05.11.2019

Урок, посветен на 30-годишнината от 10 ноември 1989 година

Изх. № РУО1-31094/04.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-31001/01.11.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Софийска платформа“ инициира създаването на урок, посветен на 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България и Източна Европа. Създадените за целта материали са прегледани от външни експерти, както и от експерти на Министерството на образованието и науката. Урокът е предназначен за ученици от гимназиалните етапи на училищното образование в часовете по история и цивилизации и свят и личност. По преценка на учителите те биха могли да проведат един учебен час, посветен на събитието, като използват създадените ресурси, които могат да бъдат открити на следния електронен адрес: http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Национален конкурс за кукли „В очакване на Коледа“, под надслов „С кукла Ная – уча, пея и мечтая“

Изх. № РУО1-31026/ 05.11.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Усмивка“ Бургас с вх. № РУО1-31026/ 04.11.2019г., Ви уведомявам, че от 01.11.2019г. до 05.12.2019г. ще се проведе Национален конкурс за кукли „В очакване на Коледа“, под надслов „С кукла Ная – уча, пея и мечтая“. Организатори са: Сдружение „Усмивка“ и Читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1985“, със съдействието на община Бургас и „Престиж – 96“ АД гр. Велико Търново.

В конкурса могат да участват деца от 6 до 14 години. Подробности относно провеждането на конкурса и начина за участие в него може да получите в прикрепеното писмо.

За информация пишете на адрес [email protected]

 

Приложение:

Прикрепено писмо, относно провеждането на конкурса и начина за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

График на предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-30958/ 01.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г. в държавните и общинските средни и обединени училища и профилирани гимназии, Ви уведомявам за провеждането на предварителни работни срещи в заседателната зала на РУО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

12.11.2019 г.

Вторник

09:30 часа

Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Искър

Красна поляна

12.11.2019 г.

Вторник

14:30 часа

Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

13.11.2019 г.

Сряда

09:30 часа

Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

13.11.2019 г.

Сряда

14:30 часа

Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

“Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“

Изх. № РУО1-30942/ 01.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието „Интераула“ (МИМО-Интераула) с вх. № РУО1 – 30552/28.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 09 ноември 2019 г., от 13.00 до 16.00 ч., в Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София, ул. Розова долина №1, ще се проведе заключително събитие по проект “Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“.

Инкубаторът дава възможност на младите хора да доразвият своите иновативни идеи за работа в широки учещи мрежи на територията на област София-град в три тематични направления:

  • Зелени и здавословни градове.
  • Равноправни и приобщаващи учещи градове.
  • Достойна работа и предприемачество в учещия град.

По всяка от трите ключови теми са сформирани работни групи. На събитието младежките екипи, които са формирани през м. юни 2019 г., ще представят своите предложения пред широка публика, като най-добрите разработки ще бъдат подкрепени да кандидатстват по спонсорски младежки конкурси на Столична община през 2020 г.

За участие потвърдете на имейл: [email protected].

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

Попълване на база-данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование, Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

Изх. № РУО1-30938/ 01.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през учебната 2019/2020 година РУО – София-град продължава да поддържа база данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование,  Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците на следните линкове:

-предприемачество

https://forms.gle/BhhdH7eBYyEthFeNA

 

- гражданско образование

https://forms.gle/AWJzTBfmds4xH5Ht8

 

- здравно образованиеhttps://forms.gle/EhRBEbnB18qEW9Y46

 

-Национален спортен календар

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH3dvBRXUUZpMPFM67SJ0FkNnzmC35HZi8H1spFLAD-AnHOw/viewform?usp=pp_url

 

- Националeн календар за изяви по интереси на децата и учениците  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpB61DwoJxNH-cMrai7T8dBvB0ii7F02S7DMY-13alTd9fQ/viewform

 

Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите, с които е участвало повереното Ви учебно заведение, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им. В базата данни за Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците следва да се отразява участие само за  дейности, включени в календара. Разчитам на Вашата ангажираност за коректно отразяване на изискваната информация.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

Открита педагогическа практика по география и икономика в X клас

Изх. № РУО1-30865/31.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

Уведомявам Ви, че във връзка с прилагане на новата учебна програма по география и икономика за X клас и спазване на ДОС за оценяване, на 20 ноември 2019 г. от 15:10 часа в 51. СУ „Елисавета Багряна“,  район „Красно село”, ул. „Софийски герой“, № 28, ще се проведе открита педагогическа практика в X клас на тема: „Тракийско-Странджанска област”.

До училището може да се пътува с,  трамвай № 4 и № 5, тролейбус № 2, № 8 и № 9, автобус № 64,  № 74 и 604.  

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в X клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 15:00 часа, без да се нарушава учебния процес.  

Необходимо е да се носят учебни програми по география и икономика за X клас.   

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо учителите да заявят присъствието си на урока на e-mail: [email protected]  в срок до 15 ноември 2019 г.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

Семинар по проект „Младежи с мигрантски произход в спорта“

Изх. № РУО1-30866/31.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сдружение ДИА-СПОРТ с вх.№ РУО1-30301/24.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 28.11.2019 г. в хотел „Света София“, София 1301, ул. „Пиротска“ №18 ще се проведе семинар по проект „Младежи с мигрантски произход в спорта“ /Youth with Immigrant Background is Sports/, финансиран от Европейската комисия по програма Erasmus+ Sport. Партньори по проекта са Vantaa City-Sports department и Helsinki Business College /Финландия/, UCAM /Испания/, CESIE /Италия/, Bromma Gymnasium /Швеция/, чиито представители ще участват в семинара.

Главната цел на проекта е да открои ролята на спорта за интегриране на мигранти първо и второ поколение в Европа, да допринесе за активното взаимодействие между институциите, училищата, бизнеса, спортните клубове и др. при реализиране на интеграционните политики.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

Спешни справки!

Изх. № РУО1-30928/ 31.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерството на образованието, № 9105-57/09.02.2018 г. с вх. №  РУО1-3384/09.02.2018 г. в РУО – София-град, с искане на регулярна информация от образователните институции за осигурено видеонаблюдение и назначени медицински специалисти, моля в срок до 15:00 ч. на 01.11.2019 г. да попълните приложените справки за учебната 2019/ 2020 г.:

 

ЗА УЧИЛИЩАТА

  1. Справка за медицинските специалисти, работещи в училищата през учебната 2019/2020 година;
  2. Справка за осигурено видеонаблюдение през учебната 2019/2020 година;

ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

  1. Справка за осигурено видеонаблюдение през учебната 2019/2020 година;

 С извинение за кратките срокове и пожелание за приятни празнични дни!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.10.2019

Осъществяване на оперативна връзка със СРЗИ

Изх. № РУО1-30926/31.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 11-14/29.10.2019 г. на Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/, с вх. №РУО1-30820/31.10.2019 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019/2020 и Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания, в зависимост от конкретната обстановка и при условие, че временно спиране на учебните занятия ще бъде с положителен ефект върху развитието на епидемията, директорът на СРЗИ прави предложение до Регионално управление на образованието за временно прекратяване на учебните занятия в отделни учебни заведения или във всички учебни заведения.

При възникване на обективна среда, с цел да бъдете оперативни е необходимо да осъществявате връзка със Столична регионална здравна инспекция, като информирате и     Регионално управление на образованието за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Своите сигнали директорите на столичните училища следва да изпращат на електронната страница на СРЗИ в рубриката „Подай сигнал“ или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.10.2019

Разработени образователни продукти - интерактивни исторически карти

Изх. № РУО1-30869/31.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-30780/30.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи в името на качественото българско образование.

Разработени са образователни продукти по следните теми: „Балканска и Междусъюзническа войни 1912 - 1913 г.“, „Териториални промени на Третата българска държава“ и „Демографска карта на България в периода 1934 - 2011 г.“. Всеки един продукт включва интерактивна историческа карта, снимки, спомени и дневници, библиография. Това дава възможност теми от българската история да бъдат представени изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктите са реализирани с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военноисторически музей. Достъпни са на адрес: www.spatium.bg.

Интерактивните карти ще бъдат надграждани и допълвани с информация, което няма да се отрази на функционирането и възможността за ползването им.

Моля да предоставите информацията на учителите по история и цивилизации във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД