11.03.2019

Национален фестивал за ученически рок-групи

Изх. № РУО1-5875/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-63/19.02.2019 г., вх. № РУО1-4382/19.02.2019 г., Ви уведомявам за инициатива на Народно читалище „Добрич-2017“ – гр. Добрич – Национален фестивал за ученически рок групи.

Събитието ще се проведе в периода от 26 до 29 юни 2019 г. в гр. Добрич – в летния театър или друга открита сцена в градския парк.

Участието на учениците е безплатно и е съобразено с изискванията за публични прояви, в  които са включени деца.

Националният фестивал за ученически рок групи ще бъде подкрепен от Министерството на образованието и науката и ще премина под патронажа на министъра на образованието и науката.

Лице за контакт: Николай Нейчев, председател на Народно читалище „Добрич-2017“, гр. Добрич – 0898 58 34 75, имейл: dobrich-2017@abv.bg

 

Приложение: 1. Статут на Национален фестивал за ученически рок-групи.

                           2. Регламент на Национален фестивал за ученически рок-групи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

11.03.2019

Осмо издание на Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“

Изх. № РУО1-5762/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “Национален събор на овцевъдите в България“ с вх. № РУО1-5245/28.02.2019 г., Ви уведомявам за Осмото издание на Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“, който дава възможност за изява на певци, музиканти, танцьори и художници, разпределени в категории за любители и професионалисти, както и по възрастови групи.

Място на провеждане – поляните край Петропавловски манастир, община Лясковец, област Велико Търново от 10 до 12 май 2019 година.

Конкурсът е без такса за участие.

Пълна информация за събитието, заявка за участие и регламент може да намерите на сайт: www.saborbg.com, както и в приложението към настоящото писмо.

Лице за контакт: Галина Иванова – координатор – 0886 53 10 53.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

11.03.2019

Дни на отворени врати в СГСАГ „Хр. Ботев“

Изх. № РУО1-5940/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на директора на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Хр. Ботев“ с вх. № РУО1-26137/06.11.2017 г., Ви уведомявам, че на 12 и 13.03.2019 г. от 10:00 ч. до 17:30 ч. в сградата на гимназията ще се проведат „Дни на отворени врати“, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георегиев“ № 34.

Приложение: Покана за „Дни на отворени врати“ в СГСАГ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Проучване, касаещо затлъстяването на децата

Изх. № РУО1-5911/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 108 СУ, 28 СУ, 25 ОУ, 142 ОУ, 120 ОУ, 33 ОУ, 79 СУ, 103 ОУ, 82 ОУ, 144 СУ, 54 СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо МОН №9105-76/07.03.2015 г., вх.№РУО1-5671/07.03.2019 г. Ви уведомявам,  че през 2019 г. през месец март Министерството на здравеопазването с подкрепата на Европейската комисия, планира да проведе проучване на децата от първи клас в повереното Ви училище, касаещо затлъстяването при децата. Данните от проучването, което е четвърто по ред, ще осигурят надеждна научна информация за тенденциите в храненето и антрометричния статус при 7 годишните ученици, ще бъдат сравнени с резултатите от други европейски страни и ще бъдат база за формиране на национална и европейска политика за здравословно хранене на децата. В тази връзка, моля да осигурите достъп на екипите на Столична регионална здравна инспекция в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.03.2019

Окончателни резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен на 23.02.2019 г. – V и VІ клас

Изх. № РУО1- 5883/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по география и икономика през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците от V и VІ клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, за които не се провежда национален кръг.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 /Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/                                                                                                                  

08.03.2019

Интернет дискусия на тема: „Началата на българския парламентаризъм и изучаването му в българското училище“

Изх.№ РУО 1- 5872/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5600/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, издателство „Просвета“ организира интернет дискусия на тема: „Началата на българския парламентаризъм и изучаването му в българското училище“.

Събитието ще се състои на 13 март /сряда/ от 17 ч. в кино „Култура“, ул. „Сан Стефано“ № 22.

Гост-лектори са доц. д-р Веселин Методиев, проф. д-р Веселин Янчев, доц. Михаил Груев и доц. Даниел Вачков.

Въпроси към гостите може да се задават в реално време, като се използва бутона „ВХОД В УЕБИНАРА“ на следния линк:

http://www.prosveta.bg/sabitia/obuchenia/diskusiya-ma-tema-nachalata-na-bylgarskiya-parlamentarizym-i-izuchavaneto-mu-v-bylgarskoto-uchilishte?   fbclid=IwARIPH8TFmmpzSrL0RbBmJ0uyHaWGWxpAYOenOIA8Dpsz0wyDpIXTF5b3CiY

Входът за събитието ще е възможен не по-рано от 30 минути преди обявения начален час.

 

Моля за Вашето съдействие информацията за участие в събитието да достигне до учителите по история и цивилизация от Вашето училище.

                

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

08.03.2019

Открита педагогическа практика по английски език

Изх. № РУО1-5870/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година Ви информирам, че на 14.03.2019 г. от 8:00 часа в 39 СУ „Петър Динеков“, ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в V клас с учител г-жа Вера Влахова на тема „Touring London“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

08.03.2019

Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-5794/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

Моля до 13.00 часа, всяка втора сряда от месеца, считано от 13.03.2019 г. да изпращате актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие, независимо от източника на финансиране.

Информацията се подава при стартиране на ремонта, периодично по време на ремонта и еднократно, че ремонтът е приключил.

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.03.2019

XXI национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Изх. № РУО1-5760/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „ЕВРИКА“, вх.№РУО1-5567/06.03.2019 г. Ви уведомявам,  че в Фондация „ЕВРИКА“ обявява XXI  национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на Министерството на образованието и науката. При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям регламент, формуляр за участие, декларации. Крайният срок за представяне на проектите във Фондация“Еврика“ е 24 май 2019 г.

 

Приложения: Документи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 5772/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, моля в срок до 15.03.2019 г. да попълните следния електронен формуляр: https://goo.gl/forms/Vxr4F72l9wwhTyqS2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/