОА18 – РД09-1228/01.11.2018 г. на кмета на Столична община са определени 125 учители за получаване на паричната награда.

Предоставянето на паричната награда е в рамките на целия месец ноември 2018 г., в часовия диапазон от 14:00 до 17:00ч., пл. „Славейков“ № 4 (сградата на Столична библиотека ), етаж 4, кабинет № 405 – счетоводство на дирекция „Култура“.

Приложение:

1. Заповед № СОА18 – РД09-1228/01.11.2018 г. на кмета на Столична община с приложен списък на учители по категории за получаване на еднократна парична награда

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

21.11.2018

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-29537/20.11.2018 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1–29207/16.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 04.12.2018 г. от 13.30 ч. до 14.10 ч. в 36 СУ „Максим Горки“ – район Красно село, ул. „Пирински проход“ №35, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Изваждане на многоцифрени числа с две и повече преминавания“ от старши учител Цветелина Цанева.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк: https://goo.gl/forms/FyY8sbUAlJjP4X2C3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                               

СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Покана за участие в Осми турнир по плуване за Купа „София“– 2018 г.

Изх. №  РУО1 – 29512/20.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

            Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА18 - У32 – 18932 - [2]/14.11.2018 г., вх.№ РУО1 - 28978/14.11.2018 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град, Столична община организира Осми турнир по плуване за Купа „София“ – 2018 година.

            Събитието е включено в Годишния календар за спортни дейности на Столична община и е в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на спорта“.

            Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 11 и 12 декември 2018 г /вторник и сряда/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за три възрастови групи, както следва:

V – VII клас, на 11.12.2018 г., от 14:00 до 17:30 ч.;

VIII – X клас и XI – XII клас., на 12.12.2018 г., от 14:00 до 17:30 ч.

            Техническата конференция ще се проведе на 10 декември 2018 г. /понеделник/, от 12:00 до 14:00 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

            Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване Купа „София“

            Приложения:

1.      Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“ – 2018 година;

2.      Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“ – 2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Провеждане на работна среща на педагози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-29409/19.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-29408/19.11.2018 г., Ви  уведомявам, че на 21.11.2018 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на педагози и педагогически съветници на тема: “Оценяване и стимулиране на творчеството в клас и училище“ (креативитета на учениците, общоучилищна система за идентифициране на надарените ученици, иновативността на преподавателите).

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

20.11.2018

Олимпиада по география и икономика

Изх. № РУО1-29444/20.11.2018 г.

 

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, регламента на олимпиадата по  география и икономика и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:  І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:1. Общински до 20.01.2019 г. Времетраене – 2 астрономически часа.2. Областенна 23.02.2019 г., начало – 09:00 часа. 3. Национален12.04.-14.04.2019 г., гр. Видин.

II. Условия за участие:

В олимпиадата по география и икономика могат да участват ученици от V до XII клас.  

В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VI, VII, VIII, IX и X-XII клас) а в третия в три групи – VII, VIII-IX и X-XII клас.

ІІІ. Общински кръг (до 20.01.2019 г.).

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика се организира и провежда в срок до 20.01.2019 г. съгласно дейностите в раздел II, т. 1 на Приложение № 1 на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на  министъра  на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година.

Учебното съдържание, върху което се определят тестовите въпроси и задачи, трябва да е съобразено с темите от годишното тематично разпределение до 20.01.2019 г., както следва:

 • за учениците, които през настоящата учебна година се обучават върху учебното съдържание за V, VI; VIII, IX клас (в паралелки с разширено изучаване на чужд език) и X-XII клас, при 1 час седмичен хорариум в общообразователна/задължителна подготовка;
 • за учениците, които през настоящата учебна година се обучават върху учебното съдържание за VII клас и за IX клас (в паралелки с интензивно изучаване на чужд език) при 2 часа седмичен хорариум.

За учениците в IX клас с разширено изучаване на чужд език състезателните задачи за общинския кръг се определят върху учебната програма по география и икономика за IX клас за общообразователна подготовка, както и върху учебното съдържание от предходния клас.

Форматът на общинския кръг включва:

за учениците от V – VII клас:

 • тестови задачи с избираем отговор – 40 точки;
 • тестови задачи със свободен отговор – 40 точки;
 • практическа задача – 20 точки за всяка състезателна група.

за учениците от VIII – XII клас:

 • тестови задачи с избираем отговор – 20 точки;
 • тестови задачи със свободен отговор – 60 точки;
 • практическа задача – 20 точки за всяка състезателна група.

Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

Състезателните задачи за общинския кръг (по 30 за всяка състезателна група), както и критериите за оценяване, се изготвят от училищни комисии, определени със заповед на директора.

Всяка  писмена работа се проверява от двама оценители, членове на училищната комисия за оценяване. При проверката всеки оценител отбелязва броя на точките встрани срещу всяка задача, а в края на изпитния материал записва окончателния брой точки. Крайният брой точки за всяка писмена работа е средноаритметичен от точките на двамата оценители.   

Насочвам вниманието на училищните комисии за оценяване към спазване на следните изисквания: изпитният материал да има лого на училището, да има точно записване на съответната състезателна група, наличие на указание за учениците, тестовите задачи да са подредени по блокове (задачи с избираем отговор, задачи със свободен отговор, практическа задача), срешу всяка задача да е записан броят на точките, които тя носи.

Училищната комисия по оценяването изготвя в срок до 7 работни дни от състезателния ден:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището, който ги изпраща на началника на РУО – София-град заедно с писмените работи на класираните ученици.

За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 80% от общия брой точки.

На 28 и 29 януари 2019 г. от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа в РУО – София-град, стая № 412, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГОР, се предават:  

 • Протокол № 1 за явилите се ученици и техните резултати от общинския кръг по състезателни групи (Times New Roman 12);
 • Протокол № 2 за класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи (Times New Roman 12);
 • Оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици;
 • Списък на учениците, класирани за oбластен кръг и неподали декларации по т. 10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката (за съгласие за публикуване на резултатите).

До 29 януари 2019 г. председателят на училищната комисия за оценяване попълва електронен протокол само с имената и резултатите на  класираните за участие в областния кръг ученици по състезателни групи на следните линкове:

Първа състезателна група (5. клас): https://docs.google.com/forms/d/1oj7cDROvITf4pmyR5qwQetFS4k2Fmj6lXyfHQat6xho/viewform?usp=send_form

Втора състезателна група (6. клас):

https://docs.google.com/forms/d/1q6zhL1ZITEg3Yf42YPKa9WqpGHIIbqm6lTBV4WfHC-8/viewform?usp=send_form

Трета състезателна група (7. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1odIiyS1cvTct2ahZCLfjZP4finTvGMezxyt31BDl4cI/viewform?usp=send_form

Четвърта състезателна група (8. клас):

https://docs.google.com/forms/d/1hUrwcohfwXG5EjuWq0EgxqKCICbc7PFlMK8ZEw5KLqA/viewform?usp=send_form

Пета състезателна група (9. клас):

https://docs.google.com/forms/d/1lcKmgHAVlVGgaaRaidWM5fNrUck07i5jJ43xQSto-Eo/viewform?usp=send_form

Шеста състезателна група (10-12. клас):

https://https://docs.google.com/forms/d/1Fyl1jO5w66iDUHnlwBKBMfJMt8n1rPnHRCpRUq2xT0M/viewform?usp=send_form

За допълнителна информация: Румяна Вангелова –  ст. експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-92, e-mail: riosofia_rvangelova@abv.bg.Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение:

1. Образец на протокол за явилите се на I-я кръг по състезателни групи.

2. Образец на протокол за класираните за II-я кръг по състезателни групи.

3. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

20.11.2018

Баскетболен турнир с участието на деца и ученици със специални образователни потребности.

Изх. № РУО1 – 29304/16.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28807/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига, съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира баскетболен турнир, който ще се проведе на 01.12.2018 г. от 10.00 ч. – 12.00 ч. в тренировъчната зала по баскетбол на Национална Спортна Академия „Васил Левски“. Целта на събитието е да разшири достъпа до спорт за хората с интелектуални затруднения, като промени живота им чрез баскетбол.

Моля, да уведомите децата и ученици, включително и със специални образователни потребности от  повереното Ви училище и детска градина, за да се включат в предстоящото събитие. За повече информация се обърнете към спортния администратор на Спешъл Олимпик България – тел: 0888676066.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.11.2018

Седмица на професионалните умения в България – 19-25.11.2018 г.

Изх. № РУО1-29335/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В „Седмицата на професионалните умения в България – 19-25.11.2018 г.“ през „Дните на отворените врати“, „Карго-партнер“ ЕООД отваря врати за организирани групови посещения с ученици на 21 и 22 .11. 2018 г., от 11.00 до 12.00 часа, на адрес: ул. „Подполковник Васил Златарев“ № 44А (в близост до метростанция Софийска Света Гора).

"Карго-партнер" ЕООД е фирма за логистика и транспорт, част от австрийската група със същото име. Компанията разполага с над 100 собствени офиса и ключови партньори по целия свят – Европа, Китай, Корея и САЩ.

 "Карго-партнер" ЕООД е на пазара на логистични услуги в България от 2003 г. 

За допълнителна информация – Ралица Вачкова, ръководител отдел „Човешки ресурси“, 0889 02 11 04, e-email: ralisa.vachkova@cargo-partner.com.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

19.11.2018

Oбучение

Изх. № РУО1-29380/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28961/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без граници“ организира обучения на педагогически специалисти на тема „Инструменти за привлекателно образование“, както следва:

 • за учители по английски език на 1 и 2 декември 2018 г. в гр. София;
 • за учители по математика на 11 и 12 декември 2018 г. в гр. Варна.

Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение за един квалификационен кредит.

Повече информация можете да получите от г-жа Розалина Лъскова – изпълнителен директор на тел. 0885226012 и r.laskova@obr.education, както и на електронната страница на сдружението: www.obr.education

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.11.2018

общинския кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1- 29362/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2018 г. от 09:00 ч.

 

Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

 

Общинският кръг на олимпиадата по математика се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици. Със своя заповед директорът на всяко училище назначава училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи и определя квесторите. Моля да се запознаете с регламентите за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), които са публикувани на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“.

 

Темите със задачи за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 15.12.2018 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 15.12.2018 г.

 

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика заемат местата си в 08:30 ч. на 15.12.2018 г.

Продължителност на олимпиадата - 4 астрономически часа.

 

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

В срок до 28.12.2018 г. училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

- протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

 

На 03.01.2019г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. председателят или член на училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика предават в РУО – София-град, стая № 513 на старши експерт по математика Лидия Гавраилова:

- протокол с трите имена на явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика по класове и техните резултати, заверен с подпис на директора и с печат на училището;

- протокол с класираните за oбластния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа, брой точки на всяка задача и общ брой точки, заверен с подпис на директора и с печат на училището;

- списък на учениците, класирани за oбластен кръг и неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката ( за съгласие за публикуване на резултатите);

- писмените работи на класираните за oбластния кръг ученици.

 

До 03.01.2018 г. протоколът за учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по математика се изпраща попълнен във формат Excel ( по образец, който ще бъде изпратен на електронните пощи на училищата, заедно с критериите за оценяване на писмените работи на учениците) на имейл ruo.sf.lgavrailova@gmail.com. В елекронния вид на протокола имената на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката ( за съгласие за публикуване на резултатите) се оцветяват в червено.

Училища, в които няма класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика изпращат сканирано копие на протоколите с явилите се ученици и техните резултати на имейл ruo.sf.lgavrailova@gmail.com.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД