04.10.2018

Международна награда на херцога на Единбург в България

Изх. № РУО1- 25371/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Фондация“Международна награда на херцога на Единбург – България“ с вх.№ РУО1- 25170/01.10.2018 год. Ви уведомявам, че  до 15.10.2018 год. е удължен срокът за кандидатстване на училища, за да станат част от Международната награда на херцога на Единбург в България.

 

За повече информация:  уеб адрес - www.intaward-bg.org; имейл адрес:  Evgenia.kovatcheva@intaward-bg.org; home@intaward-bg.org

Тел.+359 895 113 304

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-  25413/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА,  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение “Аутизъм днес“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ с вх.№ РУО1-24547/25.09.2018 год. Ви уведомявам, че  Сдружение „Аутизъм днес“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ организират на 25.10.2018 год.  от 9.00 ч. лекционно обучение за учители, ресурсни учители, психолози, логопеди и специални педагози на тема „Сензорна интеграция“. Място на провеждане Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

 

За повече информация: Владислава Цолова, тел. +359 896 69 92 74

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Инициативата „Мениджър за един ден“

Изх. № РУО1-25369/03.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  на Джуниър Ачийвмънт България с вх. № РУО1-25333/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че за седемнадесети пореден път се организира инициативата „Мениджър за един ден“ на 30.10.2018 г. в София и цялата страна.

 

Инициативата е най-подходяща за ученици от X, XI и XII клас, които могат да се регистрират на платформата mfd.jabulgaria.org.

За техническо съдействие може да се обръщате към Йордан Стоянов, e-mail yordan.stoyanov@ jabulgaria.org.

 

Приложение: Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

право на участие на ученици в национално финално състезание на СБНУ

 

Изх. № РУО1 – 25425/03.10.2018г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изходящ № 046-26.09.2018 г. на  Сдружение на българските начални учители вх. №РУО1-24772/27.09.2018 г. приложено Ви изпращам за сведение График за Национално финално състезание за ученици от I – IV клас.

Организатори на състезанието са СБНУ и Синдикат на  българските учители.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

03.10.2018

Семинар "Интегриране на холограмите в образователната среда" - 22.10.2018 г.

Изх. № РУО1- 25424/03.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 22.10.2018 г. (понеделник) от 10:30 часа и от 18,30 часа в компютърната зала на 5. Вечерно СУ „Пеньо Пенев“ , ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 63 ще се проведе семинар с учители по информатика и информационни технологии на тема "Интегриране на холограмите в образователната среда. Интегриране като учебно съдържание или като инструмент за преподаване.“ Семинарът е подходящ и за учители от други направления.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Регистрация на посочения линк, срок до 18.10.2018 г.: https://goo.gl/forms/SGHX1OuctANtAsKb2

 

Капацитетът на залата е 20-25 участника.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

Открита практика и презентация на тема:“Училище в облака” в 19 СУ

Изх. № РУО1- 25430/03.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 – 25224/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 09.10.2018 г. (вторник) от 10:00 часа до 12,00 часа в зала за презентации, ет. 4 на 19. СУ „Елин Пелин“, ул. „Яков Крайков“  16, ще се проведе открита практика и презентация на тема:“Училище в облака” за директори и учители.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Регистрация на посочения линк,: https://goo.gl/forms/vTjj5Qgj2CLYHTuS2

 

За допълнителна информация телефон  02/952 3016

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

Видеообръщение на Мария Габриел във връзка с началото на учебната година и киберсигурността на учениците

Изх. № РУО1- 25412/03.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9150-309/02.10.2018 г., вх. № РУО1 – 25322 /02.10.2018 г., Ви уведомявам, че на адрес https://boards.wetransfer.com/board/s2qafxgdsj85oig9c20180920092231/latest е качено видеообръщение на Мария Габриел, еврокомисар за дигитална икономика и общество, във връзка с началото на учебната година и киберсигурността на учениците.

 

Учениците могат да бъдат запознати с обръщението по време на учебни часове в компютърни кабинети, планираните дейности във връзка с Европейската седмица на програмирането, семинари за киберсигурност и други дейности, свързани с дигиталното образование.

 

Следва да създадете необходимата организация всички ученици от повереното Ви училище да бъдат запознати с видеообръщението на Мария Габриел.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

Европейска седмица на програмирането

Изх. № РУО1- 25411/03.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9150-308/02.10.2018 г., вх. № РУО1 – 25286 /02.10.2018 г., Ви уведомявам, че в периода 06-21.10.2018 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта http://codeweek.eu/schools  събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Забавни дейности по програмиране
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Забавни дейности по програмиране
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Роботика
 • Изкуствен интелект
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Повишаване на мотивацията и осведомеността
 • Други дейности свързани с дигиталната компетентност.

 

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителна подготовка, както и часове в извънкласни дейности.

Като част от тази инициатива могат да се канят бивши ученици или родители, които да проведат беседа, демонстрация или семинар по горните теми, с цел да се засили мотивацията на учениците да изучават компютърни науки.

Приканваме всички учители, които преподават учебните предмети компютърно моделиране, информатика и информационни технологии да регистрират свое събитие на сайта или да споделят своя вдъхновяваща история в блога на адрес http://blog.codeweek.eu/submit.

Особено ценно би било да се представят добри практики по горните теми и от учителите, които преподават други учебни предмети, но използват по интересен начин информационни технологии.

При необходимост от допълнителна информация и помощ за регистрация на събитие можете да се обръщате към определения от министъра на образованието и науката екип:

1. Силвия Кънчева, държавен експерт в МОН, s.kantcheva@mon.bg;

2. Елеонора Павлова, зам. директор на МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, Eleonora.pavlova@gmail.com.

3. Десислава Миленкова, учител в ЧОУ „Азбуки“, София, milenkova@teacher.bg.

4. Цветанка Стоянова, учител в СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин, tzvety_st@yahoo.com.

Инициативата „Европейска седмица на програмирането“ на европейско ниво се подпомага от доброволци-посланици. Информация е налична на адрес: http://codeweek.eu/ambassadors.

На сайта на инициативата е налична информация за възможностите за участие и в Code Week 4 all challenge. Допълнителна информация  може да се получи и от членовете на посочения по-горе екип.

България е сред петте най-силни страни по информатика в света, със спечелени над 100 медала на международните олимпиади. В българските училища се провеждат ежегодно много интересни инициативи, свързани с информационните технологии. Това ни дава увереност, че нашите училища ще покажат своите събития и на картата на Европейската седмица на програмирането.

Тази година за първи път по-голямата част от информацията на сайта е налична и на български език. На български език е и регистрационната форма.

За най-активните участници Министерството на образованието и науката ще организира на 29.10.2018 г. специална церемония в МОН и ще отличи с грамоти първите 5 в следните категории:

1. Училище с най-много регистрирани  и реализирани събития;

2. Учител с най-много разработени и предоставени ресурси;

3. Училище с най-много регистрирани и реализирани партньорски инициативи с училища от България или чужбина;

4. Училище с най-голям общ брой реализирани инициативи.

За кандидатстване за горните отличия е необходимо освен регистрацията на сайта на инициативата http://codeweek.eu  да се попълни и информация в електронния формуляр на адрес: https://goo.gl/forms/Ojx21LRUICxKwrZn1, която включва:

1. Наименование на училището

2. Населено място

3. Област

4. Учител/и

5. Брой събития

6. Наименования на регистрираните събития

7. Брой споделени ресурси

8. Наименование на ресурсите

9. Брой партньорски инициативи

10. Наименование на инициативите и партньори.

Училищата могат да се присъединят и към регистрирани от други организации събития. В приложение към това писмо предоставяме описание на дейностите от организации, които са заявили желание за партньорство с училищата.

Обръщаме специално внимание, че публикуването на снимки и видео с ученици, може да става само след декларирано съгласие от родителите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

Създаване на условия учебните часове на учениците от I клас да се провеждат само преди обяд, а от II до IV клас - преимуществено преди обяд

Изх. № РУО1-25449/03.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-300/27.09.2018 г., вх. №РУО1-24776/27.09.2018 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на  разпоредбата на чл. 16, ал. 4 от Наредба № 10/1.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, следва да създадете условия учебните часове за учениците от I клас да се провеждат само преди обяд, както и да се осигури възможност при полудневна организация на учебния ден, учениците от II до IV клас преимуществено да се обучават преди обяд.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

Изпратено писмо на електронните пощи на училищата

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2018 г. на МОН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, обнародвана в ДВ, бр. 80 от 28.09. 2018 г. Ви е изпратено писмо на електронните пощи на училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА      

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД